Skip to main content

kegyelem

02.09 Igazság és kegyelem

A kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által lett" (Jn 1,17).

Nézésed elárul

Aki magában gyönyörködik, s közben másokat lenéz, nem látja meg Istent, de aki magalátásától szégyenkezve földre süti szemét, meglátja az Urat és megtalálja kegyelmét.

Ha meg tudnád is

Ha meg tudnád is pénzen venni Krisztust, az Atya nem adná, mert csak ingyen adja oda (Aki az ő tulajdon Fiát nem kímélte, hanem őt mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk mindent vele együtt? Róm 8. 32)

12.05 A Szent Szellem temploma

"Csak a királyi szék tesz engem nálad nagyobbá" (1Móz 41,40).

11.30 Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok

"...az Ő hozzám való kegyelme nem lett hiábavaló" (1Kor 15,10).

11.28 A szegénység jótéteménye

"...megigazulnak ingyen az Ő kegyelméből..." (Róm 3,24).

11.19 Amikor Ő eljön

"És ha eljön, meggyőzi a világot bűn... tekintetében" (Jn 16,8).

07.07 Minden nemes vállalkozás nehéz

"Menjetek be a szoros kapun... mert szoros az a kapu és keskeny az az út..." (Mt 7,13-24).

06.26 Mindig most

"Intünk... hogy hiába ne vegyétek az Isten kegyelmét" (2Kor 6,1).

06.16 Nagyobb, mint Jónás

Dátum: 
2019.06.16

Máté 12,38-41

06.01 A megdöbbentő kérdés

"Embernek fia! Vajon megélednek-e ezek a tetemek?" (Ez 37,3)

04.29 A bizonytalanságban kegyelem van

"Még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk" (1Jn 3,2).

03.27 Személyes jellem által látunk

"Jöjj fel ide és megmutatom neked, amiknek meg kell lennie" (Jel 4,1).

02.07 Közvetítő és Magyarázó

Dátum: 
2019.02.7

Jób 33,14-28

KÖZVETÍTŐ ÉS MAGYARÁZÓ

Jób három barátja megpróbált segíteni neki, de nem értették meg, mire van szüksége. Most ifjabb barátja, Elihu érezte indíttatva magát, hogy beszéljen. Ebben az igeszakaszban elmondja Jóbnak, hogyan beszél Isten az emberekhez saját érdekükben, hogy megmentse őket a haláltól, és elvezesse őket az Isten előtti bűnbánó állapotra.

01.05 Kegyelme által

„Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok" (1Kor 15,10).

01.04 Megérteni és megragadni

„Minthogy vele együtt munkálkodunk, intünk is, hogy az Isten kegyelmét hiába ne vegyétek!" (2Kor 6,1).

12.31 Gájusz

OLVASNIVALÓ: 
3János 1-7.11-14

Több férfi is van az Újszövetségben, aki a Gájusz nevet viseli. Mindnyájan kiemelkedő keresztyén jellemmel rendelkező jó emberek. A feljegyzésekben túlságosan eltérőek ahhoz a feltételezéshez, hogy egy és ugyanazon személyről lenne szó, ezért úgy vesszük, hogy Gájusz, János apostol szeretett barátja nem azonos mással. Ez a rövid levél éppen azt mutatja be, hogy János menynyire elismerte, és mennyire tudatában volt annak a szolgálatnak, amelyet Gájusz végzett, mert annak hatása szerteágazó volt.

12.28 Onézimosz

OLVASNIVALÓ: 
Kolossé 4,7-9; Filemon 10-16

Onézimosz története bizonyára egyike Újszövetségünkben a legnagyobb bizonyságtételeknek Isten kegyelméről, ahogyan az az egyéni életben megnyilvánul. A történet úgy kezdődik, hogy ő házi rabszolgája a jómódú Filemonnak, Kis-Ázsia nyugati részén, Kolossé nemes városában. Amennyire tudhatjuk, ura elég jólelkű volt, de rabszolgának lenni valakinek a házában olyan életet, amely állandó alantas szolgálatot jelent, személyes jogok vagy remények nélkül, kivéve azokat, amelyeket ura biztosít számára.

Tartalom átvétel