Skip to main content

Isten_szeretete

A Ne ítélj hamis filozófiája

A „NE ÍTÉLJ” HAMIS FILOZÓFIÁJA

A “ne ítélj” filozófiája mindenhol terjed. Segít kialakítani a világot uraló szuperegyházat az utolsó időkben, mert megakadályozza, hogy a hívők gondolkozzanak, és Isten Igéje alapján elutasítsák azt, ami szembe megy az Igével. A végidők hitehagyása lelki védelem nélkül sokkal könnyebben terjed. Persze, ha valamit mégis gyorsan meg szoktak ítélni, szinte háttértől függetlenül az általában a helyes bibliai ítélethozatal és a bibliai elkülönülés az aposztáziától.

Szokatlan betegség

A világon elterjedt egy szokatlan betegség. Akik megbetegedtek, azok szíve egyre kisebb lett, erejük csökkent, vidámságuk alább hagyott. Az orvosok tanácstalanok voltak. Rengeteg orvosságot írtak elő, de semmi nem használt. Még szívátültetést is alkalmaztak. Az átültetett szív is pár napra a műtét után kezdett összezsugorodni. Tehetetlen félelem fogta el őket. A betegség tovább terjedt. A kórházak megteltek az utolsó ágyig. Rövid idő után mindenki szívbajos lett. Ágyban fekvő lett az egész világ és a halált várta.

Meghallgatott imádság

Dr. Helen Roseveare orvost egy éjjel szüléshez hívták. Bár a nővérekkel együtt mindent megtett, amit csak tudott, az anya meghalt. Pici koraszülöttet és egy kétéves leánykát hagyott hátra. A kongói eldugott kis kórház missziói orvosát a tehetetlenség keserű érzése szorongatta.

A mennyországba utazó kislány

A vonat éppen befutott a pályaudvarra. A peronon egy kislány várt az "útipoggyászával", egy szatyorral, amelybe a tervezett utazásra egy kis ennivalót csomagolt be. A kicsi felszállt, és talált egy ülőhelyet egy még nem egészen teli fülkében. Kutatva nézett körül, és megnézte az utasokat, akik azonban mind idegenek voltak. Fáradt volt a hosszú várakozástól, és úticsomagját fejpárnának használta, hogy kissé kipihenje magát. Amikor jött a kalauz, nagy bizalommal megkérdezte tőle, hogy szabad-e itt aludni. Ő barátságosan igennel felelt, de utána látni akarta a jegyet. A kislány így felelt:

01.25 Isten szeretet

„Isten szeretet." 1János 4,8

Amikor Krisztus eljött, a szeretet új szavával ajándékozta meg a görög nyelvet: „agapé". A görögöknek már volt szava a barátságra („fília") és az érzéki szerelemre („erosz"), de nem volt szava annak a szeretetnek a kifejezésére, amelyet Isten mutatott meg akkor, amikor egyszülött Fiát adta, és amelyről kívánja, hogy az övéi is ezzel a szeretettel szeressék egymást.

01.24 Aggódás

„Semmiért ne aggódjatok." Filippi 4,6

Oly sok mindenféle akad, amiért aggódhatnánk - ilyenek a rák, szívinfarktus és egy sereg más betegség veszélye; állítólag káros élelmiszer, hirtelen halálos baleset, infláció, bizonytalan jövő, atomháború, gyermekeink sötét jövője, akiknek majd ilyen világban kell felnőniük. A lehetőségek határtalanok.

És mégis azt mondja nekünk Isten Igéje: „Semmiért ne aggódjatok." Isten azt szeretné, hogy gondtalan életet éljünk, és erre okunk is van!

Felfegyverkezve az üdvösségre

Harry Ironside három év alatt kadétból kapitánnyá lépett elő az Üdvhadseregben, de állandóan gyötörte az a gondolat, hogy visszacsúszott, és elveszítheti az üdvösségét. Úgy gondolta, ahhoz, hogy megtartsa az üdvösséget, el kell jutnia egy olyan pontra, amikor már nem vétkezik. Szenzációs történeteket hallott emberektől, akik azt állították, hogy elérték a szentséget, és életük teljesen bűntől mentes volt. Ő is akarta ezt a szentséget.

Szenvedhet-e Isten?

A keresztények nem ellenzik, hogy a tudomány megpróbáljon véget vetni a fizikai fájdalomnak.

