Skip to main content

szomorúság

Anna szomorúságából

Anna szomorúságából imádság lett (1.Sám. 1,15). Vajon a te szomorúságodból mi lesz?

1Sám 1. 15 Anna pedig így felelt: Nem, uram! Bánatos lelkű asszony vagyok én. Sem bort, sem részegítő italt nem ittam, csak szívemet öntöttem ki az ÚR előtt.

szabadulas.jpg

08.18 Voltál-e már szótlanul szomorú?

"Az pedig, mikor hallotta ezt, nagyon elszomorodott, mert igen gazdag volt" (Lk 18,23).

05.09 Legelőhely

Dátum: 
2019.05.9

Jeremiás 50,1-7; Máté 11,28-30

04.03 Vajha megismerted volna te is!

"Vajha megismerted volna te is, csak e mai napon is, amik békességedre szolgálnak, de most el vannak rejtve szemed elől!" Lk 19. 42

11.26 Érdemes szomorkodni?

Dátum: 
2019.11.26

"...szomorúságotok örömre változik" (Jn 16,20).

 A tanítványok rendkívüli szomorúságának az oka az Úr halála volt. Ez a szomorúság örömre fordult, amikor Jézus Krisztus halottaiból feltámadt és megjelent közöttük. Ugyanígy kell, hogy örömre változzék ma is a hívők minden szomorúsága, még a legkeservesebbek is, amelyek pedig úgy látszanak, mintha mindörökké a keserűség forrásává kellene lenniük az életünkben.

10.09 A naini özvegyasszony

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 7,11-17

Ez a történet két embertömeggel van összefüggésben. Az első Nain felé haladt Jézussal együtt. A másik egy temetői menet volt, amely elhagyta a falut. Kapcsolatban áll két "egyszülött fiúval" is. Az első volt Jézus, Isten egyszülött Fia, míg a második a koporsóban volt, az özvegyasszony egyetlen fia. Ez a találkozás Nain "kapujában" történt, amelynek nagy jelentősége van.

04.04 Anna (1)

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 1,1-19

A többnejűség gyakorlata elfogadott volt abban a környezetben, de Isten sohasem hagyta jóvá, mert ellentétes volt az Ő eredeti elképzelésével az egy férfi és egy nő egyesülését illetően, 1Móz 3. Ennek a gyakorlatnak gonosz következményeit bőségesen szemléltette Elkána otthona, ahol az egyik feleségnek, Annának a meddősége, valamint a másiknak, Peninnának a termékenysége keserű rivalizálást gerjesztett közöttük.

07.06 Ne szomorítsd meg!

"És ne szomorítsátok meg az Isten Szent Szellemét, aki által meg vagytok pecsételve a váltság napjára." Efézus 4,30

Ahogyan a gyülekezeti összejöveteleken lehetséges a Szent Szellem kioltása, ugyanúgy a személyes életünkben is meg tudjuk Őt szomorítani.

06.23 Ne őket sirassuk, hanem magunkat

„Akik elaludtak, a Jézus által..." 1Tesszalonika 4,14

Hogyan fogadjuk azt, ha valamelyik szerettünk meghal az Úrban? Egyesek ilyenkor érzelmileg összeomlanak. Mások viszont, noha ők is gyászolnak, hősiesen el tudják hordozni a fájdalmukat. Mindez attól függ, milyen mélyen gyökereztünk meg Istenben, és milyen mértékben ragaszkodunk hitünk nagy igazságaihoz.

05.06 Meddig bánkódsz?

„Meddig bánkódsz még Saul miatt, hiszen én elvetettem, és nem marad Izráel királya?" 1Sámuel 16,1

Elkövetkezik életünkben az az idő, amikor abba kell hagynunk az elmúlt dolgok fölötti bánkódást, és neki kell fognunk a jelen tennivalóinak.

Örvendező lehetsz csak!

Füvet sarjasztasz az állatoknak, növényeket a földmûvelõ embernek, hogy kenyeret termeljen a földbõl. (Zsolt 104,14)
Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. (Mt 6,11)

Jobb a szomorúság a nevetésnél

Jobb a szomorúság a nevetésnél1  - furcsa, hogy ilyent mond Salamon. Nem tetszik ez nekünk.

AFajdalom
Tartalom átvétel