Skip to main content

Krisztus

10.07 Közbenjáró

Dátum: 
2018.10.7

1Timóteus 2,3-7

09.10 Második Ember

Dátum: 
2018.09.10

1Korintus 15,46-47

07.19 Messiás

Dátum: 
2018.07.19

János 4,1-30

06.19 Krisztus

Dátum: 
2018.06.19

Máté 16,13-17; Márk 8,27-29; Lukács 9,18-20

06.06 Jézus

Dátum: 
2018.06.6

Máté 1,18-21.24-25; Lukács 1,26-31

04.07 Miért nem beszél nyíltan

"Megparancsolta nekik, hogy senkinek ne beszéljék el, amit láttak, csak amikor az Ember Fia a halálból feltámad" (Mk 9,9).

02.09 Felkent

Dátum: 
2018.02.9

Zsoltárok 2,1-6

12.03 Mit hoz a jövő

Dátum: 
2018.12.3

...testvéreim, legyetek szilárdak..., hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban. (1Kor 15,58)

10.09 A mi oltárunkon Krisztus vére van

Dátum: 
2018.10.9

„Azután kenje meg a pap vérrel az Úr színe előtt az illatszerfüstölő oltár szarvait..." (3Móz 4,7).

Füstölő oltár minden hely, ahol a szentek könyörgéseiket és hálaáldozatukat mutatják be. Jó dolog arra gondolni, hogy ez az oltár a Nagy Áldozat vérével van meghintve. Ez teszi istentiszteletünket elfogadhatóvá Isten előtt. Egyszülött Fiának vérére tekint, és ezért fogadja el hódolatunkat.

10.04 A hatalmas mágnes

Dátum: 
2018.10.4

„Én pedig, ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok" (Jn 12,32).

10.01 Mit ér az ember, ha vén ?

Dátum: 
2018.10.1

Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között... (2Kor 2,15)

Egy idős férfi ezt mondta egyszer: tudja, mit ér az ember, ha vén? Semmit. A nagy akaraterőmből megmaradt az akarat, és elszállt az erő. így pedig nem érdemes élni.

09.29 Hogy megdicsőítsük Krisztus Jézust

Dátum: 
2018.09.29

„Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek" (Jn 16,14).

 Maga a Szent Szellem sem tudja mással megdicsőíteni az Úr Krisztust, mint azzal, hogy megmutatja nekünk, ki valójában Jézus Krisztus. Krisztus legjobb ajánlólevele ő saját maga. Nincs rajta semmi más dísz, mint tulajdon lényének dicsősége.

09.24 A samáriai asszony

OLVASNIVALÓ: 
János 4,4-34

Ezt a történetet csak János jegyzi fel. Nyomon követi az Úrnak általa történő fokozatos elfogadását: "te... zsidó vagy", 9. v., addig, hogy "a Krisztus", 29. v. A város férfiai úgy fogadták el Őt, mint "a világ Üdvözítőjét", 42. v.

08.15 A név kezeskedik

Dátum: 
2018.08.15

„És amit csak kértek majd az én nevemben, azt megteszem, hogy dicsõítsék az Atyát a Fiúért" (Jn 14,13).

08.10 Elköltözés

Dátum: 
2018.08.10

Mert én nemsokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. (2Tim 4,6)

Valaki ezt mondta: milyen kár, hogy végigrohanjuk az életet, nem is tudjuk, mit jelentett volna élni, és utána készületlenül zuhanunk a sírba. Pál apostol nem így tett. Ő a Krisztusban élt, és így is készült meghalni.

08.05 Ézsaiás: A látomás és hatása

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 6,1-7

Ézsaiásnak csodálatos látomása volt az Úrról, a trónról, a templomról, a szeráfokról és a dicsőségről. Számára Isten szentsége éles ellentétben állt a körülötte lévő nép hamisságával és önigaz voltával. Meg kellett állnia Isten jelenlétében, és teljes mértékben elfogta a méltatlanság érzése - lesújtva kiáltott fel: "a királyt, a seregeknek Urát látták szemeim!"

Tartalom átvétel