Skip to main content

szent

08.12 Az Élet Fejedelme

Dátum: 
2018.08.12

ApCsel 3,1-21

08.11 Szent

Dátum: 
2018.07.11

ApCsel 2,25-36

08.08 Imádság az Atya tiszteletére

"...a születendőt is szentnek hívják, Isten Fiának..." (Lk 1,35).

08.05 Igazságos Atya

Dátum: 
2018.08.5

János 17,24-26

08.04 Szent Atya

Dátum: 
2018.08.4

János 17,11-13

06.22 Isten Szentje

Dátum: 
2018.06.22

Márk 1,21-28; Lukács 4,31-37

05.25 A Szent

Dátum: 
2018.05.25

Habakuk 3,1-6

05.22 Ez megmagyaráz mindent

"Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te énbennem, Atyám, és én tebenned, hogy ők is egyek legyenek mibennünk" (Jn 17,21).

04.15 Izráel Szentje

Dátum: 
2018.04.15

Ézsaiás 41,14-16

IZRÁEL SZENTJE

   Istennek egyetlen neve sem olyan jellemző Ézsaiás próféciájára, mint "az Izráel Szentje". Először abban az üzenetben halljuk, amelyet Ézsaiás Ezékiásnak küldött, amikor Szanhérib, Asszíria királya fenyegette Jeruzsálemet, 2Kir 19,22. Harmincszor találjuk Ézsaiásnál, és csak néhányszor máshol a Szentírásban. Egy olyan nemzetben, amely a bálványimádáshoz vonzódott, Isten szentségének hangsúlyozása szükséges volt. Fejezetünkben Ézsaiás háromszor hivatkozik "Izráel Szentjére", 14.,16., 20. v.

03.22 Szenthely

Dátum: 
2018.03.22

Ézsaiás 8,14-15

03.03 Izráel Szentje

Dátum: 
2018.03.3

Zsoltárok 89,16-25

02.24 Az áldozat öröme

"Én pedig nagy örömest áldozom és esem áldozatul a ti lelketekért" (2Kor 12,15).

11.01 Elhívott szentek

Dátum: 
2018.11.1

Pál... az Isten gyülekezetének, amely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek... (1Kor 1,2)

Így címezi Pál apostol Korinthusba írott levelét, s utána ezeket a szenteket keményen megdorgálja bűneik miatt. Hogyan? Hát a szentek nem bűntelen emberek? Nem, és nem is erkölcsi hősök, nem vallásos lángelmék.

08.03 Jogunk van a szent dolgokhoz

Dátum: 
2018.08.3

„De ha a pap pénzen vásárol meg valakit tulajdonául, az ehet belőle. A házánál született szolgák is ehetnek eledeléből" (3Móz 22,11).

06.08 A szövetség Istene

Dátum: 
2018.06.8

...ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép közül... Papok királysága és szent nép lesztek. (2Móz 19,5-6)

Izrael népe a pusztai vándorlás során megtapasztalta Isten gondviselő szeretetét, de még nem volt identitástudata. Márpedig fontos mindenkinek, hogy tudja, honnan jön, hova tart, kihez tartozik, és mi a feladata. Amikor az Úr szövetséget kötött népével a Sínai-hegynél, mindezt világossá tette számukra.

04.20 Dávidnak isten házáért buzgó szíve volt

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 7,1-11; 1Krónika 29,1-7.9.14.17

Dávidot gyakran találjuk a csatamezőn, amint a hadsereget vezeti a filiszteusok ellen, de mai olvasmányunk úgy kezdődik, hogy házában ül, egy békés időszakot élvezve. Szellemi gondolkodásának a jele, hogy szíve Isten ládája felé fordul, és Isten házának felépítését tervezi. Az a tény, hogy nem Isten kívánsága volt, hogy maradandó háza legyen a földön akkor, és hogy Dávid építse azt fel, nem csökkenti az ő Istenhez való viszonyának dicséretre méltó természetét.

01.13 Isten neve szent

Dátum: 
2018.01.13

...szenteltessék meg a te neved... (Mt 6,9)

A megszólítás után következik három te-kérés és három mi-kérés. Ez is azt jelzi, hogy az imádság központja Isten, és nem mi. Az a cél, hogy az imádság is őhozzá segítse közelebb az imádkozót, és nem az, hogy elsoroljuk neki kéréseinket. Ő úgyis jól tudja, mire van szükségünk, mielőtt kérnénk tőle.

Mit jelent ez a kérés: szenteltessék meg a te neved? A név: maga a személy. Ha ezt mondom: ehhez nem adom a nevemet, az azt jelenti: én nem állok e mellé az ügy mellé.

Tartalom átvétel