Skip to main content

irigység

09.15 Miről kell lemondanunk?

"...hanem lemondunk a szégyen takargatásáról..." (2Kor 4,2).

03.23 Test szerint gondolkozom?

 "Mert amikor irigykedés, versengés és visszavonás van köztetek, vajon nem testiek vagytok-e?" (1Kor 3,3)

A természeti ember mit sem tud a testiségről. A test a Szellem ellen törekedik, aki az újjászületéskor tért be hozzánk, a Szellem pedig a test ellen harcol. Ez idézi elő a test szerinti gondolkozást. "Szellem szerint járjatok" - mondja Pál - "és a test kívánságát véghez ne vigyétek" (Gal 5,16), így eltűnik majd a testi gondolkozás.

11.08 Hol van a testvéred?

Dátum: 
2019.11.8

De az Úr így szólt: Mit tettél? Testvéred kiontott vére kiált hozzám a földről. (1Móz 4,10)

Az első házaspár elszakadt Istentől, a gyermekeik már elszakadtak egymástól. A szülők elengedték Isten kezét, a gyerekek már kezet emeltek egymásra. Aki elszakad Istentől, az szembekerül a többi emberrel, a hozzá legközelebb állókkal is. Így nő és pusztít a bűn, mint a lavina.

05.06 Gyógyulj meg irigységedből!

Dátum: 
2019.05.6

"Ne irigyelje szíved a vétkeseket, inkább az Urat féld mindennap, mert van még jövendő, és reménységed nem semmisül meg" (Péld 23,17-18).

Mikor látjuk a gonoszok boldogulását, hajlamosak vagyunk arra, hogy irigykedjünk. Mikor halljuk vidám lármájukat, miközben mi szomorkodunk, már-már azt gondoljuk, hogy ők választották a jobbik részt. Nos: ez ostoba és bűnös gondolat. Ha jobban ismernénk őket, és főleg ha arra gondolnánk, milyen végre jutnak majd, inkább szánakoznánk rajtuk.

02.25 A félrevezetett Áron

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 32,1-5.22; 4Mózes 12,1-2; 20,7-12

Áronnak sok jó tulajdonsága mellett voltak hibái is. Hiányzott nála az erős jellem, könnyen hagyta magát irányítani.

02.20 Mózes önzetlensége és alázatossága

OLVASNIVALÓ: 
2Mózes 18,13-26; 32,10; 4Mózes 11,24-29; 12,1-13

Figyeljük meg Mózes önzetlenségének három bizonyítékát.

Mentes volt a személyes ambíciótól. Azután, hogy Izráel elkövette a nagy bűnt a borjú imádásával (amelyet később megismételt, 4Móz 14,12), Isten tett Mózesnek egy nagyon vonzó ajánlatot. Nagy és hatalmas nemzet fejévé lesz, csak abba kell hagynia a közbenjárást Izráel érdekében. Izráel nem tudta, hogy mi lett Mózessel, de ő szenvedélyesen törődött azzal, hogy ővelük mi lesz. Kedvükért egyszer megtagadta, hogy a fáraó lánya fiának mondják; most pedig visszautasított miattuk egy még nagyobb megtiszteltetést.

02.16 Mirjám

OLVASNIVALÓ: 
2Mózes 2,1-10; 15,20-21; 4Mózes 12; 20,1; 26,59

Mirjám 13 éves korában csatlakozik anyjához és apjához öccsének, a csecsemő Mózesnek a védelmében és gondviselésében. Ehhez feltétlenül kellett bizonyos bátorság a részéről, mutatja, hogy még ilyen fiatal korában sem rettent meg attól, hogy kiálljon Jahvéért és népéért. Őt a 2Móz 15 prófétanőnek nevezi. Tehát nyilván közel állt az Úrhoz, és ezért képes arra, hogy állandóan bátorítsa Isten népét. Ebben a szerepben látjuk, amikor Izráel asszonyainak dicsőítését vezeti az ellenség megsemmisülése után, 2Móz 15,20.

