Skip to main content

Isten_szeretete

Szereteted az életnél is jobb

Szabadításod után sóvárog lelkem, igédben reménykedem. (Zsolt 119,81)

Krisztus mondja: "Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek." (Jn 15,7)

 

Uram! A te szereteted mindent áthat!

Miféle élet?

Látott embereket szeretni egymást, és látta, hogy a szerelem igen komoly követelményeket támasztott a szerelmesek felé. Látta, hogy a szerelem áldozatot és önmegtagadást kívánt meg. Látta, hogy a szerelem vitákat, irigységet és bánatot hozott. Úgy ítélte meg, hogy a szeretetnek túl nagy ára van.

Nem vagyunk hangyák

Bizonyosan megkegyelmez az Úr, ha hozzá kiáltasz. Mihelyt meghallja, válaszol neked. (Ézs 30,19)

Ezt mondja a Szent, az Igaz: Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be. (Jel 3,7-8)


Nyisd fel a szemem hálaadásra, Uram!

Isten gyermekei és szolgái

Õ az Úr. Tegye azt, amit jónak lát. (1Sám 3,18)

Jézus mondta: "Az én Atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a Fiút, és hisz benne, örök élete legyen." (Jn 6,40)


Köszönjük, hogy gyermekeid lehetünk!

Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem a én lelkemmel

Uram, örökké tart szereteted, ne hagyd el kezed alkotásait! (Zsolt 138,8b)

Az õ alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket elõre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. (Ef 2,10)


Istenem! Légy velem, ezen a napon is!

Isten kegyelmének nagysága

Nem olyan-e az én igém, mint a tûz - így szól az Úr -, vagy mint a sziklazúzó pöröly? (Jer 23,29)

Jézus mondta: "Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, és mennyire szeretném, ha már lángolna!" (Lk 12,49)

Uram, add ma is kegyelmedet, hogy életem dicsérhessen téged!

Eurcon 2010. 03.16 este

Eurocon 2010. március 16 este PKende: Igen, szeretem Isten igéjét, szeretem Kr. teste közösségét, ez az életem. Árat fizetek azért, hogy itt lehessek, láttam az ő Szentségének dicsőségét, szeretném látni megint. Megint. Ez nem egy túl gyakori kijelentés manapság. Az emberek nem szeretnek árat fizetni, elmenni, koncentrálni. Az első prédikátor ma este.

Krisztus szeretete tarthat meg egyedül!

Emlékezzél meg, Uram, irgalmadról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak!

Hozzád emelem, Uram, lelkemet, Istenem, benned bízom, ne szégyeníts meg! Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem! Ifjúkorom vétkeit ne idézd fel, bűneimről ne emlékezzél meg! Igazságod és hűséged őrizzen engem, mert én benned reménykedem.

Határtalan szeretet.

Jézusom! Nyisd meg szívemet, hogy elfogadhassam szeretetedet!

Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. (Ézs 11,2)

Elveszett kutya -50 dollár jutalom

Az újság „elveszett - talált" rovatában feltűnt a következő hirdetés:

 

ELVESZETT KUTYA - 50 DOLLÁR JUTALOM Fekete-barna foltos, uszkár - németjuhász keverék. Bolhacsípéses, bal hátsó lába hiányzik, fartövén a szőrzet lekopott, vak, nemrég lett ivartalanítva. A „Lucky" névre hallgat.

 

Az Úr szeretete és hűsége

Kísérje lépteinket szeretet és hűség!

Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit. (Zsolt 25,10)

Engedelmeskedj Isten szeretetének!

Schlingloff Sanyi

Az első ami megfogalmazódik bennem az a hála.

A csók

Richard Selzer orvos Halálos leckék című könyvében (Touchstone Books, 1987) leír egy kórtermi jelenetet, mely azt követően játszódik, hogy műtétet hajtott végre egy fiatal nő arcán:

Ott állok az ágy mellett, amelyben a fiatalasszony fekszik... arca, mint műtét után... ajka bénán görbül... bohócszerű.

Isten jobban szeret mint el tudnád képzelni

Eféz 3:14-19  Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja elôtt,  15 A kirôl neveztetik minden nemzetség mennyen és földön,  16 Hogy adja meg néktek az º dicsôsége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerôsödjetek az º Lelke által a belsô emberben;  17 Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben;  <

A kereszt a szeretet kifejezése Istentől

Legutóbb a feltámadásról beszéltünk. Mit jelent Jézus feltámadása számunkra. Azért beszélünk róla, mert így jobban megértjük a karácsony lényegét. Így növekszünk, hogy látjuk a nagyobb képet.

Az idők teljességében jön

  Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az Ő Fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett. Galáciai levél 4, 4.

Fejezd be a versenyt!

Az 1992-es Barcelonai Olimpiai Játékokon az atlétika történetének egyik leghihetetlenebb jelenete játszódott le.

Hazafelé

  Ez a történet egy amerikai katonáról szól, aki végre hazafelé tartott, miután Vietnámban harcolt. San Franciscóból felhívta szüleit:
- Anya és apa, megyek haza, de szeretnék kérni tőletek egy szívességet. Szeretném hazavinni magammal egy barátomat.
- Természetesen! - jött a válasz. - Örülünk, hogy megismerhetjük.

Válaszd Máriát!


A következő levél Dan Taylor: Letters to My Children (Levelek gyermekeimnek) c. könyvében jelent meg (InterVarsity Press, 1989). Dan fiának, Matthew-nak írja a levelet.
Kedves Matthew!
Amikor hatodikos voltam, „kiemelkedő sportoló" díjat kaptam. Okos, atléta-alkatú, szellemes, jóképű és hihetetlenül kedves voltam. A dolgok aztán elég rosszra fordultak felsőben, de legalább ebben az évben mindenem megvolt.

Tartalom átvétel