Skip to main content

örökkévalóság

01.18 Örök Isten

Dátum: 
2018.01.18

5Mózes 33,27

01.10 Vagyok, Aki Vagyok

Dátum: 
2018.01.10

2Mózes 3,11-18
Vagyok, Aki Vagyok

12.29 Idő és örökkévalóság

Dátum: 
2018.12.29

Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk..., örökkévaló mennyei házunk. (2Kor 5,1)

01.12 Mindvégig szeret

Dátum: 
2018.01.12

"Mert nem vet el örökre az Úr" (JSir 3,31).

01.29 Amikor Jákob a halálán volt

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 48,1-22

JÓZSEF két fiát Jákób valójában örökbe fogadta, és leszármazottaiknak ugyanúgy teljes törzsi jogokat adott, mint az ő többi fiának, 5. v. A kettős rész az elsőszülött joga volt, 5Móz 21,15-17. Rúben Jákób természet szerinti elsőszülöttje elveszítette elsőszülöttségi jogát, amikor „beszennyezte apja ágyát" és az elsőszülöttségi jog Józsefre és fiaira szállt, 1Krón 5,1-2; vö. Ez 47,13. Jákobnak eredetileg az volt a szándéka, hogy Rákhel lesz egyetlen felesége, 1Móz 29,15-20, akkor pedig természetesen József lett volna elsőszülöttje.

09.22 Örökké

„Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba." Mikeás 5,1

08.26 Maradandó értékek

„Kezeink munkáját tedd maradandóvá." Zsoltár 90,17

Olyan Ige ez, amelyen érdemes elgondolkodnunk, és olyan szándék, amelyért érdemes imádkoznunk! Olyan célt tűzzünk magunk elé, ami maradandó.

06.17 Felfoghatatlan

„Ki tudod-e találni, mi az Isten titka, vagy a Mindenható tökéletességéig eljuthatsz-e?" Jób 11,7

Istennek vannak más tulajdonságai is, amelyeket meg kell említenünk! Ha ezeken elgondolkodik a lélek, akkor eltávolodik az anyagi dolgoktól és bepillantást nyer a magasztos dolgokba.

Ámulatos Istenünk van

Az Úr pedig figyelt és hallgatott,és egy emlékkönyv iraték ő előtte azoknak, a kik félik az Urat és becsülik az ő nevét. Mal.3.16

05.07 Építs az örökkévalóság számára!

"Mert ha közületek valaki tornyot akar építeni, nemde először leülvén felszámítja a költséget, ha van-e mivel elvégezze?" (Lk 14,28)

Jézus örök

Én hozzád imádkozom, Uram, a kegyelem idején, Istenem. Nagy szeretettel hallgass meg, hûségesen segíts meg! (Zsolt 69,14)
Krisztus mondja: "Ha valamit kértek tõlem az én nevemben, megteszem." (Jn 14,14)

Uram! Taníts minket ma is igéddel! Vezess, formálj minket akaratod szerint!

Örök, állandó

Mindaz, amit Isten tesz, örökké megmarad; nincs ahhoz hozzátenni való, és nincs belõle elvenni való. (Préd 3,14a)
Õ elõbb volt mindennél, és minden õbenne áll fenn. (Kol 1,17)

Drága Atyám! Minden alázatom tiéd, mert kezedben az életnek folyása, kezdete és vége!

Isten tulajdonságai - örökkévalóság

Örökkévalóság

1. Jelentése. - Az örökkévalóság mint attribútum azt jelenti, hogy Isten vég nélkül létezik. Létezése - emberi időmértékünk szerinti megfogalmazásban - visszamenőleg és előretekintve végtelen, nem szakítják meg, vagy korlátozzák az egymást követő események.

Örökkévaló házunk

Az Úr teljesítette kérésemet, amit kértem tõle. (1Sám 1,27)
Mid van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? (1Kor 4,7)

Atyánk, a te ösvényed vezessen minket az örök hazáig!

Tüskéid megfásultak?

Nem fogyott el az Úr irgalma: minden reggel megújul. (JSir 3,22-23)
Irgalma megmarad nemzedékrõl nemzedékre az õt félõkön. (Lk 1,50)

Istenem, te vagy az egyedül üdvözítõ. Hallgass meg engem a mélybõl!

Tartalom átvétel