Skip to main content

örökkévalóság

12.26 Isten Sátora

Dátum: 
2019.12.26

Jelenések 21,1-4

10.31 Kezes

Dátum: 
2019.10.31

Zsidók 7,20-22

05.16 Az Öregkorú

Dátum: 
2019.05.16

Dániel 7,1-23

05.07 Építs az örökkévalóság számára!

"Mert ha közületek valaki tornyot akar építeni, nemde először leülvén felszámítja a költséget, ha van-e mivel elvégezze?" (Lk 14,28)

05.01 Örök Világosság

Dátum: 
2019.05.1

Ézsaiás 60,19-22

04.14 Örökkévaló Isten

Dátum: 
2019.04.14

Ézsaiás 40,18-31

03.25 Örökkévaló Atya

Dátum: 
2019.03.25

Ézsaiás 9,5-7

01.18 Örök Isten

Dátum: 
2019.01.18

5Mózes 33,27

01.10 Vagyok, Aki Vagyok

Dátum: 
2019.01.10

2Mózes 3,11-18
Vagyok, Aki Vagyok

12.29 Idő és örökkévalóság

Dátum: 
2019.12.29

Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk..., örökkévaló mennyei házunk. (2Kor 5,1)

01.12 Mindvégig szeret

Dátum: 
2019.01.12

"Mert nem vet el örökre az Úr" (JSir 3,31).

01.29 Amikor Jákob a halálán volt

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 48,1-22

JÓZSEF két fiát Jákób valójában örökbe fogadta, és leszármazottaiknak ugyanúgy teljes törzsi jogokat adott, mint az ő többi fiának, 5. v. A kettős rész az elsőszülött joga volt, 5Móz 21,15-17. Rúben Jákób természet szerinti elsőszülöttje elveszítette elsőszülöttségi jogát, amikor „beszennyezte apja ágyát" és az elsőszülöttségi jog Józsefre és fiaira szállt, 1Krón 5,1-2; vö. Ez 47,13. Jákobnak eredetileg az volt a szándéka, hogy Rákhel lesz egyetlen felesége, 1Móz 29,15-20, akkor pedig természetesen József lett volna elsőszülöttje.

09.22 Örökké

„Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba." Mikeás 5,1

08.26 Maradandó értékek

„Kezeink munkáját tedd maradandóvá." Zsoltár 90,17

Olyan Ige ez, amelyen érdemes elgondolkodnunk, és olyan szándék, amelyért érdemes imádkoznunk! Olyan célt tűzzünk magunk elé, ami maradandó.

06.17 Felfoghatatlan

„Ki tudod-e találni, mi az Isten titka, vagy a Mindenható tökéletességéig eljuthatsz-e?" Jób 11,7

Istennek vannak más tulajdonságai is, amelyeket meg kell említenünk! Ha ezeken elgondolkodik a lélek, akkor eltávolodik az anyagi dolgoktól és bepillantást nyer a magasztos dolgokba.

Ámulatos Istenünk van

Az Úr pedig figyelt és hallgatott,és egy emlékkönyv iraték ő előtte azoknak, a kik félik az Urat és becsülik az ő nevét. Mal.3.16

Tartalom átvétel