06.30 Az elszakadás okai

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 10,1-19

EZ A FEJEZET Izráel szomorú elszakadását jegyzi fel, amikor az északi tíz törzs megtörte a Dávid házához való hűséget, és elszakadt Júdától, valamint Benjámintól.

Az Isten népe közti szakadás közvetlen okai nyilvánvalónak és egyszerűnek tűnhetnek. De a háttérben lévő okok bonyolultabbak, gyakran sokkal korábban történt eseményekben és felmerülő érzésekben találhatóak. Izráelben a következőket találjuk:

01.28 A tíz szemből álló lánc

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 45,1-11

JÓZSEF FELMAGASZTALTATÁSA és magas méltósága Egyiptomban figyelemre méltó bizonyítéka annak a nyugodt és mégis biztos munkának, amit az isteni gondviselés végez. József felismerte, hogy Isten „küldte" őt oda, 5.7-8. v. és „tette" Egyiptom urává, 8-9. v. Az események láncolatának legalább tíz láncszeme volt, amelyek nyomán József „az ország kormányzója" lett, 42,6.

01.23 Irigység

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 37,1-36

A KESERŰ GYŰLÖLETET, amelyet József fivérei éreztek iránta, főleg ruhája és álmai váltották ki. Öltözete „cifra" volt (szó szerint: „végtagokig érő", azt sugallva, hogy befedte a csuklót és a bokát is), ami a különleges részrehajlás és megkülönböztetés jele volt. Ez testvéreinek azt jelezte, hogy „atyjuk minden testvére közt őt szereti legjobban", 4. v.

07.25 Kiegyenlítődés

"De az Úr látta Lea megvetett voltát, és megnyitotta az ő méhét, Ráhel ellenben meddő maradt." 1Mózes 29,31

A nagy titok

Sok-sok évvel ezelőtt élt Indiában egy bölcs, aki azt mondta, hogy egy nagy titkot őriz egy varázs ládában, ami az élet minden területén sikeressé teszi, és ezért a világ legboldogabb emberének tartja magát. Sok irigy király ajánlott neki hatalmat és pénzt, még meg is próbálták ellopni a ládát, mind hiába. Minél jobban próbálkoztak a megszerzésével, annál boldogtalanabbak lettek, mert az irigység nem hagyta élni őket. Így teltek-múltak az évek és a bölcs egyre boldogabb lett. Egy nap egy kisfiú toppant be hozzá és azt mondta:

Neheztelés ládikója

  Egy tanár, minden diákjának azt a feladatot adta fel a következő hétre, hogy vegyenek egy karton dobozt és az elkövetkező héten minden egyes személyért aki bosszúságot okoz nekik, akiket nem szívlelnek és akiknek nem tudnak megbocsátani, tegyenek be a ládikóba egy barackot, melyre tegyenek egy címkét is az illető személy nevével.

Egy héten keresztül ezt a ládikót a hallgatóknak magukkal kellett cipelniük állandóan, otthonukba, az autójukba, az órákra, még éjszaka is ágyuk mellé kellett helyezniük azt.

Az "ördög háromszöge"

1945. december 5-én du. 2.10-kor öt amerikai tengerészeti repülő szállt fel tiszta időben a floridai Fort Lauderdale-ből, és kelet felé repült a parti vizek fölött. A 19-es raj C.C. Taylor hadnagyból és négy gyakorlópilótából, valamint embereikből állt - tizennégy emberből, akik Florida és a Bahama-szigetek közötti navigációs tréning jellegű küldetésre indultak.

Az ablak

Wilson úr és Thayer úr, mindkettő nagybeteg, ugyanabban a kis kórházi szobában feküdt. A szoba akkora volt, hogy éppen csak elfértek benne - két ágy, két éjjeli szekrény, egy ajtó, ami a folyosóra nyílt, és egy ablak a külvilág felé.

Tartalom átvétel