Skip to main content

remény

07.01 Egység - jelenben, jövőben

„Igyekezvén megtartani a Szellem egységét a békességnek kötelében. Egy a test és egy a Szellem, miképpen elhivatástoknak egy reménységében hivattatok el is" (Ef 4,3-4).

06.27 Jákob Istene, az én Istenem

„A seregek Ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk" (Zsolt 46,12).

06.23 A legnehezebb várni

„Áldalak téged örökké, hogy így cselekedtél; nevedben remélek, mert jóságos vagy" (Zsolt 52,11).

05.24 Feltétlen reménység Őbenne

„És amik szükségesek...adják meg nekik naponként hiánytalanul" (Ezsd 6,9).

Reménységem

Video: 
Video

Reménységem (Living Hope)
 
Távol kerültem jelenlétedtől, nem volt remény, hogy elérjelek.
Kétségbe esve kerestem arcod, segítségül hívtam neved.
Szerelmed áttört a sötétségen, megérintetted lelkemet.
Ott, a kereszten meghaltál értem, minden elvégeztetett.

Felfoghatatlan, szerelmes Isten, ki érthetné meg szándékait.
Dicsőségéről lemondott értem, magára véve bűneim.
Meg lett bocsátva az összes vétkem, saját fiának hív engem.
Csodás Megváltóm, mit is mondhatnék, benned van reménységem.

refr:
/:Halleluja, dicsérem az egyetlent

Az ördög két nyelve

Az ördögnek két nyelve van. Az egyikkel ezt mondja: Tedd meg, nem nagy bűn ez.
Amikor imádkozni akarsz, a másik nyelvével ezt súgja: Túl nagy bűnt követtél el, nincsen számodra többé reménység!

10.28 Útnyitó

Dátum: 
2019.10.28

Zsidók 6,20

10.06 Reménységünk

Dátum: 
2019.10.6

1Timóteus 1,1-2

06.29 Kisgyermek

Dátum: 
2019.06.29

Lukács 2,8-19

05.21 Az Úttörő

Dátum: 
2019.05.21

Mikeás 2,12-13

05.15 Emelkedj helyzeted magaslatára

"Hogy tudhassátok, mi az Ő elhívásának a reménysége" (Ef 1,18).

05.08 Sarjadék

Dátum: 
2019.05.8

Jeremiás 33,14-16

02.14 Osztályrészem

Dátum: 
2019.02.14

Zsoltárok 16,1-11

OSZTÁLYRÉSZEM

Ebben a zsoltárban Dávid Isten gondviselésére bízza magát, minden jó egyetlen forrására, amit tapasztal. Örül, hogy Isten népe között lakik az országban. Azt mondja, hogy bármilyen kísérlet, hogy hamis istenektől kapjon valaki segítséget, bűn, és végül fájdalomba vezet. Ő egyedül Istenhez tartozik.

11.05 Élő reménység

Dátum: 
2019.11.5

Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki... újjászült minket Jézus Krisztusnak a... feltámadása által élő reménységre... (1Pt 1,3)

A szakemberek azt mondják, hogy a sok öngyilkosság oka a reménytelenség. Vagy nincs semmilyen megalapozott távlat az emberek előtt, vagy pedig csalódtak olyan elképzeléseikben, amelyeknek nem volt alapjuk. Erről írja Csokonai Vitéz Mihály:

10.24 Dávid, a vezetett ember

Dátum: 
2019.10.24

Dávid újra megkérdezte az Istent, és az Isten azt felelte neki... Dávid úgy tett, ahogyan az Isten megparancsolta neki... (1Krón 14,13-17)

Dávid királynak nagyon sokat kellett hadakoznia, különösen a filiszteusok támadták gyakran az országot. Ő tapasztalt katona volt, mégis minden ütközet előtt megkérdezte Istent, hogy mit tegyen. Mindig úgy cselekedett, ahogyan Isten tanácsolta, és sok győzelmet aratott, olykor nagy túlerővel szemben is.

10.09 A naini özvegyasszony

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 7,11-17

Ez a történet két embertömeggel van összefüggésben. Az első Nain felé haladt Jézussal együtt. A másik egy temetői menet volt, amely elhagyta a falut. Kapcsolatban áll két "egyszülött fiúval" is. Az első volt Jézus, Isten egyszülött Fia, míg a második a koporsóban volt, az özvegyasszony egyetlen fia. Ez a találkozás Nain "kapujában" történt, amelynek nagy jelentősége van.

09.08 Megtört nád - füstölgő mécses

Dátum: 
2019.09.8

„A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el" (Ézs 42,3).

09.06 Az erős szív

Dátum: 
2019.09.6

„Reménykedj, az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban!" (Zsolt 27,14).

 Szüntelenül reménykedjél! Az Úrban reménykedjél! Érdemes reménykedni benne. Soha nem hagyja cserben azt, aki őbenne bízik.
Ne csüggedj el a reménykedésben! Számíts nagy szabadulásra és légy készen, hogy Istent dicsérd érte.

08.27 Reménységgel várjuk

Dátum: 
2019.08.27

Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor állhatatossággal várjuk. (Róm 8,25)

08.08 Ha benne bízol, nem csalatkozol

Dátum: 
2019.08.8

„Az én Uram, az Úr megsegít engem" (Ézs 50,7).

Tartalom átvétel