Skip to main content

Krisztus

05.31 Bűn, bűntudat, vádak

„Nem veszendő holmin váltattatok meg, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen Bárányén, a Krisztusén" (1Pt 1,18-19).

05.21 Krisztus szeretete

„És megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet felülmúló szeretetét, hogy beteljesedjetek az Istennek egész teljességével" (Ef 3,19).

Amíg Jézus Krisztus a földön járt, az isteni élet hordozója volt. Amikor az emberek megérintették, Istent érintették; amikor Őt látták, Istent látták. Őbenne lakozott Istennek egész teljessége testileg. Ez volt az Atya gyönyörűsége (Kol 1,19; 2,9).

05.19 Minden kérdésre Krisztus a felelet

„Én, Jézus küldöttem el az én angyalomat, hogy bizonyságot tegyen nektek ezekről a gyülekezetekben. Én vagyok Dávid ama gyökere és sarja: a tündöklő hajnalcsillag" (Jel 22,16).

05.17 Nyugodt pihenés

„Mi, akik hiszünk, bemegyünk a nyugalomba" (Zsid 4,3).

05.05 Egyedüli és biztos út

„Mivel azért testvérek, bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre Jézus Krisztus vére által, járuljunk hozzá igaz szívvel" (Zsid 10,19.22).

03.14 Krisztussal van egységünk

„Mert Ő a mi békességünk, aki a két nemzetet eggyé tette, és lerontotta a közbevetett válaszfalat" (Ef 2,14).

02.26 A mi hitünk nem bebeszélés

És mindent az Ő lábai alá vetett, és Őt tette a Gyülekezet mindenek felett való fejévé. A Gyülekezet pedig az Ő Teste, amely telve van Vele, aki mindent betölt mindenekkel" (Ef 1,22-23).

02.17 Egy a sorsunk Vele

Aki pedig minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken, Isten az" (2Kor 1,21).

01.07 Mindenre egy válasza van Istennek

„Mert ha amikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel az Ő Fiának halála által, sokkal inkább megmentetünk az Ő élete által, miután megbékéltettünk vele" (Róm 5,10).

10.07 Közbenjáró

Dátum: 
2019.10.7

1Timóteus 2,3-7

09.10 Második Ember

Dátum: 
2019.09.10

1Korintus 15,46-47

07.19 Messiás

Dátum: 
2019.07.19

János 4,1-30

06.19 Krisztus

Dátum: 
2019.06.19

Máté 16,13-17; Márk 8,27-29; Lukács 9,18-20

06.06 Jézus

Dátum: 
2019.06.6

Máté 1,18-21.24-25; Lukács 1,26-31

04.07 Miért nem beszél nyíltan

"Megparancsolta nekik, hogy senkinek ne beszéljék el, amit láttak, csak amikor az Ember Fia a halálból feltámad" (Mk 9,9).

02.09 Felkent

Dátum: 
2019.02.9

Zsoltárok 2,1-6

Tartalom átvétel