Skip to main content

szent

10.22 Apostol

Dátum: 
2018.10.22

Zsidók 3,1-2

10.04 A látomás és a valóság

"Elhívott szenteknek..." (1Kor 1,2).

09.02 Az áldozat szentsége

"Aki hisz énbennem..., élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből" (Jn 7,38).

09.01 Szentségre rendelve

"Szentek legyetek, mert én szent vagyok" (1Pt 1,16).

08.12 Az Élet Fejedelme

Dátum: 
2018.08.12

ApCsel 3,1-21

08.11 Szent

Dátum: 
2018.07.11

ApCsel 2,25-36

08.08 Imádság az Atya tiszteletére

"...a születendőt is szentnek hívják, Isten Fiának..." (Lk 1,35).

08.05 Igazságos Atya

Dátum: 
2018.08.5

János 17,24-26

08.04 Szent Atya

Dátum: 
2018.08.4

János 17,11-13

06.22 Isten Szentje

Dátum: 
2018.06.22

Márk 1,21-28; Lukács 4,31-37

05.25 A Szent

Dátum: 
2018.05.25

Habakuk 3,1-6

05.22 Ez megmagyaráz mindent

"Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te énbennem, Atyám, és én tebenned, hogy ők is egyek legyenek mibennünk" (Jn 17,21).

04.15 Izráel Szentje

Dátum: 
2018.04.15

Ézsaiás 41,14-16

IZRÁEL SZENTJE

   Istennek egyetlen neve sem olyan jellemző Ézsaiás próféciájára, mint "az Izráel Szentje". Először abban az üzenetben halljuk, amelyet Ézsaiás Ezékiásnak küldött, amikor Szanhérib, Asszíria királya fenyegette Jeruzsálemet, 2Kir 19,22. Harmincszor találjuk Ézsaiásnál, és csak néhányszor máshol a Szentírásban. Egy olyan nemzetben, amely a bálványimádáshoz vonzódott, Isten szentségének hangsúlyozása szükséges volt. Fejezetünkben Ézsaiás háromszor hivatkozik "Izráel Szentjére", 14.,16., 20. v.

03.22 Szenthely

Dátum: 
2018.03.22

Ézsaiás 8,14-15

03.03 Izráel Szentje

Dátum: 
2018.03.3

Zsoltárok 89,16-25

02.24 Az áldozat öröme

"Én pedig nagy örömest áldozom és esem áldozatul a ti lelketekért" (2Kor 12,15).

11.01 Elhívott szentek

Dátum: 
2018.11.1

Pál... az Isten gyülekezetének, amely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek... (1Kor 1,2)

Így címezi Pál apostol Korinthusba írott levelét, s utána ezeket a szenteket keményen megdorgálja bűneik miatt. Hogyan? Hát a szentek nem bűntelen emberek? Nem, és nem is erkölcsi hősök, nem vallásos lángelmék.

Tartalom átvétel