Skip to main content

kétség

02.25 Bízom az Úrban, de kétely van a szívemben

Megismerte Péter hangját, de örömében nem nyitotta ki a kaput, hanem bejutva hírül adta, hogy Péter áll a kapu előtt. Azok pedig így szóltak neki: »Elment az eszed!« " (Csel 12,14-15).

03.03 Nem hagy elveszni

Dátum: 
2019.03.3

"Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba" (Zsolt 16,10).

Ez az Ige Jézus Krisztusban beteljesedett, de áttételesen érvényes mindenkire, aki Krisztusban van. Lelkünk nem marad az elválás állapotában, és testünk, noha elenyészik, újra feltámad. Ezúttal azonban olvasóim figyelmét inkább ezen Ige tágabb jelentésére szeretném felhívni.

11.17 Izrael és Jákob Istene

„Én gyengeség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg közöttetek... Szellemnek és erőnek megmutatásában" (1Kor 2,3-4).

02.04 Bizonyságaidról beszélj

„Már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők, de akkor megtagadtam volna fiaid nemzetségét" Zsoltár 73,15

A zsoltáros Aszáf nehéz időkön ment át. Látta, hogy e világban az istenteleneknek jól megy dolguk, míg az ő élete csupa szenvedés és nyomorúság. Már-már kételkedni kezdett Isten igazságában, szeretetében és bölcsességében. Úgy látta, mintha Isten megjutalmazná az istentelenséget és megbüntetné a kegyességet.

Hit - a Reád nézõ szem

Lecsillapítottad a tengerek zúgását, a nemzetek háborgását. (Zsolt 65,8)
Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja õrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. (Fil 4,7)

Semmiért se aggódjatok!

Közel van az Úr a megtört szívûekhez. (Zsolt 34,19)

Miért pont én?

Elõttem hajol meg minden térd, rám esküszik minden nyelv, és ezt mondják rólam: Csak az Úrnál van igazság és erõ! (Ézs 45,23-24)

Most jössz Uram?

P. Barry

Valentin van, és a szívről akarok beszélni, hogy hogy legyen elégedett szívünk. Egy házasságban is lehet, de csak az Isten szerint való részében. Ott kell legyen Isten, különben az egész gyorsan valami unalmassá válik.

1Tim 6:6 nagy nyereség az Isten szerint valóság, megelégedéssel.

Lábnyomok a homokban

A történet egy férfiről szól, aki azt álmodta, hogy elérkezett élete végéhez. Visszatekintve úgy látta életét, mint egy tengerparti sétát Jézussal. Ahogy visszatekintett az életére, két pár lábnyomot látott a homokban az út java részén - az egyik az övé, a másik Jézusé.

Labnyomok.jpg
Tartalom átvétel