Skip to main content

igazság

11.28 Az Atya Fia

Dátum: 
2018.11.28

2János 1-3

11.27 Igaz Isten

Dátum: 
2018.11.27

1János 5,18-21

11.19 Amikor Ő eljön

"És ha eljön, meggyőzi a világot bűn... tekintetében" (Jn 16,8).

10.30 Békesség Királya

Dátum: 
2018.10.30

Zsidók 7,2-6

10.29 Igazság Királya

Dátum: 
2018.10.29

Zsidók 7,1-3

09.25 Az Úrral együtt "menj el"

"És aki téged egy mérföld útra kényszerít, menj el vele kettőre" (Mt 5,41).

08.15 Igaz

Dátum: 
2018.08.15

ApCsel 7,44-53

08.05 Igazságos Atya

Dátum: 
2018.08.5

János 17,24-26

07.30 Igazság

Dátum: 
2018.07.30

János 14,6; 18,33-40

07.24 Igazságom

"Ha a ti igazságosságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságosságánál, semmiképpen sem mentek be a mennyek királyságába" (Mt 5,20).

07.14 Ne keresd a magad igazságát, de légy mindig igazságos!

"Én pedig azt mondom nektek: ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki arcul üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orcádat is" (Mt 5,39).

06.03 Igazság Napja

Dátum: 
2018.06.3

Malakiás 4,2-6 (3,20-24)

05.07 Az ÚR a Mi Igazságunk

Dátum: 
2018.05.7

Jeremiás 23,5-8

04.24 Igaz Szolga

Dátum: 
2018.04.24

Ézsaiás 53,9-12

12.01 A helyes magatartás

Dátum: 
2018.12.1

"Aki feddhetetlenül él, biztonságban él" (Péld 10,9).

11.02 Mennyei gazdagság

Dátum: 
2018.11.2

"Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik feddhetetlenül élnek" (Zsolt 84,12).

 A "kellemes'' dolgokat sokszor megtagadja tőlünk az Úr, de a jót soha. S hogy nekünk mi jó, annak Ő a legbölcsebb elbírálója. Bizonyos dolgok kétségkívül jók, és ezeket elkérhetjük Urunktól, Jézus Krisztus által.

 A szentség jó dolog, és ezt Ő bőségesen munkálja is bennünk. Kész győzelmet adni gonosz hajlamaink, indulatos természetünk és rossz szokásaink felett, ezért bátran kérjük csak Tőle mindezt.

10.10 Kihallgatni vagy meghallgatni?

Dátum: 
2018.10.10

...azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról... (Jn 18,37)

09.26 Hogyan kell átöltözni?

Dátum: 
2018.09.26

Őérte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. (Fil 3,8)

A mi életünket egyedül Isten tudja újjáteremteni. Utólag látják a hívők, hogy mindent Isten végzett el megváltozásunk, új életre támadásunk érdekében. Mégis jogos a kérdés: milyen feladatot jelent ez annak, akiben már felébresztette Isten Lelke a vágyat ez után?

Tartalom átvétel