Skip to main content

igazság

07.17 Az igazság bátor harcosai

Dátum: 
2019.07.17

„De azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez" (Dán 11,32).

06.27 Adj hálát neki, lakozz a színe előtt!

Dátum: 
2019.06.27

„Csak az igazak magasztalják nevedet, a becsületesek maradnak meg színed előtt" (Zsolt 140,14).

06.26 Akinek érzékeny a lelkiismerete

Dátum: 
2019.06.26

„...igazságot teszek bárány és bárány között!" (Ez 34,22).

05.09 A bizalom örömet ad

Dátum: 
2019.05.9

"Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk" (Zsolt 33,21)

A hit gyökeréből nő ki a szívbéli öröm virága. Talán nem támad bennünk azonnal öröm, de megjön a maga idejében. Ha szomorúak vagyunk, de az Úrban bízunk, egyszer csak eljön az idő, és Ő úgy felel bizalmunkra, hogy hitünket megjutalmazza, mi pedig örvendezni tudunk az Úrban. A kétkedés csak szomorúságot nemz, de a bizalomból tartós öröm lesz.

04.28 Teljes bátorsággal

Dátum: 
2019.04.28

Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet... (ApCsel 4,29)

Ez az imádság akkor hangzott el, amikor üldözni kezdték a keresztényeket Jeruzsálemben. Nem védelmet kértek Istentől, végképp nem valami rosszat az ellenségre, hanem azt, hogy továbbra is teljes bátorsággal hirdessék az igét. Ebből lesz az ellenségnek is a legnagyobb haszna.

04.08 Pilátus

Dátum: 
2019.04.8

Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról... (Jn 18,37)

A nagytanács halálra ítélte Jézust, de az ítéletet végrehajtani csak a római helytartó hozzájárulásával lehetett. Viszik tehát Jézust pénteken reggel Pilátushoz. Pilátus, Tiberius császár veje, Kr. u. 26-36-ig Szíria tartomány prokurátora volt. A Jézus elleni politikai vád: királynak vallja magát.

03.18 Járj az igazi úton!

Dátum: 
2019.03.18

"... a becsületesek imádságát kedveli" (Péld 15,8).

03.12. Öv és páncél

Dátum: 
2019.03.12

...felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját... (Ef 6,14)

Mi az Isten fegyverzete? Az Efézus 6,14-17 felsorolja, ismerjük meg és öltsük magunkra ezeket sorba!

Ezek a „fegyverek" az ige kardját kivéve mind védekezőeszközök. Jézus tanítványa nem támad, de megvédi magát és másokat.

03.11 Isten fegyverzete

Dátum: 
2019.03.11

Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. (Ef 6,11)

Ezen a világon kemény harc folyik az igazság és a hazugság, az életet védő és az életellenes erők között. Aki Jézus Krisztusnak engedelmeskedni kezd, belekerül ebbe a harcba.

03.07 Bálám, a pénz szerelmese

OLVASNIVALÓ: 
4Mózes 22,1-12; 23,7-26; 2Péter 2,14-16; Júdás 11

A Szentírás elítéli azokat, akik elfordulnak az igazságtól és másokat félrevezetnek. A farizeusokat leleplezte az Úr. A 2Tim és 2Pt óva int azoktól, akik romlottak és ellenállnak az igazságnak, akik, bár ismerik az igazság útját, elhagyják azt, 2Tim 2,17; 3,8; 2Pt 2,21.15.

03.01 Ki az ember?

Dátum: 
2019.03.1

Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz... (Jn 3,1-2)

Miért ment egy ilyen kiváló férfiú Jézushoz? Hiszen Nikodémus mint farizeus mélyen vallásos volt, mint Izrael tanítója művelt és képzett ember, a nagytanács tagjaként tekintélyes közéleti személyiség. S később megtudjuk, hogy gazdag is volt. Mit keres éjszaka Jézusnál?

02.26 Az igazság megáll

Dátum: 
2019.02.26

"Az igaz ajak mindig állhatatos, a hazug nyelv pedig egy pillanatig sem az" (Péld 12,19).

Az igazság állandó. Kiállja a próbát. Az idő próbáját, de a szenvedések próbáját is. Ha tehát az igazmondás miatt szenvednem kell, késznek kell lennem arra, hogy türelmesen várakozzam. Ha hiszek Isten igazságában és ki is mondom azt, sok ellenállásba ütközhetem, de nem kell félnem. mert végül az igazság fog győzni.

