Skip to main content

munka

11.03 Nem kell erőlködnünk

„Gyapjú ne legyen rajtuk, ha a belső udvar kapuiban és a házban szolgálnak...ne öltözzenek úgy föl, hogy megizzadjanak!" (Ezék 44,17-18).

06.15 Az én nevemben...

„Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük" (Mt 18,20).

05.17 Nyugodt pihenés

„Mi, akik hiszünk, bemegyünk a nyugalomba" (Zsid 4,3).

06.01 A megdöbbentő kérdés

"Embernek fia! Vajon megélednek-e ezek a tetemek?" (Ez 37,3)

01.06 Isten imádása

 "Felütötte sátorát: Bétel volt nyugatra, Hai pedig keletre, és ott oltárt épített az Úrnak" (1Móz 12,8).

05.18 Salamon munkája

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 5,1-18

Miközben "mind az egész föld kívánta látni Salamont, hogy hallhatnák az ő bölcsességét, melyet Isten az ő szívébe adott", 1Kir 10,24, ő rendkívül szorgalmasan munkálkodott. Bölcsességének méltó párja volt életműve. Séba királynőjének elállt a lélegzete, amikor látta (többek között) "Salamon minden bölcsességét és a házat, amelyet épített". Salamon építő király volt. Megépítette "az Úr házát", "saját házát", "a libanoni erdő házát", valamint "Jeruzsálem falát", különböző más városokkal együtt. Hajóépítő iparral is rendelkezett, 1Kir 9,26.

05.01. Egy teli marok

Dátum: 
2019.05.1

Jobb egy marokra valót szerezni nyugodtan, mint két marokra valót hajszoltan és hasztalan erőlködéssel. (Préd 4,6)

A munkát ajándékként adta Isten az embernek, és nem büntetésként. A bűneset után jelent meg az örömtelen, verejtékes munka. De a Teremtő parancsa ma is érvényes: hat napon át dolgozz, a hetediket pedig szenteld meg, vagyis figyelj még jobban Istenre, s engedd, hogy ő dolgozzék benned!

07.21 Építők

OLVASNIVALÓ: 
Nehémiás 3,1-32

ISTEN HELYESNEK LÁTTA, hogy egy egész fejezetet szánjon a családfők és a községi vezetők neveinek és tetteinek feljegyzésére, akik az újjáépítés munkájában foglalatoskodtak. Miért kellett ilyen sok teret szentelni olyan emberek megnevezésének, akiket egyébként elfelejtettek volna? Azért, mert az Istennek végzett szolgálat nincs elfelejtve. Nincs olyan munka, amelyet az Ő dicsőségére végeztek, és neki elkerülné a figyelmét, és gyönyörködik benne, hogy a legkisebb szolgálat is feljegyzésre kerül. Néhány személy ki van emelve, pl. Báruk, Zakkai fia, aki „buzgósággal", 20.

07.05 Az apostolság megkérdőjelezése

OLVASNIVALÓ: 
1Korintus 9,1-27

VOLTAK NÉHÁNYAN a városban, akik megkérdőjelezték Pál apostoli tekintélyét, és így próbálták aláásni a munkáját. Ezzel foglalkozni kell, és el kell oszlatni a kételkedést itt és most, mert különben milyen hatása lesz a levélnek? Pál a problémával háromféleképpen foglalkozik.

12.13 Közösségben

"Amikor erről beszélgettek egymás között azok, akik félik az Urat, az Úr figyelt, és meghallgatta. És beírták egy könyvbe az Úr előtt emlékeztetőül azokat, akik Őt félik, és megbecsülik nevét." Malakiás 3,16

09.06 Áldott a munka

„És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze." 1Mózes 2,15

03.29 Gondolataimat kitöltő szenvedély

„Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak tetszését, aki harcosává fogadta." 2Timóteus 2,4

03.01 Semmi nem akadályozhatja meg

„Nem tizenkét órája van-e a nappalnak?" János 11,9

01.27 A munka áldás

„Kihasználva az alkalmas időt." Efézus 5,16

Ebben a mostani világban, amelyben az emberek egyre allergiásabbak lesznek a munkára, a keresztyéneknek minden pillanatot ki kell használniuk. Az időt eltékozolni: bűn.

Minden kor emberei hangsúlyozzák a gondos és kitartó munka fontosságát. Üdvözítőnk maga is azt mondja: „Nekünk - amíg nappal van - annak cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat" (Jn 9.4).

01.17 Mindennapi szolgálat

„Jóakarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek." Efézus 6,7

Pálnak a rabszolgákhoz szóló utasításai (5-8. v.) rendkívül jelentőségteljesek mindazok számára, akik Jézus Krisztus szolgái akarnak lenni.

01.04 Ki végzi el?

„Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én Szellememmel - mondja a Seregek Ura." Zakariás 4,6

Igeversünk azt a fontos igazságot tartalmazza, hogy az Úr művét nem az emberi okosság és erő végzi el, hanem a Szent Szellem.

Ezt látjuk Jerikó bevételénél. Nem Izráel fegyveres ereje döntötte le falait. Az Úr adta kezükbe a várost, miután a papok hétszer megfújták a kürtöket.

Hit és cselekedet

Alaktalan testemet már látták szemeid; könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál. (Zsolt 139,16)
Krisztus mondja: "Ne aggódjatok életetekért." (Mt 6,25a)
Hallgasd meg, Uram, imádságomat, jusson el hozzád kiáltásom! (Zsolt 102,2)

Élezd meg a fejszédet!

Néhány évvel ezelőtt egy fiatalember munkát keresett. Megkereste egy favágó csoport munkavezetőjét, és megkérdezte, hogy volna-e szükségük munkásra. - Attól függ - válaszolta a munkavezető. - Nézzük meg, hogy megy a favágás!

Tartalom átvétel