Skip to main content

nevelés

04.06 Meghajolni az Ő akarata előtt

„Felkelvén Dávid a földről, megmosdott és megkente magát, más ruhát vőn magára, és bement az Úr Házába, imádkozott" (2Sám 12,20).

01.28 Nevelés

Mert akit szeret az Úr, megfenyíti; megostoroz pedig mindenkit, akit fiává fogad" (Zsid 12,6).

07.28 És ha engedelmeskedtünk?

"És mindjárt meghagyta tanítványainak, hogy szálljanak hajóra és menjenek át előtte a túlsó partra..." (Mk 6,45-52).

11.17 Fenyít, de nem hagy el soha

Dátum: 
2019.11.17

"Nem taszítja el népét az Úr, nem hagyja el örökségét" (Zsolt 94,14).

 Bizony, egyet sem vet el közülünk. Az emberek között mindig vannak kivetettek, Istennél soha. Az Ő kiválasztása megmásíthatatlan és szeretete örök. Senki sem talál olyan embert, akit Isten elhagyott volna, miután kijelentette magát neki, és az Krisztust Megváltójaként elfogadta.

11.05 Haragjának vége lesz

Dátum: 
2019.11.5

"Mert nem örökké perlek, és nem vég nélkül haragszom, hiszen elalélna előttem a szellem és a lélek - az emberek -, akiket én alkottam" (Ézs 57,16).

07.28 Jób (4)

OLVASNIVALÓ: 
Jób 2,1-10

Az első fejezetben a Sátán támadásai Jób családja és javai ellen irányultak, de a második fejezetben Jób személyére teszi rá a kezét. Itt Isten szuverenitását ismét hangsúlyozza az Ige, 2,1. A Sátán megjelenik az Úr előtt, miután kudarcot vallott abban, hogy Jóbot bűnre csábítsa. Az Úr ismét megkérdezi a Sátánt, hogy megfigyelte-e szolgáját, Jóbot, akiről ismét elismerően nyilatkozik, de azt is hozzáteszi, hogy Jób még mindig feddhetetlen maradt, annak ellenére, hogy a Sátán súlyos próbának tette ki, 3. v.

07.25 Jób (1)

OLVASNIVALÓ: 
Jób 1,1-5

Lehetséges, hogy Jób könyve a legrégibb könyv, amelyet a Szentírás tartalmaz, és lehet, hogy a legrégibb az egész világon. Az egyik legősibb problémával foglalkozik: Miért szenved az igaz ember? Az igaz Jób szenvedésének titka eszünkbe juttatja azt a valakit, aki nagyobb, mint Jób, aki szenvedett, "mint igaz, a nem igazakért", 1Pt 3,18. Sokan úgy gondolják, hogy Jób magas kort ért meg, Jób 42,16 még Ábrahám ideje előtt, és a történetet Mózes 1. könyve 11. és 12. fejezete közé helyezik. Az özönvízre utalás történik a 22,15-17-ben.

05.04 Nevelve nevelődünk

Dátum: 
2019.05.4

Legyetek a követőim, mint én is követője vagyok a Krisztusnak. (1Kor 11,1)

A Szentírás a gyermekek lelki nevelését elsősorban az apák feladatává teszi. Fontos igazság: a család papja a család apja. Nagy lehetőség és nagy felelősség is kicsi kortól tanítani a gyermekeket Isten igazságaira, felvértezni őket a rájuk váró küzdelmekre, és felkészíteni a győzelmekre.

02.15 Amrám és Jokábéd

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 2,1-10

Amrám és Jokábéd mindketten Lévi egyenes ági leszármazottjai voltak, amely törzs később a papi családot adta. Mint hívő embereket, mindkettőjüket erős hit jellemezte. Házasságuk nyilvánvalóan "az Úrban" volt, 1Kor 7,39. Ennek eredményeképpen bekerültek Istennek hittel kapcsolatos képtárába: "Hit által rejtegették Mózest születése után három hónapig szülei, mert látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától." Zsid 11,23.

11.29 Egy fájdalmas példázat

OLVASNIVALÓ: 
Hóseás 1,1-3,5

IZRÁEL, AMÍG JÓLÉTBEN ÉLT, annyira megszentségtelenítette Istennel való egyedülálló közösségét, hogy az Ő áldásait Baálnak adta, és őt imádta, 2,5.8.12.13, Isten ezt szellemi paráznaságnak nevezi, és megparancsolja Hóseásnak, hogy mutasson be élő példabeszédet erről a nemzetnek, 1,2. Ez komoly üzenet volt a néphez, és a próféta vissza kellett, hogy tükrözze Isten szívének szomorúságát. Itt tanulunk egy elvet. Isten nem fog tétlenül ülni és nézni szeretett népének eltávolodását, anélkül hogy közbelépne.

08.20 Isten eszköze az áldásra

„Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít az apja?" Zsidók 12,7

08.02 Felhők a javunkra

"Nagyon megrémültek, amikor a felhőbe kerültek." Lukács 9,34

Biblia és etikai nevelés

Szerző: 
prof.dr. David Gooding, prof.dr. John Lennox

Egy bizonyos erkölcsi magatartás mindig egy bizonyos hitbeli meggyőződésből fakad. Ha ez a hit a Szentírásban önmagát kijelentő Istenbe vetett hit, akkor meg kell ismerni először a Bibliát, utána megfogalmazni, mit hiszünk annak alapján (dogmatika), s akkor lehet beszélni arról, hogyan akarunk helyesen cselekedni ennek szellemében (etika). Ezt a három lépést ez a könyv egyszerre teszi meg. A Biblia legfontosabb részei alapján mindjárt világosan elmondja, mit is hiszünk és miért azt, s ebből szinte magától következik, hogy éppen ezért hogyan akarunk cselekedni.

bibliaesetikaineveles.png

Kincset érő szavak - kivonat

KINCSET ÉRŐ SZAVAK

"amit a gyermekeknek hallaniuk kell, hogy azzá váljanak, akivé Isten, megalkotta őket."

Szavainknak súlya van!
Mit üzennek a szavaim a gyerekeknek?
60 000 ezer szóból áll a felnőttek szókincse - válogatsz belőlük, vagy spontán?
Az üzenetek felelőssége

Próbák elé állítasz

Én magam oltalmazom Jeruzsálemet mindenfelõl - így szól az Úr -, mint egy tüzes fal. (Zak 2,9)
Jézus ezt mondta Péternek: "Te Péter vagy, és én ezen a kõsziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta." (Mt 16,18)

Vezetésed nélkül eltévednék

Bárcsak az Úr egész népe próféta volna, és nekik is adná lelkét az Úr! (4Móz 11,29)

Ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. (Róm 12,4-5)

Jézusom! Köszönöm, hogy te vagy az én Pásztorom, és óvod a nyájat, aminek én is tagja vagyok. Ámen.

Gyermeket nevelni Isten félelmében

Szerző: 
Michael & Debi Pearl

Könyvünk nem fegyelmezésről vagy nehezen nevelhető gyermekekről szól. A hangsúly elsősorban a gyermek nevelésén van, mielőtt a fenyítés szükségessé válik. Szemmel látható, hogy a szülők többsége - noha elvárja az engedelmességet -, soha nem próbálja meg engedelmességre nevelni a gyermekét.

GyermeketNevelniIstenFelelmeben

A jó szülő titka

Mielőtt a gyermek eléri a negyvennyolc hónapos kort, két tisztán érthető üzenetet jutassunk el az értelméhez.

Tartalom átvétel