Skip to main content

igazság

04.07 Az Igazság megismerése szabaddá tesz

„Megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket" (Jn 8,32).

02.09 Igazság és kegyelem

A kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által lett" (Jn 1,17).

Igazság cipője

Egy hazugság körüljárja a világot, amíg az igazság felhúzza a cipőjét. De jaj a hazugságnak, ha az igazság felhúzta a cipőjét.

 Az igazakat megszabadítja igazságuk, a hitetleneket pedig foglyul ejti saját kívánságuk. (Péld 11.6)

12.23 Hű és Igaz

Dátum: 
2019.12.23

Jelenések 19,11-12

12.16 Szent És Igaz

Dátum: 
2019.12.16

Jelenések 6,9-11

12.15 Kipróbálva Isten előtt

"Igyekezzél, hogy mint kipróbált ember állj Isten szolgálatára, mint olyan munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen fejtegeti az igazság beszédét" (2Tim 2,15).

11.28 Az Atya Fia

Dátum: 
2019.11.28

2János 1-3

11.27 Igaz Isten

Dátum: 
2019.11.27

1János 5,18-21

11.19 Amikor Ő eljön

"És ha eljön, meggyőzi a világot bűn... tekintetében" (Jn 16,8).

10.30 Békesség Királya

Dátum: 
2019.10.30

Zsidók 7,2-6

10.29 Igazság Királya

Dátum: 
2019.10.29

Zsidók 7,1-3

09.25 Az Úrral együtt "menj el"

"És aki téged egy mérföld útra kényszerít, menj el vele kettőre" (Mt 5,41).

08.15 Igaz

Dátum: 
2019.08.15

ApCsel 7,44-53

08.05 Igazságos Atya

Dátum: 
2019.08.5

János 17,24-26

07.30 Igazság

Dátum: 
2019.07.30

János 14,6; 18,33-40

07.24 Igazságom

"Ha a ti igazságosságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságosságánál, semmiképpen sem mentek be a mennyek királyságába" (Mt 5,20).

07.14 Ne keresd a magad igazságát, de légy mindig igazságos!

"Én pedig azt mondom nektek: ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki arcul üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orcádat is" (Mt 5,39).

06.03 Igazság Napja

Dátum: 
2019.06.3

Malakiás 4,2-6 (3,20-24)

Tartalom átvétel