Skip to main content

igazság

09.25 Az Úrral együtt "menj el"

"És aki téged egy mérföld útra kényszerít, menj el vele kettőre" (Mt 5,41).

08.15 Igaz

Dátum: 
2018.08.15

ApCsel 7,44-53

08.05 Igazságos Atya

Dátum: 
2018.08.5

János 17,24-26

07.30 Igazság

Dátum: 
2018.07.30

János 14,6; 18,33-40

07.24 Igazságom

"Ha a ti igazságosságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságosságánál, semmiképpen sem mentek be a mennyek királyságába" (Mt 5,20).

07.14 Ne keresd a magad igazságát, de légy mindig igazságos!

"Én pedig azt mondom nektek: ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki arcul üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orcádat is" (Mt 5,39).

06.03 Igazság Napja

Dátum: 
2018.06.3

Malakiás 4,2-6 (3,20-24)

05.07 Az ÚR a Mi Igazságunk

Dátum: 
2018.05.7

Jeremiás 23,5-8

04.24 Igaz Szolga

Dátum: 
2018.04.24

Ézsaiás 53,9-12

12.01 A helyes magatartás

Dátum: 
2018.12.1

"Aki feddhetetlenül él, biztonságban él" (Péld 10,9).

11.02 Mennyei gazdagság

Dátum: 
2018.11.2

"Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik feddhetetlenül élnek" (Zsolt 84,12).

 A "kellemes'' dolgokat sokszor megtagadja tőlünk az Úr, de a jót soha. S hogy nekünk mi jó, annak Ő a legbölcsebb elbírálója. Bizonyos dolgok kétségkívül jók, és ezeket elkérhetjük Urunktól, Jézus Krisztus által.

 A szentség jó dolog, és ezt Ő bőségesen munkálja is bennünk. Kész győzelmet adni gonosz hajlamaink, indulatos természetünk és rossz szokásaink felett, ezért bátran kérjük csak Tőle mindezt.

10.10 Kihallgatni vagy meghallgatni?

Dátum: 
2018.10.10

...azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról... (Jn 18,37)

09.26 Hogyan kell átöltözni?

Dátum: 
2018.09.26

Őérte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. (Fil 3,8)

A mi életünket egyedül Isten tudja újjáteremteni. Utólag látják a hívők, hogy mindent Isten végzett el megváltozásunk, új életre támadásunk érdekében. Mégis jogos a kérdés: milyen feladatot jelent ez annak, akiben már felébresztette Isten Lelke a vágyat ez után?

09.02 Törekedjünk megismerni, hogy megismerhessük!

Dátum: 
2018.09.2

„Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat!" (Hós 6,3).

08.31 Isteni, örök, változhatatlan örömhír

Dátum: 
2018.08.31

„De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek" (1Pt 1,25).

08.26 Akinek érzékeny a lelkiismerete

Dátum: 
2018.08.26

„...igazságot teszek bárány és bárány között!" (Ez 34,22).

08.24 Hóseás

OLVASNIVALÓ: 
Hóseás 1., 3.,14.

Hóseás próféciáján végig az Isten és népe közti kapcsolat úgy van bemutatva, mint férj és feleség kapcsolata. A könyv a megsértett Istennel kezdődik, és azonnal megadja az okát is - az ország paráznaságot követett el azzal, hogy eltávolodott az Úrtól, 1,2. Ennek az eltávolodásnak a mértéke később csak növekedett, amikor megtudjuk, hogy nem volt igazság, irgalom és ismeret az országban, 4,1. Ennek a gyümölcse fel van sorolva, mert a nép megengedte magának az átkozódást, hazugságot, gyilkosságot, lopást és házasságtörést, 4,2. Egy ilyen napon támasztotta Isten Hóseást.

08.19 Az igaz jutalma

Dátum: 
2018.08.19

„Az emberek pedig ezt mondják: Mégis van az igaznak jutalma! Mégis van Isten, aki igazságot tesz a földön!" (Zsolt 58,12).

Tartalom átvétel