Skip to main content

üdvösség

05.26 A mennyei Ember

„Ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban" (Gal 3,26).

Életünknek Krisztus keresztje a középpontja, központja időknek, középpontja Isten minden munkájának. Dicsőítsük Őt azért, hogy számunkra ezt a tényt világossá tette, amely egyúttal életünk alapja. Gondoljunk azonban arra, hogy amit az egyén lelkében elvégez a kereszt, az még csak eszköz a cél érdekében, de nem maga a cél. Az isteni cél az új ember Krisztusban.

Kereszt és a szárnyalás

Azok, akik megtanulták a keresztet magukra venni, azt fogják tapasztalni, hogy az lelkük számára az lesz, ami a madárnak a szárnya és a hajónak a vitorlája.

1Kor 1.18 A keresztről szóló üzenet bolondság azok számára, akik elvesznek, de számunkra, akik az üdvösség felé haladunk, Istennek erejét jelenti.

11.26 A Világ Üdvözítője

Dátum: 
2019.11.26

1János 4,13-14

11.20 Úr és Üdvözítő

Dátum: 
2019.11.20

2Péter 2,17-22

11.12 Szellemivé lett élet

"Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak; íme újjá lett minden" (2Kor 5,17).

10.10 Üdvözítőnk

Dátum: 
2019.09.10

2Timóteus 1,8-11

07.24 Ajtó

Dátum: 
2019.07.24

János 10,1-10

07.19 Messiás

Dátum: 
2019.07.19

János 4,1-30

07.01 A Te Üdvösséged

Dátum: 
2019.07.1

Lukács 2,25-35

06.26 Az Üdvösség Szarva

Dátum: 
2019.06.26

Lukács 1,67-75

05.05 Fazekas

Dátum: 
2019.05.5

Ézsaiás 64,1-11

05.03 Szabadító

Dátum: 
2019.05.3

Ézsaiás 62,10-12

04.06 Isten és a bűn összecsapása

"Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára" (1Pt 2,24).

02.18 Üdvösségem Szarva

Dátum: 
2019.02.18

Zsoltárok 18,3.36-43

ÜDVÖSSÉGEM SZARVA

Easton Bibliai szótára így írja le a "szarv" szó használatát: "Ezt a szót használják képletesen is az erőre és tisztességre. A szarvak kiábrázolnak hatalmat, uralmat, dicsőséget... A szarvak szimbólumai a királyi méltóságnak és hatalomnak is."

Ez néhány szép gondolatot sugall üdvösségünkkel kapcsolatban is. Dávid látta Isten üdvösségének hatalmát, amikor veszélyben volt. A mi üdvösségünk messzemenően nagyobb, mint Dávidé.

Tartalom átvétel