Skip to main content

gondoskodás

06.07 Ő dicsőségének gazdagsága szerint

„Azt mondja az Úr, Izrael Istene, hogy sem a vékabeli liszt el nem fogy, sem a korsóbeli olaj meg nem kevesül" (1Kir 17,14).

02.19 Bárcsak meglátnánk gazdagságát és hatalmát!

Gyorsan hozzátok ki a legszebb ruhát és adjátok rá!" (Lk 15,22).

01.29 Harmat

Olyanná leszek Izraelnek, mint a harmat" (Hós 14,6).

01.15 Az ÚR gondoskodik

És nevezte Ábrahám annak a helynek nevét Jahve-jire-nek. Azért mondják ma is: az Úr hegyén a gondviselés" (1Móz 22,14).

12.07 Elrejtett Manna

Dátum: 
2019.12.7

Jelenések 2,12-17

11.14 Pásztor és Gondviselő

Dátum: 
2019.11.14

1Péter 2,24-25

05.21 A hit isteni következtetései

"Keressétek először Isten országát (királyi uralmát) és az Ő igazságosságát és ezek mind megadatnak nektek" (Mt 6,33).

05.16 A gazdagság szokása

"Isteni természet részeseivé legyetek" (2Pt 1,4).

Részeseivé lettünk az isteni természetnek az ígéretek által; de az isteni természetet szokások kialakításával kell "használnunk".

01.26 Fontold meg és add át magad megint!

"Ha pedig a mezőnek füvét... így ruházza az Isten, nem sokkal inkább-e titeket..." (Mt 6,30)

01.06 Elohim-Jire, Az Úr Angyala

Dátum: 
2019.01.6

1Mózes 22,1-18

12.24 Van hely?

Dátum: 
2019.12.24

Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. (Lk 2,7)

12.11 Bízzál és tégy jót, és ha a jót teszed, bízzál!

Dátum: 
2019.12.11

"Bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz" (Zsolt 37,3).

11.06 Barnabás

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 4,36-37; 9,26-27; 11,22-24

A Barnabás nevet az apostolok adták Józsefnek, egy ciprusi lévitának. Azt jelenti, hogy "vigasztalásnak vagy bátorításnak fia". Barnabás a nevének megfelelően élt; jellegzetesen bátorított másokat.

Barnabást önmaga odaszentelése jellemezte. Eladta birtokát, és odaadta az árát az apostoloknak. Hajlandó volt erőforrásait Krisztus ügyének támogatására felhasználni, és segíteni szegény tanítványtársait. Mostani anyagias korunkban szükségünk van annak megértésére, hogy minden, amivel rendelkezünk, Istentől van, és az Ő dicsőségére kell felhasználnunk.

10.25 Emberek, Isten kezében

Dátum: 
2019.10.25

Áldott az Úr..., hogy elém küldött most téged... megakadályoztál ma a vérontásban... (1Sám 25,32-33)

Különös, ahogyan Isten szervezi a dolgokat. Ahogyan irányít embereket, időzíti az eseményeket, felhasznál bárkit tudta nélkül is az ő jó céljainak megvalósítására.

08.29 Teljes felfrissülés

Dátum: 
2019.08.29

„Olyan lesz a lelkük, mint az öntözött kert..." (Jer 31,12).

07.27 Apátlan nemzedék

Dátum: 
2019.07.27

Kergesd el ezt a szolgálót a fiával együtt... (1Móz 21,10)

07.11 Úgy, mint Pató Pál?

Dátum: 
2019.07.11

"...a világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. (Lk 16,8)

Jézusnak ezt a példázatát sokan félreértik. Arról van itt szó, hogy egy sáfár (vagyonkezelő) sikkasztott, és emiatt elbocsátják. Megijed, mert „kapálni nem tud, koldulni szégyell", mit tegyen, hogy biztosítva legyen a jövője? Gyorsan hívatja az ügyfeleket, és mindegyiknek elenged a tartozásából, hogy később majd jóindulattal legyenek hozzá.

07.04 A legfontosabb táplálék

Dátum: 
2019.07.4

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével, amely Isten szájából jön" (Mt 4,4).

Tartalom átvétel