Skip to main content

tanítványság

06.03 Hol van az Úr, az Illés istene?

OLVASNIVALÓ: 
2Királyok 2,1-17

OLVASMÁNYUNK ISTEN két nagy emberének elválását írja le. Az atyai példakép a mennybe ragadtatott egy szélvészben, 11. v. Gyorsan távozott el, ahogyan megjelent, 1Kir 17,1. A fiatalabb férfi itt maradt prófétának Illés helyett, 19,16.

03.23 Kihívás

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 14,1-35

TÖBB PÉLDÁZAT keletkezett egy farizeus meghívásából, aki arra kérte az Urat, hogy vegyen részt egy étkezésen. A vendégek a „felső tízezerhez" tartoztak, és az Úr megfigyeli a tolakodást, hogy biztosítsák maguknak a fő helyeket az asztalnál.

10.30 Igazságban járás

„Nincs nagyobb örömöm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak," 3János 1,4

János apostol nyilván ismerte azt az örömöt, amit akkor érzünk, ha személyesen megnyertünk valakit Isten számára. Végtelen boldogságot jelent, ha valakit az Úr Jézushoz vezethetünk. János számára azonban még ennél is nagyobb öröm volt az, amikor látta, hogy hitben gyermekei növekedtek, és állhatatosan megmaradtak az Úr mellett.

04.28 Szellemi vezetés

„Hallgassatok, fiaim, az atyai intésre, és figyeljetek az okos tudományra!" Példabeszédek 4,1

A Példabeszédek könyve 4. fejezetének első négy versében Salamon elmondja, hogyan kell az egyik nemzedéknek átadnia a jó tanácsot a következő generációnak. Elmondja, hogyan tanította őt az apja, utána pedig inti fiát, hogy hallgasson a jó és egészséges tanításra.

04.21 Tanítványság

„A tanítvány nem feljebb való a mesterénél; aki pedig teljesen felkészült, az lesz olyan, mint a mestere." Lukács 6,40

Ebben az Igében az Úr Jézus megmagyarázza a tizenkettőnek, akiket kiküldött, hogy másokat tanítványokká tegyenek, hogy majdani tanítványaik szellemi fejlődésében nem várhatnak többet, mint amennyit ők maguk is megvalósítottak.

O. L. Clark mondotta:

17. Máté elhívása

Igehely (történet): Mt 9, 9-13: Máté elhívása

Aranymondás/kulcsige: Lk 19,10: "Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet."

Óracél: Értsék meg, hogy Jézus szereti a bűnös embert, és hogy Jézus szereti és életközösségre hívja a magára hagyott, elutasított, megvetett embert is, hogy tanítványa legyen!

Minimum követelmény: Tudjon néhány tanítványt felsorolni, és eredeti szakmájukat is

Jézus és a tanítványok

 

 

A tanítványok elhívása

 

A király kocsisa

Volt egyszer egy király, aki egy magas hegy tetején lakott. Összes hű alattvalója lent élt a völgyben. A hegy csúcsán álló palotához egyetlen meredek, kanyargós út vezetett a hegy oldalán. A király szerette alattvalóit, és azok is szerették őt, úgyhogy minden nap meglátogatta őket. Az út nagyon veszélyes volt le a hegyről, de a királynak volt egy megbízható embere, aki a kocsit hajtotta.

Egyik nap meghalt a kocsis, és kihirdették az egész királyságban, hogy a királynak új kocsisra van szüksége. Versenyt hirdettek, hogy a legméltóbb ember nyerhesse el ezt az állást.

Tanítványság

Szerző: 
Greg Laurie

E  könyv  célja,  hogy  visszavezessen  bennünket  az  újszövetségi keresztyén életre, hogy úgy éljünk, amint azt Jézus tanította, és ahogy a korai Egyház is élt. Meggyőződésem, hogy minden tanítvány hívő, de nem minden hívő tanítvány! Jézus egész világosan tanítványságra hív minden hívőt.  Ha  hívására  nem  válaszolunk,  híjával  leszünk  az  Ő  tökéletes akaratának, és célt tévesztünk, mert nem úgy éljük a keresztyén életet, ahogy azt valóban élnünk kellene!

