Skip to main content

szolgálat

04.10 Méltó a munkás a maga bérére

„Ki katonáskodott valaha a maga zsoldján? Ki ültet szőlőt úgy, hogy nem eszik annak gyümölcséből?" (1Kor 9,7).

03.17 Az Úré vagyok!

Isten, akié vagyok, akinek szolgálok is" (Csel 27,23).

02.18 Szeretetben szolgálni egymást

Szeretettel szolgáljatok egymásnak!" (Gal 5,13).

01.23 Vajon Őneki szolgálunk?

Márta, Márta, sok mindenért aggodalmaskodol és töröd magadat, pedig egy a szükséges" (Lk 10,41).

11.15 Mi közöd hozzá?

"Uram, hát ezzel mi lesz? ...Mit tartozik rád? Te kövess engem!" (Jn 21,21-22)

09.25 Szolga

Dátum: 
2019.09.25

Filippi 2,5-8

09.21 Elrendelt a szolgálatra

"És most így szól az Úr, aki engem anyám méhétől szolgájává alkotott..." (Ézs 49,5).

09.11 A tanítvány fegyverzete 2. - Szolgálat

"Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát" (Jn 13,14).

08.30 Egészséges kapcsolat Vele

"Ne azon örüljetek..., hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben" (Lk 10,20).

08.08 Imádság az Atya tiszteletére

"...a születendőt is szentnek hívják, Isten Fiának..." (Lk 1,35).

07.28 ÚR

Dátum: 
2019.07.28

János 13,1-17

07.15 A szellemi becsületesség kérdése

"Mind a görögöknek, mind a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak köteles vagyok..." (Róm 1,14).

06.21 A belső papi szolgálat

"Ti pedig... királyi papság... vagytok" (1Pt 2,9).

06.16 Hogy érted ezt?

"Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja az ő barátaiért... Titeket pedig barátaimnak mondalak" (Jn 15,13.15).

03.14 Engedelmesség

"Akinek odaszánjátok magatokat szolgául az engedelmességre, annak vagytok szolgái" (Róm 6,26).

03.05 Igazán ÚR Ő?

"...csakhogy elvégezhessem az én futásomat örömmel és azt a szolgálatot, amelyet vettem az Úr Jézustól" (Csel 20,24).

02.25 A Szolgálat lemondása

"Még ha ti, akiket én igen szeretek, kevésbé szerettek is engem" (2Kor 12,15).

02.23 Eltökélte magát a szolgálatra

"Az Ember Fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon" (Mt 20,28).

Tartalom átvétel