Skip to main content

kitartás

10.16 Megerősítve

„Minden erővel megerősíttetvén az ő dicsőségének hatalma szerint minden kitartásra és hosszútűrésre örömmel" (Kol 1,11).

08.09 Isten megváltó munkája

„Az az angyal, aki megszabadított engem minden gonosztól, áldja meg e gyermekeket" (1Móz 48,16).

07.31 A kitartásban tökéletes

"A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek, minden fogyatkozás nélkül" (Jak 1,4).

03.16 A Mester ítél

"Mert nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt" (2Kor 5,10).

03.06 Növekvő nyomorúság között

"...sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban" (2Kor 6,4).

02.22 A szellemi állhatatosság iskolája

"Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten" (Zsolt 46,11).

08.28 Istent kereső ember és embert kereső Isten

Dátum: 
2019.08.28

...az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust.(ApCsel 8,35)

08.27 Reménységgel várjuk

Dátum: 
2019.08.27

Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor állhatatossággal várjuk. (Róm 8,25)

08.23 Dániel három barátja

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 3,1-30

Mire Dániel próféta könyvének 3. fejezetéhez érkezünk, Sidrák, Misák és Abednégo már több mint húsz éve van Babilonban. Ez alatt az idő alatt Isten iránti hűségük bebizonyosodott, Dán 1,6-21, és a király iránti tiszteletük is nyilvánvalóvá vált, Dán 2,49. Joggal tételezhetjük fel, hogy eleget tettek annak a kötelességnek, amelyet rájuk bíztak Nabukodonozor király megelégedésére.

08.09 Jeremiás, a férfi

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 1,1-5; 16,1-2.8-9

Még Jeremiás megszületése előtt történt, hogy Isten, előzetes értesítés nélkül lenyúlt a magasból, és a papot kijelölte prófétájául. Jeremiásnak nyugtalan politikai körülmények között kellett szolgálnia Istent, ami megmagyarázza, miért parancsolta meg neki Isten, hogy ne házasodjon meg, 16,2, és be se lépjen lakodalmas házba, 16,8. Isten kevés emberének volt része keserűbb tapasztalatokban, mint Jeremiásnak. Vérrokona elárulta, szülővárosának emberei pedig az életét fenyegették, ha folytatja nemkívánatos jövendöléseit, 11,21. Mindennap gyalázat és nevetség volt a társa, 20,8.

07.19 A zarándok felszerelése

Dátum: 
2019.07.19

„Vas-, rézzáraid legyenek cipőiden: és élteden át tartson erőd" (5Móz 33,25 - Angol bibliafordítás szövege).

  Két dologról gondoskodik Isten a zarándok számára: cipőről és erőről.

04.29 Kitartó futás

Dátum: 
2019.04.29

...állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát! (Zsid 12,1)

Mi kell ahhoz, hogy egy versenyző győztesként fusson be a célba? Mi szükséges ahhoz, hogy egy hívő ember ezt hallja majd Jézustól: aki győz, velem együtt ül az én trónomon?

04.02 Vándorok böjtje

Dátum: 
2019.04.2

...kérlek titeket, mint jövevényeket...: tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. (1Pt 2,11)

A böjt nem valami vallásos indíttatású, öncélú önsanyargatás, hanem egyetemes törvény. Lemondás nélkül nem lehet eredményeket elérni. Aki művészi fokon játszik egy hangszeren, naponta több órán át gyakorol. Társai játszanak, szórakoznak, ő pedig ül és „gyötri magát". Ez néha öröm neki, néha valóban gyötrelem, de a cél érdekében vállalja, és megéri. Ugyanez az élsportolók sorsa is.

06.10 Ő a Kezdet és Vég

„Én, az Úr, nem változtam meg." Malakiás 3,6

A zsoltáros az ég és a föld változó sorsával szembeállítja Isten változhatatlanságát. „Azok elpusztulnak, de Te megmaradsz... Ők változnak, de Te ugyanaz maradsz, éveidnek soha sincs vége" (Zsolt 102,27-28). Jakab úgy írja le az Urat, mint a világosság Atyját, „akiben nincsen változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása" (Jak 1,17).

03.08 Hűség

„A Szellem gyümölcse pedig: ...hűség..." Galata 5,22

Itt arról van szó, milyen gondosan ápoljuk az Úrral és egymással való kapcsolatainkat. Valaki úgy határozta meg, hogy „önmagunkhoz, lényünkhöz, minden adott ígéretünkhöz, minden ránk bízott feladatunkhoz hűségesnek lenni".

Ha az „embere a szavának" kifejezést használjuk, akkor ezen azt értjük, hogy az illetőnél nincs szükség írásos szerződésre. Ha megígért valamit, ráhagyatkozhatunk, hogy valóban meg is teszi!

02.15 Kitartó munkálkodás

„Vesd a te kenyeredet a víz felszínére, mert sok nap múlva megtalálod azt." (Károli ford.) Prédikátor 11,1

A „kenyér" szó itt valószínűleg a gabonát jelképezi, amelyből készítik. Egyiptomban a gabonát az elárasztott földekre vetették. Mikor azután a víz fokozatosan visszahúzódott, akkor megjelent a termés. De nem azonnal, hanem „sok nap múlva".

01.10 Hosszútávfutás

„…állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát." Zsidók 12,1

Merj szeretni!

Szerző: 
Alex Kendrick, Stephen Kendrick

- Negyven nap, amely megváltoztatja a világot! -
Legalábbis a Tiédet kedves Olvasó! De ha Te változol, változik a házasságod, változik a családod is. És változik a körülötted levő világ is. És gondolj csak bele, hogy mi minden történhet, ha ezeket a változásokat a szeretet szítja...?!

merjszeretni.jpg

Tűzálló

Szerző: 
Alex Kendrick, Stephen Kendric

Hivatása gyakorlása közben, a lángoló épületek belsejében Caleb Holt tűzoltóparancsnok mindig tartja magát a tűzoltók legfőbb szabályához:
- Soha ne hagyd cserben a társad!
A nagy sikerű “Szerelempróba” (Fireproof) című film alapján. A tűzoltóparancsnok széthúllófélben lévő házasságában más szabályok szerint él.

tuzallo.jpg

07. Nem adom fel!

6 . óra  Nem adom fel!

( Pintér Béla: Fel is út, le is út című albumából )

Cél: Értsd meg, Isten velünk van bűneink, gondjaink, problémáink ellenére is!

Fókusz: Jézus érted is megvívott és megnyert minden harcot.

Tartalom átvétel