Skip to main content

kritizálás

10.07 Az elszáradt kezű ember

OLVASNIVALÓ: 
Máté 12,10-14; Márk 3,1-6; Lukács 6,6-12

Ebben az eseményben Jézus bemutatta, hogy figyelmének középpontjában az emberek és szükségleteik voltak. Sohasem tulajdonított fontosságot a törvény kicsinyes értelmezéseinek, amely a vallási vezetőket annyira érdekelte. Egyik szombaton az Úr belépett a zsinagógába, és látott egy férfit, aki különös szükséget szenvedett - "száradt kezű" volt.

05.27 Pál Jeruzsálemben

OLVASNIVALÓ: 
ApCsel 21,1-40

SZOMORÚ DOLOG, hogy a legtöbb keresztyénnek élénk képessége van a kritikára, különösen olyan dolgokban, amelyek a Szentírásban nincsenek világosan kijelentve. Pál jeruzsálemi látogatása egy ilyen szóban forgó eset, mert szembeállít bennünket a kegyelem bajnokával, aki belemegy egy bizonyos kompromisszumba a júdaizmussal (23-26. v.). Azonban ahelyett, hogy a mi ítéletünk szerint arányosan felosztanánk a dicséretet és az elmarasztalást a nagy apostol megítélésében, figyeljünk meg egyszerűen néhány tényt, amelyek megfontolásra érdemesek.

07.18 Ítélkező szellem

„Ezért nem lett gyermeke Mikálnak, Saul lányának holta napjáig." 2Sámuel 6,23

Szállj le rólam!

Van egy régi mese egy apáról és a fiáról, akik mentek az úton a szamarukkal. Nemsokára találkoztak egy emberrel, aki azt mondta, hogy ostobák, amiért gyalogolnak, amikor ott a szamaruk. Így az apa és a fiú felpattant a szamár hátára.

Az antik váza

Egy családnak volt egy valódi antik vázája, amit egyik nemzedék örökölt a másiktól. Valóságos kincs volt, amit a kandallópárkányon tartottak, hogy mindig élvezhessék a látványát.

Egy nap, amikor a szülők hazaértek, tizenéves lányuk az ajtóban várta őket.

Egymillió béka

Egy gazdaember bement a városba, és megkérdezett egy étteremtulajdonost, hasznát tudná-e venni egymillió békacombnak.

A keksztolvaj

A repülőtéren egy nő a beszállásra várva üldögélt, és újságot olvasott. Előtte egy repülőtéri büfében vett egy csomag kekszet, hogy majd a repülőn elfogyassza. A szeme sarkából meglátta, hogy a mellette ülő férfi egy kekszet majszol. Ahogy lenézett, észrevette, hogy a kekszes csomagja meg van bontva, és a férfi nyugodtan eszeget belőle.

Tartalom átvétel