Érv: ha léteznie egy mindenkit szerető, mindenható Isten, akkor hatalmát az Ő szeretetéből arra használta volna, hogy eltávolítsa a fájdalmat, szenvedést, átalakítsa a teremtést…

Lényeges momentum, amit elfelejtünk:

  Az isteni szeretet sem tehet meg mindent pusztán az erő felhasználásával.

Isten csodái

Isten csodája hasonlít ahhoz, mint amikor olyan földön, amit még víz soha nem érintett, esőben ázva örömtáncot jársz... 

Elveszett és megtaláltatott

Amikor huszonegy éves lett, a virginiai Roanokeban élő Tammy Harris elkezdte keresni vér szerinti édesanyját. Egy évig nem járt sikerrel. Azt nem tudta, hogy anyja, Joyce Schultz már húsz éve keresi őt.

Egerek a zongorában

Élt egyszer egy egércsalád egy nagy zongorában. Rajongtak zongora-világukért és a zenéért, ami gyakran hangokkal és harmóniával árasztotta el a sötét zugokat. Az egereket ez először egészen lenyűgözte. Vigaszt jelentett számukra és csodálattal töltötte el őket a gondolat, hogy van valaki, aki zenél. Bár ez a valaki láthatatlan volt a számukra, úgy érezték, közel van hozzájuk. Szívesen gondoltak a Láthatatlan Zongoristára, akit nem láthattak.

Ugorj!

Egy család az éjszaka közepén a füstjelző riasztására ébredt, és észrevette, hogy ég a ház. Az apa felszaladt az emeleti hálószobába, és ölbe kapta másfél éves kisbabáját, négyéves kisfiát pedig a kezénél fogva húzta maga után.

Ilyen a szeretet Istene?

Ilyen a szeretet Istene

Ilyen a szeretet Istene?

29. Szeret, nem szeret

Szeret, nem szeret

(Pintér Béla: Szeret, nem szeret c. album)

Cél: Megérteni, mennyire szeret minket Isten
Fókusz: A Szeretet nem egy érzés, hanem egy személy.
Kulcsszavak: Jézus, bűn, Isten, önzetlen szeretet

1. Játék:


2. Dalismétlés: Meghalt értem, Fel,fel,fel!, Miénk a menny! Homokba írva, Forog a hinta, Egy falat kenyér

02.28 Ami követ bennünket

Dátum: 
2019.02.28

"Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján" (Zsolt 23,6).

15. Meghalt értem

Meghalt értem

(Pintér Béla: Gyerexáj album)

Az óra menete:

Cél: Add a szíved Jézusnak, hadd formálja át!

Fókusz: Jézus a saját vére árán megmentett minket a bűneink következményétől. Ha gyermeke leszek, és beismerem gyengeségeimet, segít nekem.

Kulcsszavak: kereszt, váltságdíj, feltámadás, szeretet, ismer, mindentudás, örökélet

1. Fantáziamozgató :

A kerítésen belül

William Barclay írt egy katonai szakaszról, melynek tagjai a második világháború egyik csatájában elveszítették egyik barátjukat, és szerették volna tisztességgel eltemetni. Találtak egy templomot, mögötte temetővel, amit fehér kerítés vett körül. Megkeresték a papot, és megkérdezték, hogy eltemethetik-e barátjukat a templom temetőjébe.

05. A szeretet nem fogy el sosem

A szeretet nem fogy el sosem 

Pintér Béla (Fel is út, le is út)

Cél: Ismerjük meg azt a szeretet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretete betölt, és olyan szeretettel ajándékoz meg, amelyet tovább tudunk adni. Olyan szeretettel élj, hogy képes legyél másokat magad elé helyezni!

Fókusz: Isten szeret téged soha ki nem apadó szeretettel. Ígéretet tett erre és azt megtartja.

Szereteted az életnél is jobb

Zsolt. 63.4 Mert szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőít.

Milyen csodálatos ez a vers!
A halálfélelem legyőzése nem valamilyen kiépített túlvillághitben fejeződik ki, hanem abban a nyugodt bizonyosságban, hogy Isten hűsége miatt a halál nem tehet pontot a vele való közösség végére.

Szeret nem szeret

Video: 
Video

Csend volt a mennyben, egy árva hang sem szólt, mikor feltették a kérdést: Ki megy el az emberért? Csend volt és akkor, egy kedves hang így szólt: Itt vagyok,küldj el engem! Vállalom a küldetést. Itt járt a földön, de a világ nem szerette, mert tiszta volt és a bűnt igazán bűnnek nevezte. Betegeket gyógyított, igen a vakok újra láttak, a süket fülek megnyíltak, a bénák táncot jártak.

Tartalom átvétel