Skip to main content

félelem

08.12 Nyugodj Istenben

"Mit féltek, ó kicsinyhitűek?" (Mt 8,26)

06.05 Isten biztatása

"Mert Ő mondotta... úgyhogy bízvást mondjuk" (Zsid 13,5-6).

05.19 Veled vagyok

"Kicsoda szakíthat el minket a Krisztus szeretetétől?" (Róm 8,35)

12.24 Van hely?

Dátum: 
2019.12.24

Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. (Lk 2,7)

12.20 Az ember csak ember; de Isten valóban Isten!

Dátum: 
2019.12.20

"Én, én vagyok vigasztalótok! Miért félsz halandó embertől, olyan embertől, aki a fű sorsára jut? Elfelejtetted alkotódat, az URat, aki az eget kifeszítette, és alapot vetett a földnek? Miért rettegsz szüntelen, mindennap az elnyomó izzó haragjától, mellyel el akar pusztítani? De hová lesz az elnyomó izzó haragja?!" (Ézs 51,12-13).

10.27 Ne zárkózz el!

Dátum: 
2019.10.27

Oszd meg kenyeredet az éhezővel..., és ne zárkózz el testvéred elől! (Ézs 58,7)

Miért zárkózunk el testvérünk elől? Azért, mert nem testvért látunk benne, hanem vetélytársat, ellenfelet, sőt olykor ellenséget. Félünk tőle, féltjük tőle a javainkat. És őt miért nem féltjük? Mióta az ember szembefordult Istennel, szembekerült embertársával is. S ez így tapasztalható - attól kezdve, hogy egy családban megszületik a második gyermek, egészen a világűr birtoklásáig.

09.09 Olykor helyénvaló a félelem

Dátum: 
2019.09.9

„Boldog ember, aki mindig istenfélő" (Péld 28,14).

 Az Úr félelme minden igaz hit kezdete és alapja. Isten komoly félelme és tisztelete nélkül sohasem gyökerezhet meg bennünk a tiszta élet. Aki szellemében nem imádja Istent, az képtelen szentül élni.

07.09 Ott álltak az Úr előtt

Dátum: 
2019.07.9

Ne félj, és ne rettegj..., mert veletek lesz az Úr! (2Krón 20,13-19)

Elhangzott Jósáfát király imádsága, a nagy gyülekezet csendben áll és vár. Mire? Az ellenség rohamosan közeledik. Nem kellene most már tenni valamit? Mégis mit? Akármit, de cselekedni kell. - Mi a hit magatartása?

06.30 Ezékiás és nehézségei

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 32

Belpolitikailag Júda királyságának ügyei évszázadok óta nem álltak ilyen jól. Nemzetközi értelemben azonban nem volt minden jól. A politikai horizonton ott lebegett Asszíria félelmetes kísértete, és éppen akkor, amikor Ezékiás a jólét csúcsán volt, beköszöntött a félelem. Soha nincs helye az önteltségnek!

"Ezen dolgok és igazságos cselekedetek után eljött Sénakhérib," 2Krón 32,1. Az Isten iránti hűség nem garantál nyugodt utat! Valójában éppen a jólét, amelyet Júda királysága most élvezett, tette vonzóvá azt az ellenség számára.

06.20 Az Úr a mi kísérõnk

Dátum: 
2019.06.20

„Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert Te velem vagy: vesszõd és botod megvigasztal engem" (Zsolt 23,4).

Milyen bizalmat adnak ezek a szavak a halálos ágyon! Milyen sokan mondogatták hálás örömmel utolsó órájukban!

04.07 Emberektől nem félve

Dátum: 
2019.04.7

"A Föld valamennyi népe látni fogja, hogy az Úr nevéről neveznek, és félnek tőled" (5Móz 28,10).

03.31 Lélekjelenlét

Dátum: 
2019.03.31

"Nem kell félned a hirtelen fölrettenéstől, sem attól, hogy viharként rád törnek a bűnösök. Mert az Úrban bizakodhatsz, és ő megőrzi lábad a csapdától" (Péld 3,25-26).

