Skip to main content

imádság

11.10 Az ima hatalma

„Mindnyájan együtt buzgólkodtak az imádkozásban" (Csel 1,14).

11.04 Kulcs az imához

„Megkereste Dávid az Úr orcáját"(2Sám 21,1).

Vannak időszakok, amikor óriási energiák befektetésével imádkozunk, választ mégsem kapunk Istentől. Milyen ritkán keressük ennek az okát! Mert hogyan várhatnánk Isten válaszát imádságunkra, ha az nincs összhangban az Ő elgondolásaival. Ha imádkozunk, először mindig keressük az imádság kulcsát! Ezt kereste Dávid is a hosszas éhínség idején, melyről ez a fejezet szól.

10.12 Imádságainkra vár

„Jöjjön el a te királyságod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is" (Mt 6,10).

10.11 Az ima ereje

„Nem mondhatja a szem a kéznek: nincs rád szükségem" (1Kor 12,21).

Megvallom, régebben mindig azon fáradoztam, hogy Sanghajban tartott összejöveteleink, főleg imaóráink színvonalasabbak legyenek. Következésképpen nagyon elégedetlen voltam némelyik testvér imádságával. Szinte rossz érzésem támadt miközben imádkozott, és ezt nemegyszer szóvá is tettem. Nemsokára azonban kiderült, mennyire nem volt igazam.

10.01 Ismerni Istent

„Megemlékezett Isten Ábrahámról, és kiküldte Lótot a veszedelemből" (1Móz 19,29).

07.28 Imádkozz!

„A Szellemet meg ne oltsátok" (1Tesz 5,19).

Mindegyikünknek valamilyen imádság által teljesíthető feladatra kellene várnia. Ha hűségesen végezzük, Ő újabbakat bíz ránk. Ha nincs több imádságban hordozandó megbízatásunk, annak egyedüli oka, ha elhanyagoltuk az Istentől már kapottak teljesítését. Tegyük le terhünket imádságban, és Isten azzal fog jutalmazni, hogy új és nagyobb felelősséggel járó feladatot bíz ránk.

07.27 Az ima hatalma

„És közületek öten százat elűznek, és közületek százan elűznek tízezret, és elhullanak előttetek a ti ellenségeitek" (3Móz 26,8).

02.13 Legyen meg a Te akaratod a földön is!

Amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyekben, és amit feloldoztok a földön, oldozva lesz a mennyekben" (Mt 18,18).

02.12 Korlátozta önmagát - nagy a felelősségünk

Kezeim munkáját csak bízzátok reám!" (Ézs 45,11).

Itt, az időben Isten sem szabad. Nem úgy mozgatja gyermekeit mint sakkfigurákat a táblán, hanem önmagát korlátozva, szabad választást engedett nekik. Tudatosan tette ezt, a végső eredmény ismeretében. Az örökkévaló múltban Isten akarata korlátlan volt, és nem létezett más akarat. Az örökkévaló jövőben szintén korlátlan hatalommal fog bírni, mert addigra győzelmet arat a szeretet, és az ember szabad akarata megegyezik az Ő akaratával. Ez az Isten dicsősége.

11.08 Az imádság páratlan hatalma

"Mert azt, amit imádságunkban kérnünk kell, nem tudjuk úgy kérni, amint kell, de maga a Szent Szellem esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal..." (Róm 8,26).

08.08 Imádság az Atya tiszteletére

"...a születendőt is szentnek hívják, Isten Fiának..." (Lk 1,35).

06.21 A belső papi szolgálat

"Ti pedig... királyi papság... vagytok" (1Pt 2,9).

06.20 Eljutottál-e már a "miután"-hoz?

"Azután eltávolította Isten Jóbról a csapást, miután imádkozott az ő barátaiért" (Jób 42,10).

06.07 Meg ne lankadj!

"Akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt" (Jn 14,13).

04.01 Szívesség vagy szívtelenség másokkal szemben

"Krisztus az, ...aki esedezik érettünk." "A Szent Szellem... esedezik a szentekért" (Róm 8,34.27).

03.31 Éberség vagy képmutatás bennünk

"Ha valaki látja, hogy az ő testvére vétkezik, de nem halálos bűnnel, könyörögjön és Isten életet ad annak, aki nem halálos bűnnel vétkezik" (Jn 5,16).

12.09 Apollós

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 18,24-28; 1Korintus 3,1-6

Legalább három dolog fog igaznak tűnni ennél az Apollós nevű megnyerő férfinél. Először, istenfélő ember volt; másodszor, imádkozó ember volt; és harmadszor, hatalmas volt a Szentírás ismeretében.

10.23 Légy résen!

Dátum: 
2019.10.23

Gondolta, hogy kipusztítja őket; de Mózes... elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját... (Zsolt 106,23 - Károli)

Tartalom átvétel