Skip to main content

remény

05.24 Feltétlen reménység Őbenne

„És amik szükségesek...adják meg nekik naponként hiánytalanul" (Ezsd 6,9).

Reménységem

Video: 
Video

Reménységem (Living Hope)
 
Távol kerültem jelenlétedtől, nem volt remény, hogy elérjelek.
Kétségbe esve kerestem arcod, segítségül hívtam neved.
Szerelmed áttört a sötétségen, megérintetted lelkemet.
Ott, a kereszten meghaltál értem, minden elvégeztetett.

Felfoghatatlan, szerelmes Isten, ki érthetné meg szándékait.
Dicsőségéről lemondott értem, magára véve bűneim.
Meg lett bocsátva az összes vétkem, saját fiának hív engem.
Csodás Megváltóm, mit is mondhatnék, benned van reménységem.

refr:
/:Halleluja, dicsérem az egyetlent

Az ördög két nyelve

Az ördögnek két nyelve van. Az egyikkel ezt mondja: Tedd meg, nem nagy bűn ez.
Amikor imádkozni akarsz, a másik nyelvével ezt súgja: Túl nagy bűnt követtél el, nincsen számodra többé reménység!

10.28 Útnyitó

Dátum: 
2019.10.28

Zsidók 6,20

10.06 Reménységünk

Dátum: 
2019.10.6

1Timóteus 1,1-2

06.29 Kisgyermek

Dátum: 
2019.06.29

Lukács 2,8-19

05.21 Az Úttörő

Dátum: 
2019.05.21

Mikeás 2,12-13

05.15 Emelkedj helyzeted magaslatára

"Hogy tudhassátok, mi az Ő elhívásának a reménysége" (Ef 1,18).

05.08 Sarjadék

Dátum: 
2019.05.8

Jeremiás 33,14-16

02.14 Osztályrészem

Dátum: 
2019.02.14

Zsoltárok 16,1-11

OSZTÁLYRÉSZEM

Ebben a zsoltárban Dávid Isten gondviselésére bízza magát, minden jó egyetlen forrására, amit tapasztal. Örül, hogy Isten népe között lakik az országban. Azt mondja, hogy bármilyen kísérlet, hogy hamis istenektől kapjon valaki segítséget, bűn, és végül fájdalomba vezet. Ő egyedül Istenhez tartozik.

11.05 Élő reménység

Dátum: 
2019.11.5

Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki... újjászült minket Jézus Krisztusnak a... feltámadása által élő reménységre... (1Pt 1,3)

A szakemberek azt mondják, hogy a sok öngyilkosság oka a reménytelenség. Vagy nincs semmilyen megalapozott távlat az emberek előtt, vagy pedig csalódtak olyan elképzeléseikben, amelyeknek nem volt alapjuk. Erről írja Csokonai Vitéz Mihály:

10.24 Dávid, a vezetett ember

Dátum: 
2019.10.24

Dávid újra megkérdezte az Istent, és az Isten azt felelte neki... Dávid úgy tett, ahogyan az Isten megparancsolta neki... (1Krón 14,13-17)

Dávid királynak nagyon sokat kellett hadakoznia, különösen a filiszteusok támadták gyakran az országot. Ő tapasztalt katona volt, mégis minden ütközet előtt megkérdezte Istent, hogy mit tegyen. Mindig úgy cselekedett, ahogyan Isten tanácsolta, és sok győzelmet aratott, olykor nagy túlerővel szemben is.

10.09 A naini özvegyasszony

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 7,11-17

Ez a történet két embertömeggel van összefüggésben. Az első Nain felé haladt Jézussal együtt. A másik egy temetői menet volt, amely elhagyta a falut. Kapcsolatban áll két "egyszülött fiúval" is. Az első volt Jézus, Isten egyszülött Fia, míg a második a koporsóban volt, az özvegyasszony egyetlen fia. Ez a találkozás Nain "kapujában" történt, amelynek nagy jelentősége van.

09.08 Megtört nád - füstölgő mécses

Dátum: 
2019.09.8

„A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el" (Ézs 42,3).

09.06 Az erős szív

Dátum: 
2019.09.6

„Reménykedj, az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban!" (Zsolt 27,14).

 Szüntelenül reménykedjél! Az Úrban reménykedjél! Érdemes reménykedni benne. Soha nem hagyja cserben azt, aki őbenne bízik.
Ne csüggedj el a reménykedésben! Számíts nagy szabadulásra és légy készen, hogy Istent dicsérd érte.

08.27 Reménységgel várjuk

Dátum: 
2019.08.27

Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor állhatatossággal várjuk. (Róm 8,25)

08.08 Ha benne bízol, nem csalatkozol

Dátum: 
2019.08.8

„Az én Uram, az Úr megsegít engem" (Ézs 50,7).

07.28 Jób (4)

OLVASNIVALÓ: 
Jób 2,1-10

Az első fejezetben a Sátán támadásai Jób családja és javai ellen irányultak, de a második fejezetben Jób személyére teszi rá a kezét. Itt Isten szuverenitását ismét hangsúlyozza az Ige, 2,1. A Sátán megjelenik az Úr előtt, miután kudarcot vallott abban, hogy Jóbot bűnre csábítsa. Az Úr ismét megkérdezi a Sátánt, hogy megfigyelte-e szolgáját, Jóbot, akiről ismét elismerően nyilatkozik, de azt is hozzáteszi, hogy Jób még mindig feddhetetlen maradt, annak ellenére, hogy a Sátán súlyos próbának tette ki, 3. v.

06.11 Nincs szégyenre okunk

Dátum: 
2019.06.11

„Ne félj, mert nem vallasz szégyent" (Ézs 54,4).

05.06 Gyógyulj meg irigységedből!

Dátum: 
2019.05.6

"Ne irigyelje szíved a vétkeseket, inkább az Urat féld mindennap, mert van még jövendő, és reménységed nem semmisül meg" (Péld 23,17-18).

Mikor látjuk a gonoszok boldogulását, hajlamosak vagyunk arra, hogy irigykedjünk. Mikor halljuk vidám lármájukat, miközben mi szomorkodunk, már-már azt gondoljuk, hogy ők választották a jobbik részt. Nos: ez ostoba és bűnös gondolat. Ha jobban ismernénk őket, és főleg ha arra gondolnánk, milyen végre jutnak majd, inkább szánakoznánk rajtuk.

Tartalom átvétel