Mikor Isten ítél, nem az övéit akarja megijeszteni. Nem azért ítél, hogy ártson az igazaknak, hanem éppen azért, hogy megvédje őket.

03.17 Félelem a félelemtől

Dátum: 
2019.03.17

"Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek: - így szól az Úr" (Jer 1,8).

Ha félelmünkben megtántorodunk, közel annak a veszélye, hogy bűnbe esünk. Félnünk kell az önteltségtől is, de még jobban féljünk a gyávaságtól. Merj Dánielként viselkedni! Vezérünknek bátor katonákra van szüksége.

02.18 Mózes bátorsága és együttérzése

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 2,11-19; 3,6; 5Mózes 5,5.23-27; Zsidók 12,21

Mózes bátorsága. Joggal mondták, hogy a bátorság nem a félelem hiánya, hanem képesség annak figyelmen kívül hagyására és legyőzésére. Mózestől bizonyára nem volt idegen a félelem, mégis nagy személyes bátorságot mutatott mind Isten, mind ember előtt.

01.26 Isten Legyőzi a félelmet

Dátum: 
2019.01.26

Nem fog a varázslás Jákóbon, sem az igézet Izráelen" (4Móz 23,23).

Ez az Ige gyökerestől ki kellene irtson minden ostoba, babonás félelmet! Még ha lenne is valami igazság a varázslásban és a babonákban, mindez nem árthat az Úr népének! Akiket Isten megáld, azokat nem lehet megátkozni.

11.25 Szeretet és félelem

OLVASNIVALÓ: 
1János 4,7-12

MAI OLVASNIVALÓNK ismétlés általi hangsúlyozás. Amiről az apostol itt beszél, nagyrészt már elmondta a korábbi fejezetekben, de úgy érzi, hogy szükséges a megismétlésük. Ezt fokozatosan teszi. Isten szeretetének megnyilvánulásáról ír: Ő elküldte Fiát, hogy életünk legyen; nekünk adta Szellemét, hogy Ő bennünk lakjon; bátorságot adott nekünk, mert úgy tekint bennünket, ahogyan Fiát tekinti a világban.

10.13 Félelem és bátorság

OLVASNIVALÓ: 
Zsidók 4,1-16

AZ 1-13. VERS fejezi be az első közbevetett megjegyzést, és folytatja a nyugalom témáját. Nyugalom az ember számára, amely a teremtésben Isten gondolatában volt, Ezt megismételte a törvényben, és hosszú idővel azután a zsoltárokban, de még nem valósult meg. Isten azonban nem fog ettől eltérni. Az ember hibája ellenére a nyugalom ígérete még mindig megvan (1. v.); meg is marad (9. v.). Ez a nyugalom jövőbeli; ennek az a bizonyítéka, hogy nem nyugodtunk meg a cselekedeteinktől (10. v.). Az ember megtapasztalása az Édenben (4. v.), valamint Kánaánban (8.

09.20 Ne félj, pajzsod leszek

„E dolgok után szólt az Úr Ábrámhoz látomásban: Ne félj Ábrám, én pajzsod vagyok teneked, a te jutalmad felette igen bőséges" (1Móz 15,1).

08.08 Isten háromszoros megnyilatkozása

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 19,1-14.

A ZSOLTÁR HÁROM utat ír le, amelyben Isten kijelenti önmagát.

(1) A teremtésben, 1-6. v.; (2) a Szentírásban, 7-11. v.; (3) a kereső léleknek, 12-14. v. Ez az egymást követő kijelentés sorrendje a Róm 1-3-ban is. Először a pogány világnak, írott kijelentés nélkül, azután a tanult és kulturált világnak, majd a zsidók által képviselt vallásos világnak.

07.04 Eljöttek keresni az Urat

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 20,1-30

JÓSÁFÁTOT most Moáb, Ammon és Edóm hatalmas szövetsége fenyegeti. Ennek következményei az alábbiak voltak:

Tartalom átvétel