Skip to main content

démonok

11.12 Simon és Elimás, a varázslók

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 8,9-24; 13,6-12

A varázslók az okkultizmus gyakorlói, akik gonosz kapcsolatban vannak a szellemi birodalommal. Simon Samáriában tevékenykedett, Elimás pedig Cipruson. Mindegyik az evangélium előrehaladásának stratégiai pontjain tűnik fel, arra törekedve, hogy meghiúsítsa előrehaladását. A Sátán mindig megpróbálja, hogy érintetlenül megtartsa királyságát, és elkeseredetten ellenáll a Krisztus szolgáin keresztül ért támadásoknak.

11.03 A halottak és mi

Dátum: 
2019.11.3

Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. (Lk 16,31)

11.02 Mária Magdolna

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 8,1-3; Márk 15,40-41.46-47; János 20,1-2.11-18

Mária Magdolna teljes odaadást mutatott az Úr Jézus iránt. Szeretete a kegyelem mérhetetlen adósságának törlesztése volt. Az Úr hét démont űzött ki belőle, szabaddá téve zsarnokaitól, és megszentelve őt Önmaga számára. Mária ezt az odaszentelést azoknak az asszonyoknak egyikeként mutatta be, akik pénzügyileg támogatták az Urat szolgálatában.

10.14 A férfi a hegy lábánál

OLVASNIVALÓ: 
Máté 17,14-18; Márk 9,17-29; Lukács 9,37-42

A megdicsőülés hegye volt az a hely, ahol a három kiváltságos tanítvány szemtanúja volt az Ő fenségének, de most gyorsan eszükbe kellett jutniuk, hogy odalenn az emberi nyomorúság völgye van. Itt, a hegy lábánál volt egy zaklatott apa, aki a Megváltó elé térdelt, és kiöntötte szívét egy szenvedélyes könyörgésben, démontól megszállt fiáért.

10.10 A gadarai megszállott

OLVASNIVALÓ: 
Márk 5,1-20

Itt van valaki, aki megtapasztalta életében a Sátán hatalmát. Megszállottként rettenetes dolgokat művelt, amelyek közül sok volt önpusztító. Halottak voltak a társai, és sírboltban lakott. Természetfeletti erővel rendelkezett, amely lehetővé tette, hogy eltépje a láncokat. Felizgatott állapotban hangosan üvöltözött. Kövekkel vagdosta magát, meggyötört, erőszakos, fékezhetetlen és önveszélyes ember volt. Nem volt számára emberi segítség, és helyzete reménytelennek tűnt - de érkezett valaki, aki megszelídítette.

29. Pál szolgálata Efézusban

Igehely (történet): Pál szolgálata Efézusban ApCsel 19 

Aranymondás:       5Móz 18,10 Ne legyen köztetek olyan, aki a fiát vagy leányát áldozatul elégeti,

ne legyen varázslást űző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző! Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó. Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik.

02.15 Hatalom a démonok felett

OLVASNIVALÓ: 
Márk 5,1-20

MÁRK MOST a figyelmet a démoni megszállottság viharos körülményeire összpontosítja. Rögtön azután, hogy Jézus kiszállt a hajóból, felbukkant egy tisztátalan szellemtől megszállt ember a sírokból, amelyekben lakott (2. v.). Az a forma, ahogyan az Urat megszólítja, mutatja, hogy még a beszéde is démoni ellenőrzés alatt állt, és a név, amelyet használt („Légió"), a démonoké volt (7.9. v.). A démoni megszállottság erejét nagyon nyilvánvalóvá teszi az elbeszélés. A démonok maguk is elismerték, hogy alárendeltjei az Ő hatalmának, akit felismertek, hogy „a magasságos Istennek Fia" (7. v.).

10.02 Az okkult nem játék!

Varázslás

Ne legyen köztetek... varázslást űző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző! Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó. 5Mózes 18,10-11

Negyedik típusú megtévesztések -- A földönkívüliek leleplezése

Video: 
Video

Vajon az UFÓ észlelésekről és a földönkívüliekkel való találkozásokról szóló történetek csak néhány zavart ember képzelgései? Kaphatunk erre a kérdésre elfogadható választ?
Joe Jordan a világ egyik legnagyobb földönkívüli kutatással foglalkozó intézetének munkatársa és immár 20 éve foglalkozik a terület tanulmányozásával. A videóból kimerítő választ kaphatunk a kérdésre és azt is megtudhatjuk, hogy kik vagy mik ezek az úgynevezett földönkívüli lények.

"Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket!" - Máté 24:4

Istenhez fordulj

Bizony, ítél az Úr népe ügyében, és megkönyörül szolgáin. (5Móz 32,36)

Vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá? És várakoztatja-e õket? (Lk 18,7)

Csak téged kíván lelkem, Uram, téged!

Lánclevelek - démonok

Ki tudja hányadszor, de egyre sűrűbben kapok emailt, amiben arra bíztatnak, hogy küldjem tovább, ne szakítsam meg a láncot. Valamit ígér a levél.

Pl. holnap 11-kor valaki fel fog hívni, és az életem megváltozik.

Démonok és Szabadulás

Szerző: 
Derek Prince

Ez a könyv már korábban megjelent: Démonológia címmel, amelyet pillanatok alatt szétkapkodtak. Sokáig váratott magára, hogy újra kezünkbe vehessük. De most itt van, és ez az örök téma - Démonok, angyalok, szabadulások...stb. - ismét alapos kivizsgálásra kerül.

DemonokEsSzabadulas

Agykontroll

Domján Ádám (aki a Domján Gábor, és László unokaöccse) beszél az agykontrollról, a KETA Kultuszok és vallások c.  egyik óráján.

 

 

Áttörés a sötétségen

Szerző: 
Frank E. Peretti

Ezt a könyvet sokan az "Ez élet sötétsége" c. könyv folytatásának mondják. Ez a remek könyv kapható még magyarul is, de előző része sajnos már nem. Egy részlet a történetből: "Majd feltűntek a látogatók. Még mindig vagy egy mérföldnyire lehettek, úgy közeledtek, mint a bombázók alacsonyan szálló raja.

AttoresASotetsegen

Ez élet sötétsége

Szerző: 
Frank E. Peretti

Ef. 6.12 Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.

EzEletSotetsege

Angyali megismerés

Dr. Kovács Gábor atya Kerub cikkeiből.

Angyali megismerés
Keresztény közösségben fölmerült a kérdés, ismerik-e a démonok gondolatainkat. A teológusok, meglehetõsen egyhangúlag, nemlegesen válaszolnak. De ha pontosabban meg akarjuk érteni a dolgot, nem kerülhetünk el egy némileg elvont eszmefuttatást. Az alább mondottak Aquinói Szent Tamás tanításának

Tartalom átvétel