Skip to main content

lehetőségek

09.17 Mi jó van a kísértésben?

Lovagi 7 próba

"Nem egyéb, csak emberi kísértés esett rajtatok..." (1Kor 10,13).

08.17 A súnémi fiú

Dátum: 
2019.08.17

Ekkor Elizeus bement a házba, ahol a fiú holtan feküdt..., és imádkozott az Úrhoz. (2Kir 4,32-33)

Ez a történet arról szól, hogy Isten emberileg reménytelen helyzetben is tud segíteni. Az, hogy ő mindenható, nem azt jelenti, hogy több lehetősége van, mint nekünk, hanem hogy neki minden lehetséges, az is, ami az embereknek lehetetlen.

07.21 Lehetőség es bizonyosság

OLVASNIVALÓ: 
2Korintus 5,1-17

Ml TÖRTÉNIK, ha jelenlegi testünk szertefoszlik a halálban? Van Istentől készített házunk" (1. v.). A jelen idő kifejezi annak bizonyosságát, hogy feltámadott testet kapunk (1Kor 15,42-49). Addig „sóhajtozunk" (Róm 8,23) a testi gyengeség és a bűn terhe miatt, és vágyakozunk a mennyei dicsőség után. Dicsőséges jövőnk bizonyos, mert ígéretünk van róla a Szellem zálogában, és éppen most Isten keze munkája vagyunk (2Kor 5,5). A jelenben az elkövetkező dicsőség előízét élvezhetjük. Természetesen testben való tartózkodásunk most számkivetést jelent az Úrtól, távollétet igazi otthonunkból (6.

Minden lehetséges

Video: 
Video

Minden lehetséges annak, aki (4x)

Ez nem valami vénasszonyos duma,
A hit valóságos csoda.
Hit nélkül félember vagyok csupán,
De hittel látom a csodát, (látom a csodát).

Jól csak szívével lát minden ember,
Hát engedd, hadd lásson a szív!
"Hittel nézni" annyit jelent csupán,
Látom, mit szemem nem lát, (mit szemem nem lát).

Refr1.:
Erről nem írnak túl sok dalt,
És a híradóban sem hallod majd,
Pedig lényeges, teljesen ingyenes,
Hát engedd, hogy elmondjam!

Arra született, hogy repüljön

Egy napon a prérityúk talált egy tojást, és addig ült rajta, míg ki nem kelt a madárka. A prérityúk tudtán kívül egy sastojást keltett ki, amit valami miatt magára hagytak.
Míg a sas a madarak közül a legnagyobb, és könnyedén és méltóságteljesen szárnyal a magasban, a prérityúk egyáltalán nem tud repülni. Sőt, annyira igénytelen, hogy szemetet eszik.
Ahogy azt sejteni lehetett, a sasfióka - mivel egy prérityúk-családban nőtt fel - azt gondolta magáról, hogy ő is prérityúk. Kapirgált, szemetet evett és kotyogott, akárcsak egy prérityúk.

01.16 Második lehetőség

„Az Úr Igéje másodszor is szólt Jónáshoz." Jónás 3,1

Ebből az üzenetből reménység és ígéret sugárzik. Ha valaki csődöt mond, ez Isten számára még nem ok arra, hogy most egyszerűen leírja őt.

Van-e valami lehetetlen az Úr számára?

Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet! Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat! Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján! (Zsolt 139,23-24)
Isten Fia mondja: "Megtudja valamennyi gyülekezet, hogy én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója, és megfizetek mindnyájatoknak cselekedeteitek szerint." (Jel 2,23)

Kár, hogy nem jöttél!

 Add, hogy meghalljam, ha hívsz, és menjek!

 Jertek, menjünk el, könyörögjünk az Úrhoz, folyamodjunk a seregek Urához! Én is megyek! (Zak 8,21)

A fiú és a cirkusz

Az ezernyolcszázas évek végén egy kisfiú, aki egy eldugott vidéki településen élt, tizenkét éves volt, és még sohasem járt cirkuszban. Képzelhetitek, milyen izgalom kerítette hatalmába, amikor egy napon az iskolában egy plakátot raktak ki, amin az állt, hogy a következő szombaton vándorcirkusz érkezik a közeli városkába.

A bőség falkája

Egy montanai szervezet ötezer dolláros díjat tűzött ki minden egyes élve elfogott farkasért. Két vadász, Sam és Jed úgy döntött, hogy nekivág a hegyeknek, és keres egy kis pénzt farkasok elfogásával. Éjjel-nap­pal járták a hegyeket, kutatva értékes zsákmányuk után. Háromnapi sikertelen vadászat után kimerülten lefeküdtek és elaludtak.

Tartalom átvétel