Skip to main content

test

09.24 Egy test vagyunk

„Sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai" (Róm 12,5).

06.30 Amiket akartok

„Mert a test a Szellem ellen törekszik, a Szellem pedig a test ellen; mert ezek egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok" (Gal 5,17).

09.11 Mennyből Való

Dátum: 
2019.09.11

1Korintus 15,47-50

05.20 A valóság birodalma

"A ti béketűréstek által nyeritek meg lelketeket" (Lk 21,19).

04.12 Saul ígéretes indulása

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 9,3-21; 10,20-27; 11,1.11-15

Ahogyan Saul elindult a királysághoz vezető úton, látni lehetett biztató jeleket a magatartásában és a jellemében, amelyek reményteliek voltak a jövőre nézve. Például, amikor találkozunk vele, apjának Kisnek elveszett szamarait keresve, 1Sám 9,3, kitartó volt a keresésben, és tekintélyes távolságot bejárt három nap alatt, 1Sám 9,4-5. Ezzel kapcsolatos gondjában Sámuelhez fordult segítségért ("Isten emberéhez... egy tiszteletre méltó emberhez"), így indirekt módon Isten segítségét és vezetését kereste kijelölt szolgáján keresztül, 1Sám 9,6.

11.13 Együtt imádkozva

„Ti azért így imádkozzatok; Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved!" (Mt 6,9).

08.05 Nem (hús)testtől, hanem szellemtől

OLVASNIVALÓ: 
Galata 4,21-5,12

PÁL TOVÁBB fejtegeti a keresztyén szabadság evangéliumát a galatákhoz intézett szenvedélyes kérését hangsúlyozva, hogy megállítsa őket, és visszaterelje lépteiket az igazság ösvényére, egy figyelemre méltó hasonlat segítségével (4,21-31). Tájékoztatásul elolvashatjuk a következő igehelyeket: 1Móz 16,1-16; 21,1-21, amelyek Ábrahám családi életéről szólnak.

04.13 Debóra, egy anya Izráelben

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 4,1-24

MEZOPOTÁMIA távoli ellenség volt; Moáb (a test), egy rokon, a szomszédban lakott; most viszont Izráel az országon belüli kánaánitákkal került szembe! Bizony, a magasságban lévő szellemi gonosz erők most megütköznek velünk. Előképszerűen találkozunk a világgal és a testtel; most az ördög emelkedik fel ellenünk. Az ördög első győzelme a nő felett, ez történt Éva esetében. Most az ő legyőzése történik meg egy nőn keresztül. Debóra nagy bátorítás Isten asszonyai számára.

06.30 Felemelt kezekkel

„És az történt, hogy valahányszor Mózes fölemelte kezét, Izráel volt az erősebb, amikor pedig leeresztette kezét, Amálék volt erősebb." 2Mózes 17,11

Izráel harcban állt Amálék seregével. Mózes fenn állt a dombtetőn, ahonnét át tudta tekinteni az egész harcmezőt. Az ő kezeinek helyzete döntött a győzelem vagy vereség között. A fölemelt kéz visszaszorította Amáléket. A leeresztett kéz visszaverte Izráelt.

A te királyod jön

 És uralkodik a Jákób házán mindörökké és az Ő királyságának vége nem lészen. Lukács 1, 33.

Tartalom átvétel