Skip to main content

Evangélium

12.17 A megváltás rászorulttá tesz és meg is elégít

"Testi ember pedig nem fogadja el az Isten Szellemének gondolatát, mert bolondság az neki" (1Kor 2,14).

Öt döntő kérdés a kereszténységről

Szerző: 
Tom Short

5 döntő kérdés a kereszténységről
Elgondolkodtató kérdések, amelyek megváltoztatják az életedet

„Azt mondták nekem, hogy egyszerűen hinnem kell… Amikor a főiskolára kerültem, felfedeztem, hogy a többi ember is ugyanazokkal a kérdésekkel szembesül, de választ nem kapnak ők sem – és így lettem ateista.” (Egy egyetemista lány Texasból)

– Valóban van bizonyíték arra, hogy Isten létezik?
– A Biblia nem csupán egy szokványos könyv?
– Végtére is nem én határozhatom meg, hogy számomra mi a jó?
– Jézus nem csupán egy jelentős tanító volt?

otdontokerdesakeresztenysegrol.jpg

Az evangélium Lukács szerint

Szerző: 
David Gooding

- A harmadik evangélium új megvilágítása -
Lukács (az orvos) Isten Fiát úgy mutatja be, aki mennyei dicsőségből jött közénk,
hogy szenvedjen és meghaljon értünk.
S visszatért dicsőségébe, de újra eljön...

azevangeliumlukacsszerint.jpg

Adventi üzenet

A karácsony előtti négy hetet adventi időszaknak szokták nevezni. Ez a szó az adventus Domini latin kifejezésből jön, ami ezt jelenti: az Úr eljövetele, és Jézus Krisztusnak a történelem végén bekövetkező második eljövetelére utal.
Bod Péter, a 18. században Erdélyben élt tudós református lelkész és irodalomtörténész ezt írja: A mi Urunk Jézus Krisztusnak négy adventusa, eljövetele van: midőn testben megjelent, midőn a szívbe beszáll és az embert megtéríti, midőn halála óráján elmégyen az emberhez, és midőn eljő az utolsó ítéletre.
Advent idején jó ezeken elgondolkodnunk.
- Az első megtörtént, minden Jézus eljöveteléről szóló ígéret pontosan beteljesedett karácsonykor. Jézus elvégezte a megváltás munkáját, és megígérte, hogy visszajön majd ítéletre.
- Egy ember szívébe akkor száll be ő, amikor az illető rádöbben, hogy gyakorlatilag Jézus nélkül élt, és ez maga a halál. Nem akar tovább így maradni, s átadja az uralmat élete felett Jézusnak. Tőle kér bocsánatot a múltjára, rábízza a jövőjét, s neki akar engedelmeskedni a jelenben.
- Halálunk órája mindnyájunknak eljön, s addig van módunk arra, hogy Jézussal összekössük az életünket. Ha ez megtörtént, magához vesz a mennyei dicsőségbe, ha azonban ez az óra nélküle, a benne való hit nélkül ér, az örök kárhozat következik.
- És mi most ebben a világkorszakban várjuk, hogy egyszer hirtelen megjelenik majd a mi Urunk ítélni élőket és holtakat, véget ér a történelem mostani szakasza, s elkezdődik egy új világ, aminek már nem lesz vége.
Jó, ha meghányjuk-vetjük ezzel kapcsolatos gondolatainkat, és Istentől kérünk világosságot, hogy tisztán lássunk, és idejében rendezzük, amit kell.
(Dec.16. már csak 8 nap) -  Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie a testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. (Zsid.2.17)

Jézus neve: Üdvösség Szarva (Lk 1.69) Olvasmány: Zsolt 85.1-7
(Dec.15. már csak 9 nap) -  Azt pedig tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, és hogy őbenne nincsen bűn. (1Jn.3.5)

Jézus neve: Megváltó (Ézs 59.20) Olvasmány: Zsolt 130
(Dec.14. már csak 10 nap) -  De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. (Gal.4.4-5)

