Skip to main content

igazság

06.03 Igazság Napja

Dátum: 
2018.06.3

Malakiás 4,2-6 (3,20-24)

05.07 Az ÚR a Mi Igazságunk

Dátum: 
2018.05.7

Jeremiás 23,5-8

04.24 Igaz Szolga

Dátum: 
2018.04.24

Ézsaiás 53,9-12

12.01 A helyes magatartás

Dátum: 
2018.12.1

"Aki feddhetetlenül él, biztonságban él" (Péld 10,9).

11.02 Mennyei gazdagság

Dátum: 
2018.11.2

"Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik feddhetetlenül élnek" (Zsolt 84,12).

 A "kellemes'' dolgokat sokszor megtagadja tőlünk az Úr, de a jót soha. S hogy nekünk mi jó, annak Ő a legbölcsebb elbírálója. Bizonyos dolgok kétségkívül jók, és ezeket elkérhetjük Urunktól, Jézus Krisztus által.

 A szentség jó dolog, és ezt Ő bőségesen munkálja is bennünk. Kész győzelmet adni gonosz hajlamaink, indulatos természetünk és rossz szokásaink felett, ezért bátran kérjük csak Tőle mindezt.

10.10 Kihallgatni vagy meghallgatni?

Dátum: 
2018.10.10

...azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról... (Jn 18,37)

09.26 Hogyan kell átöltözni?

Dátum: 
2018.09.26

Őérte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. (Fil 3,8)

A mi életünket egyedül Isten tudja újjáteremteni. Utólag látják a hívők, hogy mindent Isten végzett el megváltozásunk, új életre támadásunk érdekében. Mégis jogos a kérdés: milyen feladatot jelent ez annak, akiben már felébresztette Isten Lelke a vágyat ez után?

09.02 Törekedjünk megismerni, hogy megismerhessük!

Dátum: 
2018.09.2

„Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat!" (Hós 6,3).

08.31 Isteni, örök, változhatatlan örömhír

Dátum: 
2018.08.31

„De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek" (1Pt 1,25).

08.26 Akinek érzékeny a lelkiismerete

Dátum: 
2018.08.26

„...igazságot teszek bárány és bárány között!" (Ez 34,22).

08.24 Hóseás

OLVASNIVALÓ: 
Hóseás 1., 3.,14.

Hóseás próféciáján végig az Isten és népe közti kapcsolat úgy van bemutatva, mint férj és feleség kapcsolata. A könyv a megsértett Istennel kezdődik, és azonnal megadja az okát is - az ország paráznaságot követett el azzal, hogy eltávolodott az Úrtól, 1,2. Ennek az eltávolodásnak a mértéke később csak növekedett, amikor megtudjuk, hogy nem volt igazság, irgalom és ismeret az országban, 4,1. Ennek a gyümölcse fel van sorolva, mert a nép megengedte magának az átkozódást, hazugságot, gyilkosságot, lopást és házasságtörést, 4,2. Egy ilyen napon támasztotta Isten Hóseást.

08.19 Az igaz jutalma

Dátum: 
2018.08.19

„Az emberek pedig ezt mondják: Mégis van az igaznak jutalma! Mégis van Isten, aki igazságot tesz a földön!" (Zsolt 58,12).

08.05 Szívünkbe írva a törvénye

Dátum: 
2018.08.5

„Isten törvénye van a szívében, nem ingadoznak léptei" (Zsolt 37,31).

Ha az ember szívében hordja a törvényt, egész élete igazzá lesz, mert a szívben van a helye a törvénynek. Ha a fejünkben volna, megzavarna, a hátunkon hordva meggörnyednénk, de ha a szívünkben van, megtart és megerősít.

07.31 Imádság harc közben

Dátum: 
2018.07.31

Istenhez kiáltottak segítségért harc közben, ő pedig meghallgatta kérésüket, mert bíztak benne. (1Krón 5,20)

Ez a megjegyzés egy családfa névsorában olvasható. Különös közbeszúrás, különös ismertetőjegyük azoknak, akiket ott említ. Később megemlíti még: Istentől volt ez a harc.

07.27 Több, mint puszta szó

Dátum: 
2018.07.27

„Nektek adom meg a Dávidnak tett biztos, szent ígéreteket" (Csel 13,34).

07.22 Örökkévaló zálog

Dátum: 
2018.07.22

És eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat. (Hós 2. 18 -19)

07.17 Az igazság bátor harcosai

Dátum: 
2018.07.17

„De azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez" (Dán 11,32).

06.27 Adj hálát neki, lakozz a színe előtt!

Dátum: 
2018.06.27

„Csak az igazak magasztalják nevedet, a becsületesek maradnak meg színed előtt" (Zsolt 140,14).

06.26 Akinek érzékeny a lelkiismerete

Dátum: 
2018.06.26

„...igazságot teszek bárány és bárány között!" (Ez 34,22).

05.09 A bizalom örömet ad

Dátum: 
2018.05.9

"Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk" (Zsolt 33,21)

A hit gyökeréből nő ki a szívbéli öröm virága. Talán nem támad bennünk azonnal öröm, de megjön a maga idejében. Ha szomorúak vagyunk, de az Úrban bízunk, egyszer csak eljön az idő, és Ő úgy felel bizalmunkra, hogy hitünket megjutalmazza, mi pedig örvendezni tudunk az Úrban. A kétkedés csak szomorúságot nemz, de a bizalomból tartós öröm lesz.

Tartalom átvétel