Skip to main content

Isten_szeretete

Nagyi ajándéka

Kilencedikesként Dave volt a legkisebb a középiskolában. Ám 150 centis magasságával és negyven kilójával tökéletesen bevált a pehelysúly kategóriában, mint az iskolai birkózócsapat tagja.

A kiscsapat pehelysúlyú tagjaként kezdte, aztán bekerült az iskolai válogatottba, amikor elköltözött az a fiú, akié az a hely volt.

Mindenütt ott van

Video: 
Video

Mindenütt ott van Ő,
az ember sehova nem rejtőzhet el.
Ismeri a titkokat, és mindenre figyel.
Szeretve felkarol, átölel,
utánam jön tűzön-vízen át.
Nem hagy egyedül,
szeme mindig figyel rám.

Gondoltam

Isten szeretete

Minden tette helyes, eljárása igazságos, és meg tudja alázni azokat, akik kevélyen élnek. (Dán 4,34)
Aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. (Mt 23,12)

Elvégeztetett

Erõsítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erõssé a roskadozó térdeket! (Ézs 35,3)
Ami elõttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. (Fil 3,14)

Az ajtóban álló idegen

Havas karácsonyeste volt. A meleg házban vidáman ragyogtak a karácsonyfa fényei, alatta ott sorakozott tucatnyi ajándék.
Az anya és a gyerekek ünneplőbe öltözve készülődtek a templomba. "Gyere velünk"- kérték az apát, mert nagyon szerették.
"Én aztán nem" - csattant fel. "Én nem hiszem el ezt a sok vallásos szemetet".
A felesége évek óta próbált neki Jézus Krisztusról és az általa felkínált üdvösségről beszélni. Arról, hogy Isten Fia hogyan lett emberré, hogy megmutassa nekünk az utat a Mennybe.
"Ostobaság" - mondta erre mindig a férfi.

MacskakViharban.jpg

Halálig hű szerelmed

Inkább kutassuk, vizsgáljuk meg útjainkat, és térjünk meg az Úrhoz! (JSir 3,40)
Pál írja: Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetszõ és tökéletes. (Róm 12,2)

A hídkezelő

Volt egyszer egy ember, aki egy kisvárosban a folyó felvonóhídját kezelte. A hídon vonatsín haladt át, és a hídkezelő feladata az volt, hogy amikor nem jött vonat, felvonva tartsa a hidat, hogy a hajók áthaladhassanak alatta. Amikor vonat közeledett, meg kellett fújnia a sípját, és leengedni a hidat.

Elveszetteket keresi

Fordulj hozzám, légy kegyelmes! Adj erõt szolgádnak! (Zsolt 86,16)
Jézus ezt mondta: "Ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen oda! - odamenne, és semmi sem volna nektek lehetetlen." (Mt 17,20)

Testvériség

Hittem, ha így szólok is: Igen nyomorult vagyok! (Zsolt 116,10)
Ki választana el minket a Krisztus szeretetétõl? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? (Róm 8,35)

Tökéletesen ismer - s mégis szeret

Megszaporított engem Isten nyomorúságom földjén. (1Móz 41,52)
A minden vigasztalás Istene megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket. (2Kor 1,3-4)

Uram! Add, hogy odafigyelhessek arra, hogy te odafigyelsz rám!

Te óvod

Veled van az Úr, Izráel Királya: nem kell többé veszedelemtõl félned. (Zof 3,15b)
Jézus megérintette a tanítványokat, és így szólt hozzájuk: "Keljetek fel, és ne féljetek!" (Mt 17,7)

Kegyelmét, jóságát nem érzed?

Az ökör ismeri gazdáját, a szamár is urának jászlát, de népem nem ért meg engem. (Ézs 1,3)
Abból tudjuk meg, hogy ismerjük õt, ha megtartjuk az õ parancsolatait. (1Jn 2,3)

Téríts meg, Uram, a mai napon is!

Szabadság

Jóságodról elmélkedünk templomodban, ó Isten. (Zsolt 48,10)
A meggyógyított felugrott, talpra állt, és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott, és dicsérte az Istent. (ApCsel 3,8)

Hozd el a szabadulást!

Így is szeretlek

Ha bûneink ellenünk szólnak is, a te nevedre tekintettel bánj velünk, Uram! (Jer 14,7a)
Bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. (1Jn 3,20)

Mennyei Atyám! Te, aki már mindent elõre látsz, ismered a szívek titkát, szándékát, vizsgálj meg most engem igéd tükrében!

Örök, állandó

Mindaz, amit Isten tesz, örökké megmarad; nincs ahhoz hozzátenni való, és nincs belõle elvenni való. (Préd 3,14a)
Õ elõbb volt mindennél, és minden õbenne áll fenn. (Kol 1,17)

Drága Atyám! Minden alázatom tiéd, mert kezedben az életnek folyása, kezdete és vége!

Élet vize

Te magad okoztad ezt magadnak, mert elhagytad Istenedet, az Urat, amikor a helyes úton akart vezetni. (Jer 2,17)
Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. (Jn 3,36)

Mindenható Istenünk, add nekünk az élet vizét, mert szomjazzuk azt!

Ima

Isten van veled mindenben, amit cselekszel. (1Móz 21,22)

Látogatás az űrből

Egy nap egy űrhajó landolt egy nagy mező közepén egy kis vidéki városka közelében. Az űrlények elég barátságosnak néztek ki, úgyhogy néhány farmer óvatosan közelebb ment hozzájuk, remélve, hogy jó viszonyt sikerül velük kialakítani.

Nem hagy el - soha

Hûségetek csak olyan, mint a korán tûnõ harmat. (Hós 6,4c)
Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy õ szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelõ áldozatul bûneinkért. (1Jn 4,10)

Uram, tudom, hogy megtartod ígéreted: maradj velem!

Soha ki nem apadó forrás

Minek adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, keresményeteket azért, amivel nem lehet jóllakni? Hallgassatok csak rám, és jó ételt fogtok enni. (Ézs 55,2)
Krisztus mondja: "Az én Atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret." (Jn 6,32)

Ígéretedben bízom, Uram!

Tartalom átvétel