Skip to main content

tekintély

11.04 A valóság tekintélye

"Közeledjetek az Istenhez és közeledni fog hozzátok" (Jak 4,8).

10.14 A küldetés nyitja

"Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítványokká minden népet..." (Mt 28,18-19).

05.10 Izráel Pásztora

Dátum: 
2019.05.10

Ezékiel 34,1-16; 23-24.

03.02 Józsué gyengeségei

OLVASNIVALÓ: 
4Mózes 11,11-17.24-29; Józsué 9,1-15

Kevés ember vitt véghez olyan sok jót, mint Józsué. Felelős volt egy kétmilliós nemzetért, és több mint 600 000 emberből álló hadsereget vezetett. Attól a naptól fogva, hogy harcra vállalkozott Amálek ellen, egészen megindító búcsúbeszédéig (amely a Józs 24-ben van feljegyezve), teljes szívvel Isten szolgálatára szánta magát. Hibái? Bizony Józsuénak voltak hibái is - de kevés volt. Nézzünk meg kettőt; az első kisebb, a második pedig súlyosabb.

06.29 Megkérdőjelezett apostoli tekintély

OLVASNIVALÓ: 
1Korintus 4,1-21

PÁLNAK AZT a jogát, hogy irányítson, még mindig sokan megkérdőjelezik. Négyféleképpen védi istenileg rábízott tekintélyét.

Tájékoztatja a gyülekezetét, hogy mi volt ott Apollós és ő. A 3,5-ben ezt kérdezi: micsoda Apollós?, és micsoda Pál (nem úgy kérdezi, hogy „kicsoda"). Krisztus szolgái voltak (az Ige gályarabjai), ezért engedelmeskedniük kellett. Sáfárok is voltak, és következésképpen hűséget kellett mutatniuk (4,1-2). Azt mondja, hogy az embereknek így kellene figyelniük rájuk.

04.20 Erkölcsi viszonyok a Bírák idejében

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 17,1-13

EGY OLVASMÁNYBAN vagyunk kénytelenek összefoglalni ennek a könyvnek a befejező szakaszát, azaz a 17-21. fejezeteket Kezdjük azzal az emlékeztetővel, hogy anyaga párhuzamosan fut az 1-16. fejezetével. Így akár ezeket is lehet elsőként tanulmányozni, mielőtt a megelőző fejezetekkel foglalkozna az ember, tudva, hogy ezek mutatják be azokat az erkölcsi viszonyokat, amelyek az egész időszakban uralkodtak. Fejezeteink a nemzet belső állapotát, a dolog gyökerét mutatják; a korábbi fejezetek a külső megnyilvánulásokat, a gyökér gyümölcseit tartalmazzák.

03.29 A hatalom kérdése

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 20,1-47

FEJEZETÜNK néhányszor a hatalom kérdését érinti, és az Úr Jézust úgy látjuk, mint Aki tekintélyt követel tanításának minden területén. Megkérdőjelezték hatalmát (1-8.v.) néhányan, akik úgy tűnik, a Szanhedrintől jövő küldöttséget alkották. Lehet, hogy a Bemerítő Jánossal kapcsolatos kérdés feltevésével nemcsak őszinteségüket vonta kétségbe, hanem vallási vezetői hatáskörüket is. Ha hivatali tisztségüknél és felelősségüknél fogva nem voltak képesek döntést hozni János felől, hogyan vezethették a népet, és hogyan alkothattak ítéletet Őróla, aki nagyobb volt Jánosnál?

10.23 Csak Jézus

„(A Szent Szellem) nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek." János 16,13b-14

08.19 Imádkozzunk a feljebbvalókért!

„A bírákat (szó szerint: isteneket) ne szidalmazd, és néped fejedelmét ne átkozd!" 1Mózes 22,27

Te választottál engem

Megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket a nagyokkal együtt. (Zsolt 115,13)
Jézus ezt mondta: "Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa." Azután rájuk tette a kezét. (Mt 19,14-15)

Eurcon 2010. 03.16 este

Eurocon 2010. március 16 este PKende: Igen, szeretem Isten igéjét, szeretem Kr. teste közösségét, ez az életem. Árat fizetek azért, hogy itt lehessek, láttam az ő Szentségének dicsőségét, szeretném látni megint. Megint. Ez nem egy túl gyakori kijelentés manapság. Az emberek nem szeretnek árat fizetni, elmenni, koncentrálni. Az első prédikátor ma este.

Tartalom átvétel