Skip to main content

irányítás

10.02 A Test Feje

Dátum: 
2019.10.2

Kolosse 1,18.24-29

09.07 Minden Férfinak Feje

Dátum: 
2019.09.7

1Korintus 11,2-16

01.30 Mécsesem

Dátum: 
2019.01.30

2Sámuel 22,29-37

12.31 Nem leszünk idegenek a mennyben

Dátum: 
2019.12.31

"Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz" (Zsolt 73,24).

 Napról napra, évről évre hittel megbíztam Isten bölcsességében és szeretetében, és tudom, hogy nem hiába. Soha nem tagadott meg tőlem semmi jó dolgot, amit megígért, és biztos vagyok benne, hogy egyetlen szava sem volt hiába elhangzott szó.

10.25 Emberek, Isten kezében

Dátum: 
2019.10.25

Áldott az Úr..., hogy elém küldött most téged... megakadályoztál ma a vérontásban... (1Sám 25,32-33)

Különös, ahogyan Isten szervezi a dolgokat. Ahogyan irányít embereket, időzíti az eseményeket, felhasznál bárkit tudta nélkül is az ő jó céljainak megvalósítására.

09.20 Teljes készség

Dátum: 
2019.09.20

„Néped önként követ szent öltözetben, ha sereget gyűjtesz..." (Zsolt 110,3).

 Áldott legyen a kegyelem Istene, hogy ez így van. Öröktől fogva kiválasztott népe természettől fogva éppen olyan makacs ugyan, mint Ádám többi maradéka, de amikor eljön az Úr sereggyűjtésének napja, és a kegyelem kifejti hatalmát, ezek készek megtérni és hinni az Úr Jézusban. Senki sem erőszak hatására tér meg, de Isten Szelleme addig munkálkodik bennünk, míg készek vagyunk meghajolni az ő akarata előtt.

08.02 A megzavart iránytű

Dátum: 
2019.08.2

...futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. (Fil 3,14)

Verne Gyula A tizenöt éves kapitány című regényében van egy megdöbbentő jelenet. A hajó szakácsa bosszúból elhelyez egy nagyobb vasdarabot a hajó egyetlen még működő iránytűje mellett, és az megzavarja a műszert, másfelé haladnak, mint gondolják, egyenesen ellenségeik karjába, a pusztulásba. De ezt senki sem veszi észre.

08.01 Szép hajóval rossz irányba

Dátum: 
2019.08.1

A törvényben követelt igazság szempontjából feddhetetlen voltam. (Fil 3,6)

04.23. Irányváltás

Dátum: 
2019.04.23

Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a tizenegyet... (Lk 24,33)

Ez a két tanítvány tehát még abban az órában indult vissza Emmausból Jeruzsálembe, hogy vigye az örömhírt: Krisztus feltámadt. Néhány óra különbséggel ugyanazon az úton, ugyanaz a két ember - de mennyire más lélekkel!

04.21 Jézus Krisztus Úr

Dátum: 
2019.04.21

És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. (Lk 24,30)

Amikor Jézus bement az emmausi kis házba, két meglepő esemény történt. Az egyik: az asztalfőre ült, imádkozott és ő adott enni a háziaknak. Ma is furcsa lenne, ha egy vendég így viselkedne. A másik: a háziak ezt tudomásul vették, elfogadták, hogy ő az Úr a háznál. És ezt követően ismerték fel, hogy a feltámadott Krisztus van jelen közöttük.

04.14 Azt választom, amit Ő választ

Dátum: 
2019.04.14

"Kiválasztja a mi örökségünket" (Zsolt 47,5).

Ellenségeink szűkmarkúak velünk szemben, de nem vagyunk kiszolgáltatva nekik. Az Úr gondoskodik rólunk, végtelen bölcsessége jelöli ki helyünket a világban. Sorsunkat nálunk bölcsebb értelem irányítja. Minden dolgot Isten rendez el, és mi ennek örülünk; azt választjuk, amit Isten választ a számunkra. Ha saját elképzeléseink szerint választhatnánk, akkor is azt kívánnánk: bárcsak minden Isten akarata szerint történne.

03.23 Biztos kézzel vezet

Dátum: 
2019.03.23

"Vezetem majd a vakot olyan úton, amelyet nem ismertek" (Ézs 42,16).

Lábam előtt mécses a te igéd

A mai nap igéi:

Nézz nyitott szemmel szolgád könyörgésére és népednek, Izráelnek a könyörgésére; hallgasd meg őket, valahányszor hozzád kiáltanak! (1Kir 8,52)

Az Isten iránt való bizalmunk azt jelenti, hogy ha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket. (1Jn 5,14)


 

Uram, vezesd ma is lépteimet!

Útmutatóra van szükségem

Utaidat ismertesd meg velem, Uram!

Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. (Zsolt 19,9)

A jó szülő titka

Mielőtt a gyermek eléri a negyvennyolc hónapos kort, két tisztán érthető üzenetet jutassunk el az értelméhez.

Tartalom átvétel