Skip to main content

áhitat

01.01. Újévi ima

„Ez a hónap lesz az első hónapotok. Ez lesz az első az év hónapjai között." 2Mózes 12,2

Az újévi elhatározások jók, csak éppen könnyen összetörnek. Az újévi imádságok még jobbak; mert felszállnak Isten trónusához, és mozgásba hozzák a meghallgattatás kerekeit. Ha ma egy új esztendő kezdeténél állunk, gondolkodjunk el a következő imádság felett.

Napról napra végig az Újszövetségen

Szerző: 
D.Clapham, J.Heading, M.Horlock

Áhítatos könyv, amely az Újszövetség könyveit vezérfonalhoz hasonlóan részről-részre haladva veszi sorra.
Hasznos segítséget ad az Ige mondanivalója feletti elmélkedések­ben, annak megértésében.

naprolnapravegigazujszovetsegen.jpg

Napról napra végig az Ószövetségen

Szerző: 
C.E.Hocking, M.Horlock

Napi áhítatos könyv, a Ószövetségi igék alapján.
Egy év alatt, közel a teljes Ószövetségen átvezeti az olvasót...

naprolnapravegigazoszovetsegen.jpg

Ösvényem világossága

William MacDonald rendkívül gyakorlatias áhítatoskönyve Isten Igéjének a szeretetét, és az Úr Jézus Krisztus iránti odaadásunkat kívánja felébreszteni és ébren tartani.

A fentiekből adódóan a minennapokban előforduló nehézségek, bűnök isteni megoldásában kíván útmutatást adni.

 

A világot megnyerni - lelkedet elveszteni

A szeleket tette követeivé, a lángoló tüzet szolgájává. (Zsolt 104,4)
Isten mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsõségének magasztalására legyünk. (Ef 1,11-12)

Mindenható mennyei Atyám, formálj engem és alakíts, hogy tetszésedre lehessek. A magam erejébõl nem változhatok, csak akaratod által!

Asztal a pusztában

Szerző: 
Watchman Nee

„Én, János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az állhatatosságban, a Patmosz nevű szigeten voltam az Isten Igéjéért és Jézus bizonyságtételéért.

AsztalAPusztaban

Áhitatok

Watchman Nee az év napjaira adott gondolatai.  (Időrendben)

AsztalAPusztaban

Az üres szék

(Brennan Manning szokta mesélni az alábbi törté­netet egy idős emberről

szek.jpg
Tartalom átvétel