Skip to main content

Evangélium

Te meghaltál, ezért élek én

Õ az élõ Isten, aki megmarad mindörökké. Az õ királysága megdönthetetlen. (Dán 6,27)
Isten Krisztus lábai alá vetett mindent, és õt tette mindenek felett való fõvé az egyházban. (Ef 1,22)

Világ bajának orvoslója

Ne rettegjetek, és ne féljetek! Hiszen régóta hirdettem, megmondtam, és ti vagytok a tanúim! (Ézs 44,8)
Az Úr egy éjjel látomásban ezt mondta Pálnak: "Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass." (ApCsel 18,9)

Verembe esve (Ember a lyukban)

Video: 
Video

A bűn verméből önerőből nem szabadulhatunk ki! Ha egy kicsit ismerjük a világvallások tanait, ráismerünk a különböző jószándékú tanácsok forrásaira. De segíteni csak egyvalaki tud!

A cirkuszi bohóc


Soren Kierkegaard filozófus egy alkalommal elmondott egy történetet egy cirkuszról, ami kigyulladt. A cirkuszról átterjedt a tűz a környező mezőkre is, és már a közeli falut is veszélyeztette.

A szappangyáros és a lelkész

A szappangyáros és a lelkész

Egy gazdag portugál szappangyáros sétája közben találkozott a lelkésszel és beszélgetni kezdtek.
A gyáros bevallotta, hogy nem szokott Istentiszteletre járni, és a hite is gyenge lábakon áll...
A lelkész megkérdezte:
- Mi az oka az ön közömbösségének?

Szappangyáros

Mondd el a jóhírt!

Örömmel jöttök ki, és békességben vezetnek benneteket. (Ézs 55,12a)
A pásztorok visszatértek, dicsõítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan õ megüzente nekik. (Lk 2,20)

Jézus - film

JÉZUS -  film

Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet. (Názáreti Jézus)

I am the Way, the Truth, and the Life. (Jesus of Nazareth)

A Jézus életét bemutató filmet eredeti helyszíneken, Izraelben forgatták 1979-ben, mely szó szerint követi Lukács evangéliumát.

Ne tartsd meg!

Az Úr megõrzi lábad a csapdától. (Péld 3,26)

Az evangélium rajzolva magyarul

Video: 
Video

Gondolkodtál már azon, hogyan békülhetnél ki Istennel? Ha véget ér a földi életed, a mennybe jutsz? Itt ez a 3 perces videó, amely összefoglalja Jézus Krisztus evangéliumát, örömhírét, amit a bibliában is olvashatunk. Oszd meg barátaiddal, vidd magaddal iPod-on vagy mp4 lejátszón!

A tékozló lány története

Video: 
Video

A következő szavait hallom Istennek: "Nem érdekel mi lett belőled, és nem érdekel mit tettél. A Fiam mindenért fizetett a kereszten. Most kérlek, gyere haza."

Szórd a drága magvat

Óvta népét, mint a szeme fényét. (5Móz 32,10)
Mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. (1Jn 4,16a)

Uram, add, hogy méltó követõid lehessünk!

Utcai misszió

Szerző: 
Ulrich Hofius - Dorothee Kluitenberg

A szabadtéri missziómunka kézikönyve

Nincs alkalmasabb idő, mint a most

Az élõ Isten megment és megszabadít. (Dán 6,28)
Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk õáltala. (1Jn 4,9)

Akik az Úrban bíznak, erejük megújul!

Megtérés a tengerparton

Video: 
Video

Egy életet megváltoztató este a tengerparton...

Van út a mennybe

Sokan elfojtják magukban az örökkévalóság kérdését. Még azoknál is megfigyelhető ez, akik gondolnak az életük végére. Drew Barymoore amerikai színésznő , gyermeksztárként az E.T. című sci-fiben az egyik fő szerepet játszotta. Huszonnyolc évesen így nyilatkozott: „Amennyiben hamarabb meghalnék, mint a macskám, akkor etessék meg vele a hamvaimat.

Jóság-mérő

Video: 
Video

Elegendően jó vagy ahhoz, hogy elfogadjon Isten? Ha szeretnél egy előzetes tesztet, itt az alkalom!

Add tovább

Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tûzben jársz, nem perzselõdsz meg, a láng nem éget meg. (Ézs 43,2)

Az én Istenem be fogja tölteni minden szükségeteket az õ gazdagsága szerint dicsõséggel a Krisztus Jézusban. (Fil 4,19)

Meg fogunk keresni

Kedves Keresztyének!

Ezt a küldetést bízom rátok - tulajdonképpen nevezhetitek a nagy misszióparancsnak is. El kell mennetek mindenkihez mindenhová, és hívjátok őket, hogy legyenek az Én tanítványaim. Kereszteljétek meg őket, és tanítsátok meg arra, hogy engedelmeskedjenek mindannak, amit nektek parancsoltam.

A parázna nő

Video: 
Video

Utcai performancea Bibliaszól gyülekezet tagjaival. A felvételt a KMA készítette.

 

Másik felvétel:  http://www.youtube.com/watch?v=iafqcNLPGC8&feature=channel

Kifizette minden addósságunk

Az Úr mennyei kenyérrel tartotta jól õket. Megnyitotta a kõsziklát, és ömlött a víz, folyó áradt a szomjú földön. Mert emlékezett szent ígéretére. (Zsolt 105,40-42)

Ne aggódjatok a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. (Mt 6,34)

Légy velem, Uram, ha elcsüggednék!

Tartalom átvétel