Jézus neve: Az Út (Jn 14.6) Olvasmány: Ézs 35.8-10
(Dec.13. már csak 11 nap) -  Istent soha senki sem látta: az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. (Jn.1.18)

Jézus neve: Fájdalmak Férfia (Ézs 53.3) Olvasmány: Ézs 53.1-12
(Dec.12. már csak 12 nap) -  Mert az én Atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a Fiút, és hisz benne, örök élete legyen; én pedig feltámasztom őt az utolsó napon. (Jn.6.40)

Jézus neve: Szolga (Ézs 52.13) Olvasmány: Ézs 52.13-15
(Dec.11. már csak 13 nap) -  Ekkor megkérdezték tőle: Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk? Jézus ezt felelte nekik: Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. (Jn.6.28-29)

Jézus neve: Az Úr Karja (Ézs 51.9) Olvasmány: Ézs 40.9-11
(Dec.10. -  De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az Igazat; és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet. (1Jn.5.20)

Jézus neve: Világ Világossága (Jn 8.12) Olvasmány: Ézs 49.6-7
(Dec.9. még 15 nap) -  De eljön Sionhoz a Megváltó, Jákób megtérő bűnöseihez! - így szól az Úr. (Ézs.59.20)

Jézus neve: Hajnalcsillag (Jel 22.16) Olvasmány: 1Móz 15.1-6
(Dec.8. még 16 nap) -  Olyan főpapunk van, aki a felséges Isten trónusának a jobbjára ült a mennyekben; annak a szentélynek és igazi sátornak szolgájaként, amelyet az Úr épített, nem pedig ember. (Zsid.8.1-2)

Jézus neve: Próféta (Lk 24.29) Olvasmány: 5Móz 18.15-19
(Dec.7. még 17 nap) -  A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek. (Jn.10.10)

Jézus neve: Vesszőszál (Ézs 11.1) Olvasmány: Ézs 11
(Dec.6. még 18 nap) -  Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. (Lk.19.10)

Jézus neve: Jákobból Származó Csillag (4Móz 24.15-25) Olvasmány: 4Móz 24
(Dec.5. még 19 nap) -  Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Jn.3.16)

Jézus neve: Jó Pásztor (Jn 10.11) Olvasmány: Ez 34.11-16
(Dec.4. még 20 nap) -  Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. (Mt.1.20-21)

Jézus neve: Isten Báránya (Jn 1.29) Olvasmány: Róm 5.1-11
(Dec.3. még 21 nap) -  Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen. Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba. (Mik.5.1)

Jézus neve: Én Vagyok (Jn 8.58) Olvasmány: Mal 3.1-6
(Dec.2. még 22 nap) -  Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. (Jn.1.14)

Jézus neve: Ige (Jn 1.14) Olvasmány: Jn 1
(Dec.1. még 23 nap) -  Az angyal ezt mondta neki: Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél! Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak. Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának mondják majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. (Lk.1.30-33)

Jézus neve: Jézus (Lk 1.31) Olvasmány: Lk 1.

Szenvedhet-e Isten?

A keresztények nem ellenzik, hogy a tudomány megpróbáljon véget vetni a fizikai fájdalomnak.

Érv: ha léteznie egy mindenkit szerető, mindenható Isten, akkor hatalmát az Ő szeretetéből arra használta volna, hogy eltávolítsa a fájdalmat, szenvedést, átalakítsa a teremtést…

Lényeges momentum, amit elfelejtünk:

  Az isteni szeretet sem tehet meg mindent pusztán az erő felhasználásával.

János evangéliuma

Video: 
Video
Szó szerint halad a bibliában.
Kedvencem az evangéliumos filmek közül.

Élet végtagok nélkül

Video: 
Video

Nem szégyellem az evangéliumot

Video: 
Video

Én nem szégyellem az örömhírt, mert az az Istennek hatalma, amellyel megmenti mindazokat, akik benne hisznek. (Biblia, EF, Római levél 1:16)

Eljött hozzám, mikor még bűnben éltem

Video: 
Video

Szerző: Tim Hughes, Ford.: Pintér Béla

E         H
Eljött hozzám, 
     A2/F#
mikor még bűnben éltem,
E        H       A
Felnyitotta a szemem
E        H         A2/F#
Szolgává lett, önmagát megalázva 

Saul, Dávid és Góliát

Saul, Dávid és Góliát

 

 

 

Küzdelem az élet értelméért 3.

