Skip to main content

evolúció

Amit Darwin még nem tudhatott

Éppen a 2009-es Darwin-év előtt, 2008. december 31-én
a „DIE ZEIT” folyóiratban megjelent egy kétoldalas cikk
„Köszönjük, Darwin!” címmel, amelyhez négy további
egész oldalas cikk társult. A köszönet annak az embernek szólt, aki 200 évvel ezelőtt született, és akinek 150
éve jelent meg „A fajok eredete” című forradalmian új
könyve.
Már Immanuel Kant filozófus (1724–1804) büszkén állította: „Adjatok nekem anyagot, és én építek belőle
egy világot”. Laplace francia matematikus és csillagász

Evolúció kontra Isten (Evolution vs God)

Video: 
Video

- Ateista vagy?
- Teljes mértékben ateista vagyok, igen.
- Miért vagy ateista?
- Mert nem létezik Isten.
- Az ateizmus feltételezi, hogy Isten nem-létezése bizonyítható. Az agnosztikus jobb kifejezés lenne, de én ateista vagyok.
- Az evolúció miatt hajlasz az ateizmus felé?
- Aha. Nem hiszek abban, hogy van egy fickó ott fent, aki az égben lakik...

magyar felirat választható

Szerző másik videója: 180 fokos fordulat

20. Mi a helyzet az evolúcióval? Darwin elmélete nem cáfolta meg Isten létezését?

Tegyük fel, hogy Darwin elmélete az evolúcióról igaz. Vajon ez megcáfolja Isten létezését? Egyáltalán nem, mert lehetne úgy is érvelni (bár én ezzel nem értek egyet), hogy Isten az evolúciós folyamatokat felhasználva hozta létre azt a világot, amelyben élünk. Ha ragaszkodsz is Darwin elméletéhez, ne engedd, hogy megakadályozzon abban, hogy felismerd, hogy bűnös vagy, és szükséged van Isten kegyelmére és megbocsátására!

Az evolúciós csalás

Szerző: 
Harun Yahya

Ez a könyv részletesen, ugyanakkor könnyen érthetően mutatja be az evolúciós elméletet védelmező "tudósok" egy részének előítéleteit, illetve csalásaikat, melyekhez szemrebbenés nélkül folyamodtak. Akik szeretnék megtudni, hogyan született az élet a Földön, és valójában hogyan lettek az emberek, azoknak feltétlenül el kell olvasniuk ezt a könyvet.

 

 

(a szerző muszlim, nem minden általa leírttal értek egyet, különösen azzal, hogy nem mutat rá a millió évek tarthatatlanságára - de ennek ellenére érdemes elolvasni a könyvet)

azevolucioscsalas.jpg

A darwinizmus elakadt – összeomlik az evolúcióelmélet?

William Collier professzor: kutyából nem lesz macska

A darwinizmus elakadt – összeomlik az evolúcióelmélet?

Egyre határozottabb azon kutatók hangja, akik a makroevolúció bizonyítékainak felülvizsgálatát szorgalmazzák.

Werner Gitt: Amit Darwin még nem tudhatott

Éppen a 2009-es Darwin-év előtt, 2008. december 31-én a "DIE ZEIT" folyóiratban megjelent egy kétoldalas cikk "Köszönjük, Darwin!" címmel, amelyhez négy további egész oldalas cikk társult. A köszönet annak az embernek szólt, aki 200 évvel ezelőtt született, és akinek 150 éve jelent meg "A fajok eredete" című forradalmian új könyve.

Rejtjelek egy másik világból

Szerző: 
Philip Yancey

Vajon csupán a látható világ létezik-e, vagy valami más is megbújik mögötte? A szerző szerint a természeti és a természetfölötti ugyanannak a valóságnak két különböző megnyilvánulása.
Kiknek ajánljuk ezt a remek könyvet?

RejtjelekEgyMasikVilagbol

Kezdetben volt az információ

Szerző: 
Werner Gitt

Mi a közös az aranylile repülésében és egy levelezőlapban, egy számítógépes programban és a hieroglifákban, az élő sejt folyamataiban és a Bibliában?

KezdetbenVoltAzInformacio

Jézus, Darwin és a teremtés

Szerző: 
Dr. Reinhard Junker

Az eredet kérdése alapvető jelentőségű a keresztyének számára. Hiszen az, hogy ki az ember, szorosan összefügg azzal, hogy honnan jött. És hogy miért van szüksége minden embernek Jézus Krisztusra mint Szabadítóra, csak a bibliai őstörténet alapján érthető meg.

JezusDarwinEsATeremtes

Teremtés vagy evolúció?

Szerző: 
Dr. W. J. Ouweneel

Mi az igazság tulajdonképpen: a világot Isten teremtette-e, vagy evolúció (lassú, fokozatos fejlődés) útján állt az elő?

TeremtesVagyEvolucio

Az élet rejtélyének megfejtése

AzEletRejtelyenekMegfejtese.jpg
Video: 
Video

Az uralkodó felfogás szerint az élet formái irányítatlan természeti folyamatok révén jelentek meg a Földön, az idő, a véletlen és a természetes szelekció eredményeként. Napjainkban azonban egyre komolyabb kétségek merülnek fel ezzel az elképzeléssel szemben.

„Az élet rejtélyének megfejtése” megszólaltatja azokat a tudósokat, akik az elmúlt pár évben egy meggyőző, vitákat kavaró érvrendszert dolgoztak ki: az intelligens tervezés elméletét.

Tanulságos történet - a Teremtő létezése

búzakalász.jpg

Egy multimilliomos vállalkozó sajtótájékoztatót tartott, ahol az interjú végén a kíváncsi újságírók feltettek egy kérdést: - Miért hiszi, hogy van Isten?

Teremtés+evolúció=?

Szerző: 
Werner Gitt

A szerző a teremtéselméletet, az evolúcióelméletet, valamint a teista evolúcióelméletet vizsgálja a tudomány különböző területeinek szemszögéből. A teista evolúcióelmélet az utóbbi időben terjedt el. Azt tanítja, hogy létezik Isten is és evolúció is, azaz Isten az evolúció útján teremtett. A szerző vitába száll ezen elmélet tételeivel.

 

TeremtesPluszEvolucioEgyenloKerdojel

Hogyan kapta csíkjait a zebra?

Szerző: 
R. Junker

Teremtés vagy evolúció?
Hívő tudósok legújabb kutatásai alapján új, bibliai alapú megfontolások a teremtett fajok határairól és fejlődéséről.
(32 oldal színes ábrákkal)

HogyanKaptaCsikjaitAZebra
Tartalom átvétel