Skip to main content

kísértés

04.19 Kisértés vagy próba?

„Jézus így válaszolt neki: Meg van írva: Ne kísértsd a te Uradat, Istenedet" (Mt 4,7).

Nagy különbség van az istenkísértés és Isten próbára tétele között. Az első tilos, az utóbbit szívesen látja az Úr. Felszínesen tekintve a két dolog egyformának tűnhet, pedig nem az. A különbséget akkor fogjuk érzékelni, ha megismerjük Istennek Igéjében közölt akaratát. Izrael és az egyiptombeliek esete jó példa erre. Azáltal, hogy bemerészkedtek a Vörös-tengerbe, szörnyű kockázatot vállaltak.

09.19 Megmaradsz-e Jézus mellett?

Jézus lábnyomában

"Ti vagytok, akik megmaradtatok velem az én kísértéseimben" (Lk 22,28).

09.18 Az Ő kísértése és a miénk

Kísértés

"Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki mindenben megkísértetett, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt" (Zsid 4,15).

09.17 Mi jó van a kísértésben?

Lovagi 7 próba

"Nem egyéb, csak emberi kísértés esett rajtatok..." (1Kor 10,13).

04.19 Nem azon múlik-e, ami legkevésbé valószínű?

"Mert Joáb Adóniához hajlott, noha azelőtt nem hajlott Absolonhoz" (2Kir 2,28).

04.05 Az Ő haláltusája és a mi tanítványságunk

"Akkor elment Jézus velük egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak és mondta tanítványainak: ...maradjatok itt és vigyázzatok énvelem" (Mt 26,36-38).

09.14 Az Isten jótetszésének jele

Dátum: 
2019.09.14

„Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek" (Jak 1,12).

03.12 Ákán bűne figyelmeztetés mindnyájunk számára

OLVASNIVALÓ: 
Józsué 6,1-2.17-19; 7,1-26

Ákán megkívánta, amit meglátott. "Meglátta... (mohón) megkívánta... elvette", 7,21. A bűn gyakran a meglátással kezdődik; vö. Éva, Lót, Dávid, 1Móz 4,6; 13,10; 2Sám 11,2. "Mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága." Jak 1,14. A világi "kívánság" itt erős vágyat jelent, és ezt jó és rossz értelemben is használja az Újszövetség. Hasonlóképpen olvassuk a kővetkezőt: "Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe... jutnak, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik", 1Tim 6,9-10.

01.20 Isten: szabadító

Dátum: 
2019.01.20

 ...ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól...(Mt 6,13)

Ez a kérés három feladatra figyelmeztet:

10.27 Kísértések

OLVASNIVALÓ: 
Jakab 1,1-18

JAKAB RÖGTÖN egy gyakorlati problémával foglalkozik, a kísértéssel (2. v.). Ez olyan szó, amelyet jó és rossz értelemben is lehet érteni: jót tenni vagy bűnre csábítani; a szövegösszefüggés dönti el, hogy melyik jelentés érvényes. Megpróbáltatásokat minden hívő ember tapasztal (1Kor 10,13), és az eredetük eltérő. Ezek nem annyira kudarcunk példái, inkább az a kérdés, hogyan reagálunk rájuk.

01.20 Izsák megkísértése

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 26,1-33

NOHA Izsák tovább élt, mint Ábrahám, Jákob vagy József, életéről sokkal kevesebb van feljegyezve, mint az övékről. Valójában az 1Móz 26 az egyetlen olyan fejezet, amely kizárólag az ő tapasztalataival foglalkozik. A fejezet három eseményt jegyez fel.

01.04 A Messiás megkísértése

OLVASNIVALÓ: 
Máté 4,1-10

 

AZ ÖRDÖG szándéka az volt, hogy eltántorítsa Jézust messiási küldetésétől, ahogyan azt Isten akarata kijelölte számára. Az eljövendő Messiásról az volt a népszerű elképzelés, hogy katonai felszabadító lesz, aki megszabadítja Izráelt, és nagy földi birodalmat hoz létre Jeruzsálem központtal. Isten Messiással kapcsolatos programja ugyancsak trónnal fejeződik be - de a kereszten át vezet (Lk 24,26). A pusztai kísértések fogják megállapítani, hogy Jézus milyen Messiás lesz.

12.12 Ne kísértsd!

„Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!" Máté 4,7

Mit jelent tulajdonképpen „kísérteni az Urat"?

Izráel fiai megkísértették az Urat, amikor azért perlekedtek, hogy a pusztaságban nincs víz (lásd 2Móz 17,7). És amikor azt mondták: „Közöttünk van-e az Úr, vagy sem?", akkor nemcsak az Ő jelenlétében kételkedtek, hanem gondviselésében is.

09.11 A legnagyobb kísértés

"De vigyázz, ne feledkezzél el Istenedről, az Úrról., amikor... bővében leszel mindennek." 5Mózes 8,11.13

16. Jézus próbatétele és győzelme

Igehely (történet): Mt 4,1-11: Jézus próbatétele és győzelme

Aranymondás/kulcsige:  Jak 4,7 "Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek."

Fő üzenet, központi igazság: Jézus, bár Isten Fia, de ember fiaként állt ellene az ördögnek, ezzel mutatva meg nekünk, hogy szabad akaratunkkal ellene állhatunk minden kísértésnek.

Minimum követelmény: Saját szavaival mondja el Jézus megkísértésének történetét.

Üzenet/téma:

Kézben hordoznak, ne rettegj

Azért, mert az én házam romokban hever, ti meg csak a magatok háza körül szorgoskodtok, ezért nem adott nektek az ég harmatot. (Hag 1,9b-10)
Ti magatok is mint élõ kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. (1Pt 2,5)

Az "ördög háromszöge"

1945. december 5-én du. 2.10-kor öt amerikai tengerészeti repülő szállt fel tiszta időben a floridai Fort Lauderdale-ből, és kelet felé repült a parti vizek fölött. A 19-es raj C.C. Taylor hadnagyból és négy gyakorlópilótából, valamint embereikből állt - tizennégy emberből, akik Florida és a Bahama-szigetek közötti navigációs tréning jellegű küldetésre indultak.

Hogyan választasz?

Ne legyetek nyakasok, hanem adjatok kezet az Úrnak, és jöjjetek el szentélyébe. (2Krón 30,8)
Akkor az úr ezt mondta a szolgájának: Menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. (Lk 14,23)

Kísértésektõl óvj meg, Uram, Istenem!

Diéta veszteseknek

Ha szeretnél veszíteni a súlyodból, bemutatom az elképesztő új „Vesztes-diétát". Kövesd csak ezt az étrendet, és egészen biztos, hogy veszíteni fogsz!

REGGELI: Egy fél grapefruit, 1 szelet teljes kiőrlésű pirítós, 1 pohár sovány tej

EBÉD: 12 dkg párolt csirkemell, 15 dkg párolt cukkini, 1 Pilóta keksz, gyógytea

Meghalni a saját kívánságaimnak

Mózes kinyújtotta kezét a tenger felé, az Úr pedig visszafelé hajtotta a tengert erõs keleti széllel. (2Móz 14,21)

Hit által keltek át a Vörös-tengeren, mint valami szárazföldön. (Zsid 11,29)


Uram! Jöjj közel, és engedd, hogy befogadjalak.

Tartalom átvétel