Skip to main content

Krisztus

03.14 Krisztussal van egységünk

„Mert Ő a mi békességünk, aki a két nemzetet eggyé tette, és lerontotta a közbevetett válaszfalat" (Ef 2,14).

02.26 A mi hitünk nem bebeszélés

És mindent az Ő lábai alá vetett, és Őt tette a Gyülekezet mindenek felett való fejévé. A Gyülekezet pedig az Ő Teste, amely telve van Vele, aki mindent betölt mindenekkel" (Ef 1,22-23).

02.17 Egy a sorsunk Vele

Aki pedig minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken, Isten az" (2Kor 1,21).

01.07 Mindenre egy válasza van Istennek

„Mert ha amikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel az Ő Fiának halála által, sokkal inkább megmentetünk az Ő élete által, miután megbékéltettünk vele" (Róm 5,10).

10.07 Közbenjáró

Dátum: 
2019.10.7

1Timóteus 2,3-7

09.10 Második Ember

Dátum: 
2019.09.10

1Korintus 15,46-47

07.19 Messiás

Dátum: 
2019.07.19

János 4,1-30

06.19 Krisztus

Dátum: 
2019.06.19

Máté 16,13-17; Márk 8,27-29; Lukács 9,18-20

06.06 Jézus

Dátum: 
2019.06.6

Máté 1,18-21.24-25; Lukács 1,26-31

04.07 Miért nem beszél nyíltan

"Megparancsolta nekik, hogy senkinek ne beszéljék el, amit láttak, csak amikor az Ember Fia a halálból feltámad" (Mk 9,9).

02.09 Felkent

Dátum: 
2019.02.9

Zsoltárok 2,1-6

12.03 Mit hoz a jövő

Dátum: 
2019.12.3

...testvéreim, legyetek szilárdak..., hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban. (1Kor 15,58)

10.09 A mi oltárunkon Krisztus vére van

Dátum: 
2019.10.9

„Azután kenje meg a pap vérrel az Úr színe előtt az illatszerfüstölő oltár szarvait..." (3Móz 4,7).

Füstölő oltár minden hely, ahol a szentek könyörgéseiket és hálaáldozatukat mutatják be. Jó dolog arra gondolni, hogy ez az oltár a Nagy Áldozat vérével van meghintve. Ez teszi istentiszteletünket elfogadhatóvá Isten előtt. Egyszülött Fiának vérére tekint, és ezért fogadja el hódolatunkat.

10.04 A hatalmas mágnes

Dátum: 
2019.10.4

„Én pedig, ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok" (Jn 12,32).

10.01 Mit ér az ember, ha vén ?

Dátum: 
2019.10.1

Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között... (2Kor 2,15)

Egy idős férfi ezt mondta egyszer: tudja, mit ér az ember, ha vén? Semmit. A nagy akaraterőmből megmaradt az akarat, és elszállt az erő. így pedig nem érdemes élni.

09.29 Hogy megdicsőítsük Krisztus Jézust

Dátum: 
2019.09.29

„Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek" (Jn 16,14).

 Maga a Szent Szellem sem tudja mással megdicsőíteni az Úr Krisztust, mint azzal, hogy megmutatja nekünk, ki valójában Jézus Krisztus. Krisztus legjobb ajánlólevele ő saját maga. Nincs rajta semmi más dísz, mint tulajdon lényének dicsősége.

Tartalom átvétel