Skip to main content

választás

12.11 Egyéniség

"Ha valaki jönni akar énutánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét" (Mt 16,24).

08.03 Isten erős kényszerítése

"Íme, felmegyünk Jeruzsálembe..." (Lk 18,31).

07.08 Akarj hűséges lenni

"...válasszatok magatoknak még ma, akinek szolgáljatok" (Józs 24,15).

04.24 Óvás a felszínességtől

"De ne azon örüljetek, hogy a szellemek nektek engednek" (Lk 10,20).

05.02 Ki adja a legtöbbet gyermekének?

Dátum: 
2019.05.2

...a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Lóiszban, és anyádban, Eunikében lakott. (2Tim 1,5)

04.09 Pilátus kibúvói

Dátum: 
2019.04.9

Amikor Pilátus látta, hogy nem ér el semmit..., vizet hozatott, megmosta kezét a sokaság szeme láttára, és így szólt: „Ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől." (Mt 27,24)

Pilátus több kísérletet tett arra, hogy megmentse Jézust, de ezért ne neki kelljen vállalni a felelősséget.

07.05 Isten mindenekfelett áldott mindörökre

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 21,1-30

JÓRÁMOT ITT uralkodása elején látjuk, amint megöleti testvéreit és másokat is, akik vetélytársai lehettek. Gonosz volt, mint Akháb, „mert" Akháb lányát, Atháliát vette feleségül és eltanulta Akháb útjait, 6. v. Milyen fontos megfelelő segítőtársat választani a házasságban! Mindennél jobban őrizd meg szívedet; bizonyosodj meg teljesen Isten akarata felől, mielőtt elkötelezed szívedet, mint lehetséges feleség, vagy férj, Péld 4,23. Bármilyen meg nem tért rokon befolyása csapdává válhat az olyan hívő ember számára, aki nem vigyáz és imádkozik.

01.13 Istenben bízva

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 13,5-18

ÁBRÁM LEGUTÓBBI MEGTAPASZTALÁSA megtanította őt arra, hogy nem jó „üzlet" önmagában bízni. Isten bebizonyította, hogy Ő jobban tud törődni Ábrám anyagi szükségleteivel és fizikai jólétével, mint ahogyan Ábrám valaha is. Nem sokkal ezután Ábrám éppen ebben a dologban próbáltatott meg. Az Egyiptomban szerzett vagyon hamarosan új zavarok forrása lett, 6-7. v. Valószínűleg szokásos volt a marhapásztoroknál, hogy hadakoznak a terület szűkös volta miatt és a felszerelésekért 26,20. De az Ábrám és Lót szolgái közti civakodás nem volt megengedhető.

07.02 Válaszd a jobb részt!

 "Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, válójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle." Lukács 10,41-42

A híd - The Bridge

Video: 
Video

 

Egy férfi, aki a vasútnál dolgozik hídkezelőként, nagyon nehéz döntés elé kényszerül.

Ez a rövid videóklip kivonata a "Most - The Bridge" filmnek: http://www.youtube.com/watch?v=LKR7oublZcY

 

Te választottál engem

Megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket a nagyokkal együtt. (Zsolt 115,13)
Jézus ezt mondta: "Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa." Azután rájuk tette a kezét. (Mt 19,14-15)

Mikor a szeretet válogatni kezd

Hatalma kiterjed a föld határáig. (Mik 5,3b)
János irja látomásban: Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben: "Most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erõ és a királyság, a hatalom pedig az õ Krisztusáé." (Jel 12,10)

Úr Jézus Krisztus! Szégyeníts meg dicsõségeddel, vizsgálj meg engem, mikor mások felett ítélkezem!

Hogyan választasz?

Ne legyetek nyakasok, hanem adjatok kezet az Úrnak, és jöjjetek el szentélyébe. (2Krón 30,8)
Akkor az úr ezt mondta a szolgájának: Menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. (Lk 14,23)

Kísértésektõl óvj meg, Uram, Istenem!

Válaszd Máriát!


A következő levél Dan Taylor: Letters to My Children (Levelek gyermekeimnek) c. könyvében jelent meg (InterVarsity Press, 1989). Dan fiának, Matthew-nak írja a levelet.
Kedves Matthew!
Amikor hatodikos voltam, „kiemelkedő sportoló" díjat kaptam. Okos, atléta-alkatú, szellemes, jóképű és hihetetlenül kedves voltam. A dolgok aztán elég rosszra fordultak felsőben, de legalább ebben az évben mindenem megvolt.

Tartalom átvétel