Skip to main content

igazság

08.23 A Te világosságod és igazságod

„Küldd el világosságodat és igazságodat, ezek vezessenek engem; vigyenek el a te szent hegyedre és hajlékaidba" (Zsolt 43,3).

08.13 Az igazság ragadjon meg

„Mert Istennek beszéde élő és ható; élesebb minden kétélű kardnál, és szétválasztja a lelket és a szellemet" (Zsid 4,12).

05.16 Az igazság ára

"Szerezz igazságot, és el ne add; sem a bölcsességet, az erkölcsöt és értelmet." (Péld 23,23).

04.26 Az igazak ösvénye

„Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig" (Péld 4,18).

Annak ellenére, hogy Salamon és több más király is példát szolgáltatott erre, nem szükséges elfogadnunk azt a tételt, hogy az ember életének végső napjai a szellemi hanyatlás napjai lehetnek. Gondoljunk például Jákobra Kánaánba való visszatérése után. Ő, aki mindig olyan nyughatatlan volt, most nyugodtan telepedett le az országban.

04.20 Te vizsgálj meg engem!

„Vizsgálj meg engem ó Isten...és lásd meg, van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja?" (Zsolt 139,23-24).

Önismeret nem származhat egyszerű befelé fordulásból. A befelé tekintés vagy önelemzés sohasem vezet bennünket igazi ismeretre. Csak akkor látunk, ha Istentől kapunk világosságot. Úgy gondolom, ez egyszerű. Ha meg akarjuk állapítani, hogy tiszta-e az arcunk, mit csinálunk? Gondosan végigtapogatjuk a kezünkkel? Természetesen nem. Keresünk egy tükröt, és a világosságra megyünk.

04.07 Az Igazság megismerése szabaddá tesz

„Megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket" (Jn 8,32).

02.09 Igazság és kegyelem

A kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által lett" (Jn 1,17).

Igazság cipője

Egy hazugság körüljárja a világot, amíg az igazság felhúzza a cipőjét. De jaj a hazugságnak, ha az igazság felhúzta a cipőjét.

 Az igazakat megszabadítja igazságuk, a hitetleneket pedig foglyul ejti saját kívánságuk. (Péld 11.6)

12.23 Hű és Igaz

Dátum: 
2019.12.23

Jelenések 19,11-12

12.16 Szent És Igaz

Dátum: 
2019.12.16

Jelenések 6,9-11

12.15 Kipróbálva Isten előtt

"Igyekezzél, hogy mint kipróbált ember állj Isten szolgálatára, mint olyan munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen fejtegeti az igazság beszédét" (2Tim 2,15).

11.28 Az Atya Fia

Dátum: 
2019.11.28

2János 1-3

11.27 Igaz Isten

Dátum: 
2019.11.27

1János 5,18-21

11.19 Amikor Ő eljön

"És ha eljön, meggyőzi a világot bűn... tekintetében" (Jn 16,8).

10.30 Békesség Királya

Dátum: 
2019.10.30

Zsidók 7,2-6

10.29 Igazság Királya

Dátum: 
2019.10.29

Zsidók 7,1-3

09.25 Az Úrral együtt "menj el"

"És aki téged egy mérföld útra kényszerít, menj el vele kettőre" (Mt 5,41).

08.15 Igaz

Dátum: 
2019.08.15

ApCsel 7,44-53

08.05 Igazságos Atya

Dátum: 
2019.08.5

János 17,24-26

Tartalom átvétel