Skip to main content

Krisztus-keresztje

07.26 Erősíteni az élet áramlását

„Azért a halál bennünk munkálkodik, az élet pedig bennetek" (2Kor 4,12).

07.09 Krisztus munkája mindenre elegendő

„Levettetett a mi testvéreink vádolója, aki vádolta őket éjjel-nappal a mi Istenünk előtt" (Jel 12,10).

05.26 A mennyei Ember

„Ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban" (Gal 3,26).

Életünknek Krisztus keresztje a középpontja, központja időknek, középpontja Isten minden munkájának. Dicsőítsük Őt azért, hogy számunkra ezt a tényt világossá tette, amely egyúttal életünk alapja. Gondoljunk azonban arra, hogy amit az egyén lelkében elvégez a kereszt, az még csak eszköz a cél érdekében, de nem maga a cél. Az isteni cél az új ember Krisztusban.

05.25 Kegyelem alatt vagy

„A bűn nem fog uralkodni tirajtatok, mivel nem a törvény alatt vagytok, hanem a kegyelem alatt" (Róm 6,14).

04.16 Mi az ember értéke

„Azért, mivel ilyen szolgálatban vagyunk...nem csüggedünk el" (2Kor 4,1).

Isten legmagasabb célját vajon a kegyelmi ajándékok szolgálatában vagy az élet szolgálatában látjuk? A gyülekezetek ideiglenes építését sokan szolgálhatják csodálatos kegyelmi ajándékokkal, ám itt Pál előre mutat a legdicsőbb dologra. Ez a Krisztusból való élet közvetítése, azé az életé, mely átment a halálon. Nem a kegyelmi ajándékok, hanem a kereszt munkája határozza meg egy ember értékét.

Csak egyet adhat

Istennek nem kell már semmi többet nekünk adnia, hiszen már mindent ideadott. De amit Isten adott, csak az új ember számára adta. Az óember számára csak egy valamije van: a kereszt.

12.20 Az Írás mint metszőkés

"És én, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket" (Jn 12,32).

12.08 Isten hatalma nem részrehajló

"Mert egyetlen áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket" (Zsid 10,14).

11.27 Istennek szenteld szellemi erődet

"...aki által nekem megfeszíttetett a világ, és én is a világnak" (Gal 6,14).

11.26 Szellemi erőnk összpontosítása

"...csak a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében..." (Gal 6,14).

11.25 A szellemi összefüggések titka

"Nekem pedig ne legyen másban dicsekedésem, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében" (Gal 6,14).

11.21 Elvégeztetett

"Elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt" (Jn 17,4).

11.20 Isten bocsánata

"Akiben van..., a bűnök bocsánata..." (Ef 1,7).

11.19 Amikor Ő eljön

"És ha eljön, meggyőzi a világot bűn... tekintetében" (Jn 16,8).

08.06 A kereszt az imádságban

"Azon a napon az én nevemben kértek majd" (Jn 16,26).

04.08 Az Ő feltámadásának rendeltetése

"Avagy nem ezeket kellett-e szenvednie a Krisztusnak és úgy menni be az ő dicsőségébe?" (Lk 24,26)

04.06 Isten és a bűn összecsapása

"Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára" (1Pt 2,24).

02.01 Isten elhívása

"Mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem, hogy hirdessem az evangéliumot..." (1Kor 1,17).

Tartalom átvétel