Hogyan hasonlítsunk Jézusra?

Maszkom, vagy lényem „hasonlít” Jézushoz?

Egy mélyen hívő ember, egyszer azt ajánlotta mindazoknak, akik Krisztusra hasonlítva akarnak szót váltani emberekkel, hogy három dolgot vegyenek halálosan komolyan. Jó volna, ha meg is fogadnánk tanácsát. Nos, mi ez a három dolog?

- Az egyik az, hogy lehetőleg mindennap vegyük észre Jézus figyelmeztetését:

Nagyszerű kisbabák

Egy turistacsoport bejárta Európát, ellátogatva a történelmi helyekre. Lenyűgözte őket, hogy milyen sok kis falu volt nagy művészek, költők, zeneszerzők és politikai vezetők szülőhelye. Amikor egy különösen festői szépségű falucskában sétáltak, az egyik turista odament egy férfihoz, aki az egyik épület előtt ült, és megkérdezte: „Elnézést...

Tanúskodnom kell

Az Úr utat készített a tengeren, ösvényt a hatalmas vízen át. (Ézs 43,16)
Péter így szólt hozzá: "Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vízen." Mire õ így szólt: "Jöjj!" Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vízen, és Jézus felé ment. (Mt 14,28-29)

Egymást szeretni

Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz! (Zsolt 37,8)
Legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. (Jak 1,19)

Tanúkat nevelsz

Ezt mondta az Úr: Nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, bár gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva. (1Móz 8,21)
Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sõt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, esedezik értünk. (Róm 8,34)

A császár magvai

Volt egyszer egy császár messze Keleten, aki nagyon öreg volt, és tudta, hogy közeleg az idő, amikor meg kell választania utódját. Ahelyett, hogy egyik hivatalnokát vagy valamelyik gyermekét választotta volna, úgy döntött, hogy másképp cselekszik. Egyik nap összehívatta a császárság valamennyi fiatalemberét.

kinaicsaszar.jpg

Az "ördög háromszöge"

1945. december 5-én du. 2.10-kor öt amerikai tengerészeti repülő szállt fel tiszta időben a floridai Fort Lauderdale-ből, és kelet felé repült a parti vizek fölött. A 19-es raj C.C. Taylor hadnagyból és négy gyakorlópilótából, valamint embereikből állt - tizennégy emberből, akik Florida és a Bahama-szigetek közötti navigációs tréning jellegű küldetésre indultak.

Sivatagi Pete

Sok-sok évvel ezelőtt fáradt vándor bandukolt mérföldeken keresztül a sivatagban; a nap forrón tűzött a hátára. Elfogyott a vize, és tudta, hogy ha nem talál hamarosan vizet, amivel elolthatná a szomját, biztosan meghal.

A lufis ember

Bárhová ment, a férfi mindenüvé színes lufikat vitt magával. Élvezte, ahogy a feje fölött szállnak. És könnyű volt tartani a zsinórokat a kezével, vagy a csuklójára kötni őket, és így színes lufijait magával vihette, akárhová is ment. A munkatársai már megszokták, hogy mindig így látják. Nem is bánták; kicsit feldobta az irodát.

Tanítványság

Abnér odakiáltott Jóábnak: Hát szüntelenül vágnia kell a kardnak? Nem tudod, hogy keserves vége lesz ennek? (2Sám 2,26)
Ha lehetséges, amennyire tõletek telik, éljetek minden emberrel békességben. (Róm 12,18)

Könyörülj, Uram, rajtunk!

Aligátorok a halastavadban

Évekkel ezelőtt megjelent az újságokban egy történet egy idős asszonyról, aki a dél-floridai Nagy Ciprus Mocsár területén élt. Egy régi kunyhóban lakott egy kis tavacska mellett. A hölgy minden nap kiment a tóhoz vizet merni.

Tartalom átvétel