Skip to main content

Jóhír-evangélium

04.25 Szemlélőkből hírnökökké

Dátum: 
2019.04.25

És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül... (Mt 28,7)

Húsvét hajnalán néhány asszony kiment Jézus sírjához, hogy „megnézzék a sírt". A tiszteletük, a kegyeletük, a szeretet indította őket erre. S hamarosan ők lettek a feltámadás örömhírének első hírnökei. Milyen állomásokon át vezetett az útjuk?

02.20 Bizonyságtételünk tartalma

Dátum: 
2019.02.20

...(Jézus) így hirdette az Isten evangéliumát: „...elközelített már az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban." (Mk 1,14)

Mi a tartalma annak, amit a hitvalló keresztényeknek hirdetniük kell? Jézus így határozta meg: az Isten országának evangéliuma. Ha lefordítjuk ezeket a kifejezéseket: az a jó hír, ami Isten királyi uralmáról szól.

10.21 Az igazi út

"Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják." Máté 7,13-14

10.13 Követ adsz?

„Ugyan, ki az közületek, aki, ha kenyeret kér a fia, követ ad neki?" Máté 7,9

Erre a kérdésre természetesen az a válasz: senki. Normális körülmények között nincs apa, aki követ adna fiának kenyér helyett.

A szomorú csak az, hogy mi olykor mégis köveket kínálunk embertársainknak. Mély szellemi-lelki nyomorúságban lévő emberek fordulnak hozzánk. Talán észre sem vesszük, mi a szomorúságuk valódi oka. Vagy felszínes közhellyel elbocsátjuk őket, ahelyett, hogy az Úr Jézusról beszélnénk nekik.

04.01 Teljesség

„Őbenne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez…" Kolossé 2,10

6000 pont a menyországért

Video: 
Video

Hogyan lehet bejutni a Menyországba? Hááát, csak 6000 pontot kell összegyűjteni. De csak 32 sikerül... Neked mennyi lenne?

Róm.3. 23 Hiszen minden ember vétkezett, és emiatt nem méltó arra, hogy Isten dicsőségében részesüljön.
Jn.3. 16 Mert Isten úgy szerette az embereket, hogy az egyszülött Fiát adta oda cserébe értük, hogy aki hisz a Fiában, az ne pusztuljon el, hanem örök életet kapjon.

180 fokos fordulat

Video: 
Video

- Ha megtehetné, lelőné Hitlert?
- Azonnal lelőném, és széttépném.
- Menjünk vissza gondolatban még 30 évet, Adolf Hitler anyukája terhes, méhében ott van Adolf, magánál pedig egy nagy teljesítményű puska. Egy lövése van. Megölné az anyát, hogy megölje őt?
- Mindenképpen. Megölném őt, a fiát és minden rokonát...

Másik videó a szerzőtől: Evolúció kontra Isten

Magyar felirat választható hozzá.

Jóság-mérő

Video: 
Video

Elegendően jó vagy ahhoz, hogy elfogadjon Isten? Ha szeretnél egy előzetes tesztet, itt az alkalom!

Mit várhatunk a jövőtől?


- Elragadtatás
- Armageddoni csata
- Krisztus 2. eljövetele
- 1000 éves birodalom

„Emberek százai tűntek el nyomtalanul!” - „ A vezető nélkül maradt járművek egymásba rohantak!” - „ A különös eseményeket a titokzatosság homálya fedi!”

Mit varhatunk a jovotol

Az evangélium

A görög eüangelion -ból származik és azt jelenti: győzelmi hír, örömüzenet, jó hír, örömhír. Ma Jézus Krisztusról és az Ő golgotai kereszten véghezvitt váltságművéről szóló híradást nevezik így.

Evangelium

Hogy legyen célja az életemnek


- Elég erősek a pillérek?
- Tudni lehet, hogy az ember a mennybe jut?
- Adj nekem még 1 percet!
- És ki kerül a tisztítótűzbe?

Hogy legyen celja az eletemnek

Csak egyszer teszed meg ezt az utat


Úton a menny felé- Fenn ülünk azon a bizonyos Vonaton?
Dicső hazám!
Kívánsága teljesült
A halál után minden ember ugyanazon a helyen van?

Csak egyszer teszed meg ezt az utat
Tartalom átvétel