Skip to main content

igazság

Isten tulajdonságai - Igazság

Igazság

1. Jelentése. - Az igazság jelentése: a kijelentett tényekkel való megegyezés, s magában foglalja az igazmondás, hűség, következetesség gondolatát is.

Isten tulajdonságai - Igazságossága

Igazságossága

1. Jelentése. - Habár a szentséghez kapcsolódik, az igazságosság önálló attribútuma Istennek. Különállóságával a szentsége, jogosságával igazságossága függ össze. A törvény, az erkölcs és a jog rokon fogalmak.

Ő látja a titkaidat

Megkoronázod az évet javaiddal. (Zsolt 65,12)
Isten nem hagyta magát bizonyság nélkül, mert jótevõtök volt, a mennybõl esõt adott nektek és termést hozó idõket; bõven adott nektek eledelt és szívbéli örömet. (ApCsel 14,17)

Elhoztad nekünk a világosságot, Urunk. Adj erõt látni benne!

Az ablak

Wilson úr és Thayer úr, mindkettő nagybeteg, ugyanabban a kis kórházi szobában feküdt. A szoba akkora volt, hogy éppen csak elfértek benne - két ágy, két éjjeli szekrény, egy ajtó, ami a folyosóra nyílt, és egy ablak a külvilág felé.

Igaznak fogad el

Az Úr ezt mondta Abrámnak: Menj el földedrõl, rokonságod közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked! (1Móz 12,1)

Ábrahámnak ígéret által ajándékozta Isten az örökséget. (Gal 3,18)

Kérünk, Mester, te tégy minket igazzá!

Igazság

Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. (Ézs 7,4)

Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erõsek! (1Kor 16,13)

Uram! Add, hogy megelégíttessem!

Jézus mondja: Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert õk megelégíttetnek. (Mt 5,6)

Mihez képest?

Az én lelkemet adom belétek, és azt mûvelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek. (Ez 36,27)

Szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. (Róm 5,5)

 

Magasztallak téged, Atyám, hogy kegyelmedben vigyáztál eddig is reám!

Az igazság koronája

Szolgám vagy, Izráel! Kiválasztottalak, nem vetlek meg! (Ézs 41,9)

Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek. (Jn 15,16)

 

Miért hallgatsz Istenem?

Tágas téren járok, ha a te utasításodat keresem. (Zsolt 119,45)

Krisztus mondja: "Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket." (Jn 8,31-32)

Eurcon 2010. 03.16 este

Eurocon 2010. március 16 este PKende: Igen, szeretem Isten igéjét, szeretem Kr. teste közösségét, ez az életem. Árat fizetek azért, hogy itt lehessek, láttam az ő Szentségének dicsőségét, szeretném látni megint. Megint. Ez nem egy túl gyakori kijelentés manapság. Az emberek nem szeretnek árat fizetni, elmenni, koncentrálni. Az első prédikátor ma este.

Szeretettel: Juli

A Kovács házaspár ezt a levelet kapta lányától, Julitól, aki elsőéves főiskolás:

 Kedves Anyu és Apu!

Ki vagy Te, hogy ítélkezel?

Szerző: 
Erwin W. Lutzer

Volt idő, amikor számított az igazság.

KiVagyTeHogyItelkezel

Megbocsátás

Megbocsátás.

A megbocsátás sok embernek a nehezére esik. Szerintem két fő oka van ennek. Ezek feltárásával szeretnék segíteni.

Az egyik oka, hogy könnyen félreérthetjük, mit jelent megbocsátani.

Az igazság fontosabb az egységnél

Mert semmit sem cselekedhetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért.     Korinthusi második levél 13,8.

Az élet rejtélyének megfejtése

AzEletRejtelyenekMegfejtese.jpg
Video: 
Video

Az uralkodó felfogás szerint az élet formái irányítatlan természeti folyamatok révén jelentek meg a Földön, az idő, a véletlen és a természetes szelekció eredményeként. Napjainkban azonban egyre komolyabb kétségek merülnek fel ezzel az elképzeléssel szemben.

„Az élet rejtélyének megfejtése” megszólaltatja azokat a tudósokat, akik az elmúlt pár évben egy meggyőző, vitákat kavaró érvrendszert dolgoztak ki: az intelligens tervezés elméletét.

Tartalom átvétel