Skip to main content

szolgálat

Megerősít engem

Mert ezer esztendõ elõtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy õrváltásnyi idõ éjjel. (Zsolt 90,4)
Megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelõtt az Atyánál volt, most pedig megjelent nekünk. (1Jn 1,2)

Téves beazonosítás

A Little River Community Gyülekezet épülete ugyanazon az utcán volt, mint a First Memorial Gyülekezeté. Mivel ugyanannak a városkának ugyanazon az utcáján volt a két gyülekezet, az ifjúsági csoportjaik gyakran versengtek egymással. Ugyanabban a softball ligában játszottak, ugyanabban a kosárlabda ligában, és kemény riválisok lettek.

Gyertya a sötétben

Évekkel ezelőtt a romániai Temesváron Tőkés László lett a kis temesvári magyar református gyülekezet lelkipásztora. Tőkés bátran hirdette az evangéliumot, és két éven belül a tagság ötezer főre növekedett.

Kép Istenről

Egy kisfiú leült az asztalhoz a színes krétáival és egy nagy üres lappal, és elkezdett rajzolni.

Az édesapja észrevette, milyen elmélyülten dolgozik. Megállt mellette, és megkérdezte: „Mit csinálsz, kisfiam?"

„Lerajzolom Istent" - mondta a kisfiú.

Szeretetszolgálat

A pap ajkai õrzik az Isten ismeretét, és tanítást várnak szájából, hiszen az Úr követe õ! (Mal 2,7)
Aki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentõl kapott erõvel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsõíttessék Jézus Krisztus által. (1Pt 4,11)

Az alázat az egyetlen módszer

Az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta: Kit küldjek el, ki megy el követségünkben? Én ezt mondtam: Itt vagyok, engem küldj! (Ézs 6,8)

Krisztus így imádkozott: "Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem õket a világba." (Jn 17,18)

Jöjj közel hozzám, ó Jézus, várom, hogy megszólíts!

Add tovább

Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tûzben jársz, nem perzselõdsz meg, a láng nem éget meg. (Ézs 43,2)

Az én Istenem be fogja tölteni minden szükségeteket az õ gazdagsága szerint dicsõséggel a Krisztus Jézusban. (Fil 4,19)

Téged választott, vállald!

Boldogok, akik megtartják a törvényt, akiknek tettei mindenkor igazak. (Zsolt 106,3)

Jézus mondta: "Aki vallást tesz rólam az emberek elõtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám elõtt." (Mt 10,32)

Hőmérők és hőfokszabályzók

(Szemléltetésképpen bevihetünk egy hőmérőt és egy hőfokszabályzót, hogy lássák is azt, amiről hallanak.)

Tudod-e, mi a különbség a hőmérő és a hőfokszabályzó (termosztát) között?

Teddy és Thompson kisasszony

Thompson kisasszony egy olyan tanítónő volt, aki minden tanévben elmondta a tanítványainak:

-     Fiúk és lányok, én egyformán szeretlek titeket. Nincsenek kedvenceim.

Természetesen ez nem volt teljesen igaz. A tanároknak igenis vannak kedvenceik, és ami még rosszabb, a legtöbb tanárnak vannak olyan diákjai, akiket egyszerűen nem szeretnek.

Az angol királynő

Az angol királynő gyakran ellátogat a Bob Morrow kastélyhoz. Egy alkalommal, amikor egyedül sétált ott, elkezdett esni az eső. A legközelebbi parasztháznál keresett menedéket. A hölgy, aki ajtót nyitott, nagyon dühös volt amiatt, hogy valaki ebben a kora reggeli órában háborgatni merészeli. Résnyire kinyitotta az ajtót, és kimordult:

-     Mit akar?

Isten titkainak sáfára

Kérünk téged, segíts, hogy hűségesen tudjuk az örömhírt továbbadni!

Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. (1Kor 4,1)

A kőolaj-finomító

Egy alkalommal néhány látogató ment egy kőolaj-finomítót megtekinteni. Vezetőjük bemutatta nekik a finomítási folyamat bonyolult egységeit: a hatalmas katalizátor-kamrákat, a csővezetékeket, a fűtőkádakat - egyszóval mindent, ami hozzátartozik az olajfinomításhoz.

A kislány és a zongora

Egy kislány álma az volt, hogy egyszer híres zongorista lesz, de a Szamárinduló volt az egyetlen darab, amit el tudott játszani. Akárhogy is próbálkozott, nem volt többre képes. Egy idő után szülei elhatározták, hogy beíratják magántanítványként egy neves zongoraművészhez, hogy az megtanítsa őt rendesen zongorázni. A kislány természetesen el volt ragadtatva az ötlettől.

Téglát rak vagy katedrálist épít?

Christopher Wren, aki a londoni Szent Pál Katedrálist (a világ legszebb épületeinek egyikét) tervezte, írt azoknak az építőmunkásoknak a reakciójáról, akiket megkérdeztek, hogy mit csinálnak. Azok a munkások, akik fáradtan és egykedvűen végezték a munkát, így válaszoltak: „Téglát rakok" vagy „Követ hordok".

Egymásnak szolgálni

Uram, kérlek, állj mellém a mai napon is!

Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak. (1Pt 4,10)

A kártérítési igény

Egy férfi, aki munkahelyi balesetet szenvedett, kártérítési kérelmet nyújtott be a biztosítótársasághoz. A biztosítótársaság részletesebb tájékoztatást kért a baleset körülményeiről, mire emberünk a következő magyarázó levelet küldte:

 

Tisztelt Uraim!

Válaszd Máriát!


A következő levél Dan Taylor: Letters to My Children (Levelek gyermekeimnek) c. könyvében jelent meg (InterVarsity Press, 1989). Dan fiának, Matthew-nak írja a levelet.
Kedves Matthew!
Amikor hatodikos voltam, „kiemelkedő sportoló" díjat kaptam. Okos, atléta-alkatú, szellemes, jóképű és hihetetlenül kedves voltam. A dolgok aztán elég rosszra fordultak felsőben, de legalább ebben az évben mindenem megvolt.

Tartalom átvétel