Skip to main content

Isten_országa

05.15 Ízleld meg!

„Akik...megízlelték az Istennek jó beszédét és a jövendő világnak erőit..." (Zsid 6,5).

Isteni gének

Video: 
Video

Ahogy az olaj a vízzel nem vegyül össze
Úgy én sem maradhatok a Földön örökre.
Én kimondom bátran, hiszek az Igének
Hisz dolgoznak bennem az Isteni gének.

Az Ő képmására lettem teremtve
Az Ő vére lüktet az összes erembe'
Ha kérdeznéd tőlem hogy hol a lakásom
Én örömmel mondom, az aranyutcákon.

10.25 Először Isten, azután minden más

Dátum: 
2019.10.25

"Keressétek először az Ő országát és igazságát, és ezek is mind megadatnak nektek" (Mt 6,33).

 A Biblia ezekkel a szavakkal kezdődik: "Kezdetben... Isten." Legyen ez a te életed nyitánya is. Törekedjetek teljes szívetekből, minden más előtt arra, hogy Isten országának polgárai legyetek, és hogy az Ő igazsága jellemezze egész életeteket. Amire ezenfelül szükségetek van, azt megadja az Úr nektek, nem kell különösebben aggódnotok érte. Minden, amire az istenfélő élethez szükségünk van, "megadatik nekünk".

02.20 Bizonyságtételünk tartalma

Dátum: 
2019.02.20

...(Jézus) így hirdette az Isten evangéliumát: „...elközelített már az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban." (Mk 1,14)

Mi a tartalma annak, amit a hitvalló keresztényeknek hirdetniük kell? Jézus így határozta meg: az Isten országának evangéliuma. Ha lefordítjuk ezeket a kifejezéseket: az a jó hír, ami Isten királyi uralmáról szól.

01.16 Az uralom végső megvalósulása

Dátum: 
2019.01.16

 ...jöjjön el a te országod... (Mt 6,10)

Amikor ezt kérjük: jöjjön el a te országod, akkor a történelem végére is gondolunk, amikor majd tökéletesen megvalósul Isten királyi uralma. Jézus felemeli az imádkozó hívő tekintetét, és megengedi, hogy ennek a világkorszaknak a végéig lássunk.

Isten országa már közöttetek van.

Ne ölj! (2Móz 20,13)

Az az üzenet, amelyet kezdettõl fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Aki gyûlöli a testvérét, az embergyilkos. (1Jn 3,11.15)

Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodadolgokat cselekedett! Szabadulást szerzett az õ jobb keze, az õ szentséges karja.. (Zsolt 98)

A fordított csavarmenet

-     Fél tizenegyig leszünk oda - szóltak be Krisztián szülei, amikor barátaik értük jöttek kocsival, hogy magukkal vigyék a bankettre. - Amíg oda leszünk, maradj itthon, és fejezd be a történelemdolgozatodat!

Átverés az ékszerüzletben

(Ezt a történetet Soren Kierkegaard filozófusnak tulajdonítják.)

Egy éjszaka egy tolvajcsapat tört be egy ékszerüzletbe. Érdekes módon semmit nem loptak el az üzletből, hanem egyszerűen összecserélték az összes árcédulát.

Jöjjön el a te országod!

  Jöjjön el a te országod. Máté 6, 70.

Tartalom átvétel