Skip to main content

kegyelem

09.16 Elegendő a kegyelem

„És Ő ezt mondta nekem: Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által jut el céljához" (2Kor 12,9).

09.01 A kegyelem az alap

„Asszony! Nagy a te hited. Legyen neked a te akaratod szerint" (Mt 15,28).

07.02 Ő lehajolt és felemelt

„Egy szamaritánus pedig, aki úton volt, hozzáérkezett, és mikor meglátta, könyörületességre indult" (Lk 10,33).

06.20 Fedetlen arccal Isten dícsőségére nézve

„Ott jelenek meg neked és szólok hozzád a fedél tetejéről, a két kérub közül, melyek a bizonyság ládája fölött vannak" (2Móz 25,22).

05.25 Kegyelem alatt vagy

„A bűn nem fog uralkodni tirajtatok, mivel nem a törvény alatt vagytok, hanem a kegyelem alatt" (Róm 6,14).

03.29 Ingyen árasztotta reánk

„Miután Isten jobbja által felmagasztaltatott...kitöltötte azt" (Csel 2,33).

Az úr irgalma végtelen (Amazing Grace)

Video: 
Video

Az Úr irgalma végtelen,
Ezt folyton érzem én;
Habár nincs semmi érdemem,
Ő mégis hord kezén.

Nincs arra szó, sem gondolat,
Mi jóval áld az Úr;
Ha lankadok, ő szárnyat ad,
És terhem mind lehull.

Láncom lehullt, szabad vagyok
Mert az ÚR veszni nem hagyott
Kegyelme tartja meg életem
Az ÚR irgalma oly végtelen


Sok itt a bűn és küzdelem,
Az orkán zúgva dúl,
De minden vészben, tengeren
Megtart, megvéd az Úr.

02.09 Igazság és kegyelem

A kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által lett" (Jn 1,17).

Nézésed elárul

Aki magában gyönyörködik, s közben másokat lenéz, nem látja meg Istent, de aki magalátásától szégyenkezve földre süti szemét, meglátja az Urat és megtalálja kegyelmét.

Ha meg tudnád is

Ha meg tudnád is pénzen venni Krisztust, az Atya nem adná, mert csak ingyen adja oda (Aki az ő tulajdon Fiát nem kímélte, hanem őt mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk mindent vele együtt? Róm 8. 32)

12.05 A Szent Szellem temploma

"Csak a királyi szék tesz engem nálad nagyobbá" (1Móz 41,40).

11.30 Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok

"...az Ő hozzám való kegyelme nem lett hiábavaló" (1Kor 15,10).

11.28 A szegénység jótéteménye

"...megigazulnak ingyen az Ő kegyelméből..." (Róm 3,24).

11.19 Amikor Ő eljön

"És ha eljön, meggyőzi a világot bűn... tekintetében" (Jn 16,8).

07.07 Minden nemes vállalkozás nehéz

"Menjetek be a szoros kapun... mert szoros az a kapu és keskeny az az út..." (Mt 7,13-24).

06.26 Mindig most

"Intünk... hogy hiába ne vegyétek az Isten kegyelmét" (2Kor 6,1).

06.16 Nagyobb, mint Jónás

Dátum: 
2019.06.16

Máté 12,38-41

06.01 A megdöbbentő kérdés

"Embernek fia! Vajon megélednek-e ezek a tetemek?" (Ez 37,3)

Tartalom átvétel