Skip to main content

szolgálat

03.18 A legjobb gyógymód

„Senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is." Filippi 2,4

AFilippi 2 kulcsszava: „a mások". Az Úr Jézus másokért élt. Pál másokért élt. Timóteus másokért élt. Epafroditus másokért élt. Mi is éljünk másokért.

Nemcsak azért, mert ez a helyes, hanem azért, mert ez nekünk is jó! Sokszor nagy árat kell fizetnünk azért, hogy másokért éljünk, de még nagyobbat azért, ha nem másokért élünk!

02.22 Felkészítés

„Hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére." Efézus 4,12

Forradalmi fölismerés! Az Efézus 4-ben felsorolt kegyelmi ajándékok arra valók, hogy fölkészítsék a szenteket a szolgálat végzésére. Mihelyt a szentek a szolgálatot önállóan is végezni tudják, a kegyelmi ajándék tovább vonulhat.

02.09 Világosság harca a sötétség ellen

"Aki nincs ellenetek, az veletek van." Lukács 9,50

01.30 Ingyen, szolgálatként

„Ingyen kaptátok, ingyen adjátok." Máté 10,8

01.17 Mindennapi szolgálat

„Jóakarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek." Efézus 6,7

Pálnak a rabszolgákhoz szóló utasításai (5-8. v.) rendkívül jelentőségteljesek mindazok számára, akik Jézus Krisztus szolgái akarnak lenni.

Ámulatos Istenünk van

Az Úr pedig figyelt és hallgatott,és egy emlékkönyv iraték ő előtte azoknak, a kik félik az Urat és becsülik az ő nevét. Mal.3.16

A forrás őrzője

(Ez a történet Charles Swindoll Improving Your Serve c. könyvében jelent meg, Dallas: Word, 1981..Ezt a történetet a néhai Pete Marshallnak, az Egyesült Államok Szenátusa volt káplánjának tulajdonítják.)

Volt egyszer egy idős ember, aki magasan egy osztrák falu fölött, az Alpok keleti lejtőjén élt. Sok évvel azelőtt azzal bízta meg a falutanács, hogy tisztogassa meg a hulladéktól a hegyek hasadékaiban található kis tavacskákat, mert azok táplálták a falun átfolyó gyönyörű kis patakot.

1pt5_7.jpg

Isten szolgálatában

Szerző: 
Warren W. Wiersbe

Már sok könyvet olvashattunk a keresztyén élet legfontosabb eleméről - a szolgálatról - de ez valami egészen más!A szerző olvasmányos, beszélgetős stílusban magyarázza el, mit is csináljunk és hogyan értékeljük az Isten szolgálatában végzett munkánkat. Ez a könyv mindazoknak szól, akik Istent akár hivatásszerűen, akár laikusként akarják szolgálni.
A könyv elénk tárja mindazt, amit a pályafutása elején maga Wiersbe is szeretett volna tudni a szolgálatról:- mit, mikor és hogyan?

istenszolgalataban.jpg

Tegyél olyanná, mint Joe!

(Ez a történet Tony Campolo Everything You've Heard Wrong c. könyvében jelent meg, Dallas: Word, 1992, 73.o.)

A szeretet és a taxis

Art Buchwald rovatvezető mesélt egy napjáról, amikor egyik barátjával utazott egy New York-i taxiban. Amikor kiszálltak a taxiból, barátja így szólt a sofőrhöz: „Köszönöm az utat! Maga fantasztikusan vezeti ezt a taxit!"

A taxisofőrnek elakadt a szava a döbbenettől egy másodpercre, aztán így szólt: „Mi maga? Valami okostojás?"

„Nem - szólt a férfi. - Komolyan beszélek. Csodálom, ahogy megőrzi a hidegvérét a sűrű forgalomban. Nem sok taxis képes erre. Örülök, hogy magával utazhattam!"

„Na persze” - mondta a taxis, és elhajtott.

Jézus szamara

Jézus szamara

Nem éreztem már valahol a szagodat?

Évekkel ezelőtt megjelent a chicagói lapokban egy történet egy kínai étterem pincértanulójáról, aki elment egy bankba, hogy felváltson egy 500 dollárost. Az étteremnek 250 dollár apróra és 250 egydolláros bankjegyre volt szüksége.

A szeretet fáradozása

    Szüntelenül emlegetve a ti hitetek munkáját, és a ti szeretetetek fáradozását, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől való reménységeteknek állhatatosságát, az Isten előtt, a mi Atyánk előtt: (1Thessz. 1.3 )

Tanács

Szerző: 
Túróczy Zoltán

Ma még Tied körülötted minden,
Adhatsz belőle, adj hát, kinek nincs,
Mert jön egy nap, talán nemsokára,
S kihull kezedből minden földi kincs.

És nem lesz tied többé semmi sem.
Tollad, virágos párnád másra vár,
Mit maga köré épített egy élet,
Nem lesz több mint összeomló kártyavár.

Fogd meg a ... mit?

Van egy főiskola, ahol lehet egy Környezeti tanulmányok nevű kurzusra jelentkezni, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy a kinti világról szól. Általában több tanulmányi kirándulást is szerveznek, ezek közül az egyik egy hosszú hegyi túra, több meredek ösvénnyel.

fogdmeg.jpg

Cselekedni, szolgálni

Tartsátok meg a törvényt, cselekedjetek igazságosan, mert hamarosan eljön szabadításom, és nyilvánvalóvá lesz igazságom. (Ézs 56,1)
Az igazság gyümölcse békességben vettetik el azoknak, akik békességet teremtenek. (Jak 3,18)
Légy erõs kõsziklám! (Zsolt 31,3)

Szolgálat

Amirõl hallottunk, azt láttuk is Istenünk városában: megtartja Isten örökre. (Zsolt 48,9)
Mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak és azzal szolgáljunk Istennek tetszõ módon: tisztelettel és félelemmel. (Zsid 12,28)

Maga Isten?

Alighogy véget ért a második világháború, Európa kezdte összerakosgatni a széthullott darabokat. Az óhaza romokban hevert. Szétdúlta a háború. Talán mind között a legszomorúbb látvány az volt, ahogy éhező kis árvák kószáltak a háború sújtotta városok utcáin.

Az antik váza

Egy családnak volt egy valódi antik vázája, amit egyik nemzedék örökölt a másiktól. Valóságos kincs volt, amit a kandallópárkányon tartottak, hogy mindig élvezhessék a látványát.

Egy nap, amikor a szülők hazaértek, tizenéves lányuk az ajtóban várta őket.

Bízd Istenre a növekedést

Magad elé állítod bûneinket, titkolt vétkeinket orcád világossága elé. (Zsolt 90,8)
Jézus üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen õ mindenkor él, hogy esedezzék értük. (Zsid 7,25)

Tedd alázatossá szívünket!

Tartalom átvétel