Szerző: 
prof.dr. David Gooding, prof.dr. John Lennox

2001-ben jelent meg ennek a könyvnek az első, 2011 második része.
Most itt a folytatása - a III.rész - , amely a záró kötet. A nemzetközileg is nagy sikert aratott alkotás egyes darabjai önállóan és összefüggés-rendszerükben is megállják a helyüket.
A III. kötet középpontjában az etika kérdéskörének vizsgálata áll. Kiválóan használható az oktatában, a feldolgozást esettanulmányok és témakörönként kérdések segítik. Az olvasót nem csak gazdag tényanyag segíti az eligazodásban, hanem a megfogalmazás természetes eleganciája, közérthető nyelvezete is.

kuzdelemazeletertelmeert3.jpg

Franklin Graham üzenete Magyarországnak

franklingraham.jpg

Franklin Graham világhírű evangélista utolsó üzenete 2012-ben Magyarországnak, a magyar embereknek, és másoknak is... :)

(Több mint 36000 hallották! Több mint 2700 döntés Jézus Krisztus mellett!)

17. Mondd mire vársz?

Mondd mire vársz?

(Pintér Béla: (Gyerexáj album)

Cél: Tudd, hogy a döntés rajtad áll! Az életed a tét!

Fókusz: Döntened kell! Itt az idő! Ő érted halt meg, támadt fel, és él! 

Kulcsszavak:  megtérés, döntés, Úr, király, kire hallgatsz, jó/rossz, Szentszellem, felelősség, közösség

Az óra menete:

Teljes romlottság - avagy kiegyenesíthető-e az egyenetlen?

Van-e nagyobb öröm annál, amikor valaki azt mondja: én az Úrral akarok járni?  Hálásak vagyunk, amikor valaki azt mondja: „Szeretném rendbe rakni az életem Istennel. Hogyan tegyem? Mi van a pénzügyeimmel? Taníts engem a házasságról! Hogy neveljem a gyerekeim? Hogy gondolkodjak magamról? Hogyan gondolkodjak a politikáról, a gazdaságról?"

Híd épült

Video: 
Video
Szakadék tátongott közted és köztem, áthidalhatatlanul mély,
Nem volt semmi esélyem, hogy átérjek egyszer a túlsó partra én,
De jött Valaki, és egy hidat épített, ma sem értem miért,
Keresztje lett az a híd, amely ki van feszítve Ég és Föld közé.
Refr: 2x

Újra sírni, újra mosolyogni - ÉLNI

A ma embere már mindenben kételkedik. Nagyon is el tudom képzelni, hogy valaki ezt mondaná (sőt találkoztam olyannal, aki ezt mondta):

Kereszténység és kultúra kapcsolata

1.    H. RICHARD NIEBUHR ÖT MODELLJE

Miért sír Mária?

Video: 
Video

„Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,” (1 Tim. 2.5)

Figyelj a bárányra!

Video: 
Video

Jézus Krisztus volt a tökéletes áldozat minden ember bűnéért. Az igazság miatt volt rá szükség, mert  "a bűn zsoldja a halál".

Ő átvállalta mindannyiunk büntetését.

"Isten kegyelmi ajándéka azonban az örök élet, a mi urunk Jézus Krisztusban"

Isten ingyen adja a bűneink bocsánatát és az örök életet a mennyben. A döntés a miénk, hisszük-e, bízunk-e őbenne?

Jézus mondta: "Aki bennem hisz, ha meghal is él"

A Húsvét üzenete

"Mondd miért" címmel 2011.ápr.24-n Gyömrőn tartott zenés összejövetel ünnepi üzenete.

 

Tartalom átvétel