Skip to main content

ajándékok

05.06 Megkaptad a Szent Szellemet?!

„Akiben nincs Krisztus Szelleme, az nem az övé" (Róm 8,9).

02.19 Bárcsak meglátnánk gazdagságát és hatalmát!

Gyorsan hozzátok ki a legszebb ruhát és adjátok rá!" (Lk 15,22).

01.17 Megtérés és ajándékok

„Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztus nevére, bűneitek bocsánatára, és veszitek a Szent Szellem ajándékát" (Csel 2,38).

11.05 Jutalmazó

Dátum: 
2019.11.5

Zsidók 11,5-6

09.16 Kimondhatatlan Ajándék

Dátum: 
2019.09.16

2Korintus 9,15

07.22 Örökkévaló zálog

Dátum: 
2019.07.22

És eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat. (Hós 2. 18 -19)

12.11 Isten ajándéka

„Kegyelemből tartattatok meg hit által; és ez nem ti magatoktól van. Isten ajándéka ez" (Ef 2,8).

11.12 Isten minden dologban megdicsőült

OLVASNIVALÓ: 
1Péter 4,10-19

MINDEN HÍVŐ ember kapott legalább egy ajándékot (karizmát). Az ajándékok „különfélék", mivel sok és változatos ajándék van (10. v.; Róm 12,3; 1Kor 12.,11; Ef 4,7).

Az 1Kor 12-ben, a Róm 12-ben, az Ef 4-ben megadott listákban, és itt a 10-11. versben húsz vagy még több ajándék van, es ezek a listák nem jelentik azt, hogy mindenre kiterjednek.

10.08 Mi van a kanálban?

"A  papnak ajkai őrzik a tudományt, és az ő szájából törvényt várnak" (Mal 2,7).

08.16 Ajándékok a győzelmes Krisztustól

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 68,1-35

A ZSOLTÁR TÖRTÉNETILEG azokra a napokra utal, amikor Dávid felvitette a ládát Obed-Edóm házából a Sion-hegyére, 1Krón 15. A 24., valamint a 132. zsoltár ugyanezzel az eseménnyel kapcsolatos. A zsoltárnak megvannak a maga történelmi gyökerei az Ószövetségben, és tanításbeli gyümölcsei az Újszövetségben. A középpontban a messiási utalások vannak, 19. v.; Ef 4-8. A háttérben négy nagy győzelmet ünnepelnek. Az első az egyiptomiak felett aratott győzelem és a Sinaiig történő menetelés, 1-8. v.

02.22 Felkészítés

„Hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére." Efézus 4,12

Forradalmi fölismerés! Az Efézus 4-ben felsorolt kegyelmi ajándékok arra valók, hogy fölkészítsék a szenteket a szolgálat végzésére. Mihelyt a szentek a szolgálatot önállóan is végezni tudják, a kegyelmi ajándék tovább vonulhat.

Különleges ajándék

Video: 
Video

Egy reggel a famanók arra ébredtek, hogy mindnyájan ajándékot kaptak. Az ajándék tökéletes volt, mindenki azt kapta, amit szeretett. Pnacsinelló és társai amíg felismerik, mit is jelentenek az ajándékok, megtanulják Élitől, a fafaragómestertől, hogyan segíthetnek másokon.

Gyermekszív

Video: 
Video
Nemrég kezdtem el ezt a földi életet,
s még nem mindig tudom, hogy mit miért teszek.
Ha néha rossz vagyok, még rám szólnak a nagyok,
hogy ezt vagy azt nem szabad, hát jól viseld magad!

Még nem végeztem el minden iskolát,
s fenn a fejemben még hiányos a tudás.

Nem hagy árván

Boldogok, akik megfogadják intelmeit, teljes szívvel keresik õt. (Zsolt 119,2)
Krisztus mondja: "Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek." (Jn 13,14-15)

Álkeresztyének

Nemrég megjelent az újságban egy történet a huszonnyolc éves Mark Carverről, aki egy nagy kórház orvosaként és orvosigazgató-helyetteseként dolgozott.

Karácsony - igazi ajándék

Az Úr fölegyenesíti a görnyedezõket. (Zsolt 146,8)
Volt ott egy asszony, aki egyáltalán nem volt képes felegyenesedni. Amikor Jézus meglátta õt, elõszólította, és ezt mondta neki: "Asszony, megszabadultál betegségedbõl." És rátette a kezét, mire õ nyomban felegyenesedett, és dicsõítette az Istent. (Lk 13,11-13)

Állatiskola

Egy nap összegyűlt néhány állat az erdőben, és elhatározták, hogy iskolát indítanak. Egy nyuszi volt ott, egy madár, egy mókus, egy hal és egy angolna. Létrehoztak egy oktatási bizottságot, és megpróbálták összeállítani a tanmenetet.

Kép Istenről

Egy kisfiú leült az asztalhoz a színes krétáival és egy nagy üres lappal, és elkezdett rajzolni.

Az édesapja észrevette, milyen elmélyülten dolgozik. Megállt mellette, és megkérdezte: „Mit csinálsz, kisfiam?"

„Lerajzolom Istent" - mondta a kisfiú.

Mid van, amit nem kaptál?

Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette. (1Móz 1,27)

Krisztusban kiválasztott minket magának már a világ teremtése elõtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk elõtte szeretetben. (Ef 1,4)

Istenünk! Taníts minket ma is imádkozni!

Azt viheted el, amit elajándékoztál

Jertek, csatlakozzunk az Úrhoz örök szövetséggel, amely nem megy feledésbe! (Jer 50,5)

Ilyen bizodalmunk a Krisztus által van Isten iránt. Õ tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk. (2Kor 3,4.6)

Uram! Adj a te nevedben másokért szolgáló életet!

Tartalom átvétel