Skip to main content

elmélkedés

09.20 Kiderül

Dátum: 
2019.09.20

Géhazi... ezt gondolta: Lám, az én uram... nem fogadta el tőle, amit hozott... Majd utánafutok, hogy kapjak tőle valamit! (2Kir 5,20)

Géhazi Isten emberének, Elizeusnak a szolgája volt. Vele sem tesz kivételt Isten? Nem, mert ő nem azt nézi, hogy kik vagyunk, hanem hogy mi van a szívünkben. Sőt: akik hozzá közel vannak, azokat szigorúbban fogja, mert csak akkor használhatók az ő számára, ha tiszta az életük. S aki csak szájával tiszteli őt, de szíve távol van tőle, azt megítéli.

10.18 Mert intelmeiden elmélkedem

„Minden tanítómnál okosabb lettem, mert intelmeiden elmélkedem. Értelmesebb vagyok a véneknél," Zsoltár 119,99-100

Amikor ezt az Igét olvassuk, úgy tűnik, mintha egy hencegő, felfuvalkodott ember szavai lennének. Talán meg is lepődtünk, hogy ilyen mondatokat találunk a Bibliában.

Bibliai elmélkedés

Campbell McAlpine: Bibliai elmélkedés
A „bibliai elmélkedés gyakorlata” c. művéből


Dániel öntötte szavakba Istennek azon szavait, melyek a történelmet alakító és megváltoztató erős népre és gyülekezetre vonatkoznak:

„… de az Istenét ismerő nép erős lesz (kitart) és cselekszik. A nép értelmesebbjei sokakat belátásra bírnak (meggyőznek)…” (Dániel 11,32-33)

A kupaktanács

Az Elme, ha jól dolgozik, kutat és elemez, akkor gyorsan közel kerül az Igazsághoz. De a Szív és az Akarat csak nehezen enged! - Igen tanulságos tanácskozás szemtanúi lehetünk e rövidfilmben. Mintha mi is jelen lennénk... "Most azért távolítsátok el az idegen isteneket, amelyek köztetek vannak, és adjátok oda szíveteket az Úrnak." (Józsué 24,23) (35 perc)

Figyelj Krisztusra!

Tûzbe teszem, megtisztítom, ahogyan az ezüstöt tisztítják, megpróbálom, ahogyan az aranyat próbálják. Õ segítségül hívja nevemet, én pedig meghallgatom õt. (Zak 13,9)

Munkatárs, szántóföld, épület

Megvigasztalom õket, örömet szerzek nekik a kiállott szenvedés után. (Jer 31,13)
Jézus így szólt Mártához: "Nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsõségét?" (Jn 11,40)

Uram, olyan jó vagy hozzám. Miért szeretsz te ennyire engem?

Igeversek tanulása

Egy négyéves gyermek a vasárnapi iskolából az aznapi aranymondást ismételgetve jött ki: „Gyermekek, engedelmeskedjetek füleiteknek."

Mi az emlékezet?
- agysejtek kémiai és fizikai változásai
- kapcsolatok közöttük (szinopszisok)
  (3éves agytérfogata: 80%, 4éves 90% a felnőtt agyának)

Tartalom átvétel