Skip to main content

szent

09.03 Odaszentelte magát

„És Ábrám oltárt épített ott az Úrnak" (1Móz 12,7).

07.31 Mi már szentek vagyunk!

„Köszöntenek titeket az összes szentek, mindenek felett pedig a császári udvarból valók" (Fil 4,22).

12.20 Szentek Királya

Dátum: 
2019.12.20

Jelenések 15,1-4

12.16 Szent És Igaz

Dátum: 
2019.12.16

Jelenések 6,9-11

10.22 Apostol

Dátum: 
2019.10.22

Zsidók 3,1-2

10.04 A látomás és a valóság

"Elhívott szenteknek..." (1Kor 1,2).

09.02 Az áldozat szentsége

"Aki hisz énbennem..., élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből" (Jn 7,38).

09.01 Szentségre rendelve

"Szentek legyetek, mert én szent vagyok" (1Pt 1,16).

08.12 Az Élet Fejedelme

Dátum: 
2019.08.12

ApCsel 3,1-21

08.11 Szent

Dátum: 
2019.07.11

ApCsel 2,25-36

08.08 Imádság az Atya tiszteletére

"...a születendőt is szentnek hívják, Isten Fiának..." (Lk 1,35).

08.05 Igazságos Atya

Dátum: 
2019.08.5

János 17,24-26

08.04 Szent Atya

Dátum: 
2019.08.4

János 17,11-13

06.22 Isten Szentje

Dátum: 
2019.06.22

Márk 1,21-28; Lukács 4,31-37

05.25 A Szent

Dátum: 
2019.05.25

Habakuk 3,1-6

05.22 Ez megmagyaráz mindent

"Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te énbennem, Atyám, és én tebenned, hogy ők is egyek legyenek mibennünk" (Jn 17,21).

04.15 Izráel Szentje

Dátum: 
2019.04.15

Ézsaiás 41,14-16

IZRÁEL SZENTJE

   Istennek egyetlen neve sem olyan jellemző Ézsaiás próféciájára, mint "az Izráel Szentje". Először abban az üzenetben halljuk, amelyet Ézsaiás Ezékiásnak küldött, amikor Szanhérib, Asszíria királya fenyegette Jeruzsálemet, 2Kir 19,22. Harmincszor találjuk Ézsaiásnál, és csak néhányszor máshol a Szentírásban. Egy olyan nemzetben, amely a bálványimádáshoz vonzódott, Isten szentségének hangsúlyozása szükséges volt. Fejezetünkben Ézsaiás háromszor hivatkozik "Izráel Szentjére", 14.,16., 20. v.

03.22 Szenthely

Dátum: 
2019.03.22

Ézsaiás 8,14-15

Tartalom átvétel