Skip to main content

szokások

05.16 A gazdagság szokása

"Isteni természet részeseivé legyetek" (2Pt 1,4).

Részeseivé lettünk az isteni természetnek az ígéretek által; de az isteni természetet szokások kialakításával kell "használnunk".

05.12 Szokd meg, hogy ne legyenek szokásaid!

"Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké" (2Pt 1,8).

05.10 Kezdeményezz!

"A ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet" (2Pt 1,5).

09.06 A múlt eltörlése

OLVASNIVALÓ: 
Példabeszédek 5,1-23

ENNEK A FEJEZETNEK a végén, 21-23. v., azt olvassuk, hogy Isten szeme az emberen van és az Ő munkája, és hogy a bűn elveszi a maga büntetését. Itt a lázadó hamarosan saját lázadásának áldozatává válik, ennek oka pedig az, hogy nélkülözte az isteni fenyítéket, 23. v. Itt van leírva életének végső jelenete. Oly mértékben vétkezett, hogy „meg van kötözve" a keze és lába, „saját bűnének köteleivel", és nem tud megszabadulni, még ha szeretne sem.

03.25 Átkelés a Jordánon

OLVASNIVALÓ: 
5Mózes 9,1-29; 10,12-22

A MÓZES 5. KÖNYVE úgy írható le, mint a Józsué könyve „előszobája". Mózes kijelenti annak bizonyosságát, hogy Izráel birtokba veszi az ígéret földjét. Abban a szavában, hogy „ma", a közelség hangsúlyozását, valamint a meghódítás bizonyosságát látjuk. Óriásokkal biztosan találkozni fognak, de Isten hatalma előttük megy, és pusztítja ellenségeiket. A győztes oldalán voltak, 9,1-3. Bizonyosak lehettek örökségük felől.

05.20 Rugalmasság

„És senki sem tölt újbort régi tömlőbe, mert az újbor szétrepesztené a tömlőt, és elfolyna, sőt a tömlő is tönkremenne. Hanem az újbort új tömlőbe kell tölteni, és a kettő együtt megmarad." Lukács 5,37-38

04.03 Az vagy amit gondolsz

„...mert olyan ő, mint aki számolgat magában." Példabeszédek 23,7

A. P. Gibbs szokta mondogatni: „Nem az vagy, akinek gondolod magad, hanem amit gondolsz - az vagy." A gondolkodás az a forrás, amelyből magatartásunk fakad. Ellenőrizd a forrást - gondolataidat, és ezzel ellenőrzöd a folyamatot is, amely belőle ered!

Tartalom átvétel