02.05 Az igazságnak elég tétetett

Dátum: 
2019.02.5

"Ha meglátom a vért, akkor kihagylak benneteket" (2Móz 12,13).

Számomra Krisztus drága vére vigasztalás, Isten előtt pedig szabadulásom záloga. Még amikor magam képtelen vagyok is azt észlelni, Isten Krisztus vérére néz, és elmegy mellettem, "kihagy" az ítéletből. Ha éppen elhomályosodnak hitem szemei, akkor is biztonságban lehetek, mert Isten szemei nem homályosodnak el, Ő állandóan látja a nagy Áldozat vérét. Micsoda öröm ez!

02.01 Soha ne ess kétségbe!

Dátum: 
2019.02.1

De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak" (Mal 3,20).

01.08 Nóé, az igazság prédikátora

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 6,1-12

Nóé apja, Lámek nagy reményekkel tekintett a fiára, mert olyan nevet adott neki, amely azt jelenti, hogy nyugalom, remélve, hogy "ez vígasztal meg minket munkálkodásunkban s kezünk terhes fáradozásában e földön, melyet megátkozott az Úr", 5,29.

12.04 Szeretet nélküli ragaszkodás a hithez

OLVASNIVALÓ: 
Jelenések 2,1-7

SZELLEME ÁLTAL az Úr szól a gyülekezetekhez. Az Ő ellenőrzése alatt állnak, mert a csillagokat hatalmának jobb kezében tartja. Közöttük jár, észrevesz mindent, igazságosan dicséri azt, ami jó, és elítéli, ami gonosz; ugyanakkor közösségre törekszik velük ugyanúgy, ahogyan kezdetben „az Úr Isten... hűvös alkonyatkor a kertben járt" (1Móz 3,8).

12.02 Viszonzatlan szeretet

OLVASNIVALÓ: 
Hóseás 10,1-12,14

Az elfajzott szőlőtő: 10,1. Isten elplántálta Izráelt, mint szőlőtőt, hogy gyümölcsöt teremjen neki és a nemzeteknek, Zsolt 80,8-12. A nemzet ezt a szándékot megrontotta öntetszelgéssel és Isten ajándékait arra használta, hogy továbbadja azokat bálványainak. Egy nap megjelenik majd az Igazi Szőlőtő, hogy teljesítse az isteni célt, Jn 15,1. Isten végső céljait nem lehet meggátolni!

11.28 A családi kör

OLVASNIVALÓ: 
2János 1-13

MANAPSÁG, amikor az otthon szentsége veszélyben van. jó erre a levélre gondolni, amelyet a Szent Szellem adott az otthonért. Ez megerősíti Pálnak a Tit 2,5-ben olvasható szavait: „Legyenek háziasak (oltalmazók)..” Ez a nőtestvér nyitva tartotta házát és arra törekedett, hogy gyermekeit az igazság útján vezesse. Mennyire fontos dolog ez! Különösen, amikor szeretet köti össze a családtagokat, mint itt. Igazság az alap, amely tiszta és változatlan. Ezt említi először. A szeretet érzelmes, gyakran hamis és ingadozó, de akkor fényesen ragyog, ha az igazsághoz van lehorgonyozva.

11.24 Igazság és tévelygés

OLVASNIVALÓ: 
1János 4,1-6

JÁNOS, a szeretet apostola nagyon gyengéden és mégis nagyon határozottan kifejti annak a két birodalomnak az igazságát, amelyekben az ember élhet. Amint halad előre levelén keresztül teret hagy egy bizonyos megállapításának az ismétlésére azért, hogy hangsúlyozza annak fontosságát. János világosan bizonyítja, hogy az a két szféra, amelyet az ember választhat teljesen ellentétes. Ezeket nem lehet összeelegyíteni és együtt fenntartani.

11.17 Elhagyták a helyes utat

OLVASNIVALÓ: 
2Péter 2,11-22

EZEK a hamis tanítók olyan dolgokba fogtak, amiktől még az angyalok is féltek, semmibe vették e hatalmas teremtmények példáját, és eközben félállativá váltak, az állatokhoz hasonlóan viselkedve, amelyeknek teljes élete így foglalható össze: megszületett... megfogták és elpusztították (12. v ).

Tartalom átvétel