Skip to main content

bővölködő

06.07 Ő dicsőségének gazdagsága szerint

„Azt mondja az Úr, Izrael Istene, hogy sem a vékabeli liszt el nem fogy, sem a korsóbeli olaj meg nem kevesül" (1Kir 17,14).

03.07 Bővölködő élet

Tudom a te nyomorúságodat és szegénységedet (de gazdag vagy)" (Jel 2,9).

01.25 Tágasság a szorosságban

Imé a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből" (Dán 3,17).

06.16 Nagyobb, mint Jónás

Dátum: 
2019.06.16

Máté 12,38-41

06.17 Aki igazán hisz, egyre jobban fog hinni

Dátum: 
2019.06.17

„Mert akinek van, annak adatik, és az bõvölködik" (Mt 13,12).

Akit az Úr elárasztott kegyelmével, annak még többet akar adni. Már egy kicsiny hit is olyan, mint a fészekbe tett tojás; még több hit jön hozzá. De ez a hit ne legyen színlelt hit, hanem valóságos gyümölcsöket termõ hit legyen, ne csupán szép beszéd. Mert egy napon elvétetik tõlünk a bizonyságtétel, ha az csak üres beszéd volt. Az ítéletet éppolyan komolyan kell vennünk, mint az ígéretet.

Meggyőzted a világot

Izráel fiai közül mindazok a férfiak és asszonyok, akiket a szívük arra indított, hogy adakozzanak a különféle eszközökre, amelyeknek elkészítését elrendelte az Úr Mózes által, elhozták önkéntes ajándékukat az Úrnak. (2Móz 35,29)

Térj be hozzám

Istennél van segítségem és dicsõségem. (Zsolt 62,8)
Isten kegyelmi ajándéka az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. (Róm 6,23)

Oszd szét, hogy gyarapodjon

Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. (Zsolt 139,5)
Krisztus mondja: "Nem mondom nektek, hogy én kérem majd az Atyát értetek, hanem maga az Atya szeret titeket, mivel ti szerettek engem, és hiszitek, hogy én az Istentõl jöttem." (Jn 16,26-27)

Uram! Adj alázatos szívet! Ne legyek fukar és ne legyek irigy!

Krisztus azért jött, hogy bővölködő életet adjon

P. Schaller

Ma este Krisztusban lévő új életünkről szeretnék beszélni. Dicsőség Istennek az Ő kegyelméért velünk.

Tartalom átvétel