Skip to main content

vallás

12.20 Az Írás mint metszőkés

"És én, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket" (Jn 12,32).

11.27 Istennek szenteld szellemi erődet

"...aki által nekem megfeszíttetett a világ, és én is a világnak" (Gal 6,14).

04.03 Vajha megismerted volna te is!

"Vajha megismerted volna te is, csak e mai napon is, amik békességedre szolgálnak, de most el vannak rejtve szemed elől!" Lk 19. 42

12.16 A sötétség és a hajnal

OLVASNIVALÓ: 
Mikeás 6,1-7,20

MIKEÁS utolsó felhívása a nép magatartása ellen szól. Formája olyan, mint valami törvényszerű peré, 6,1. Elfáradtak Isten mellett! Pedig Ő megszabadította őket, megváltotta őket, gondoskodott róluk, 6,4, és védelmezte Őket, 6,5. Felszólítja őket, hogy emlékezzenek vissza Bálám gonosz tanácsára, és az ezt követő törvényszegésre Sittimnél, 4Móz 25; 31,16. Aztán emlékezzenek az Ő nagy kegyelmére Gilgálnál, Józs 5,9. Ilymódon sok igaz cselekedetet vitt végbe értük, Mik 6,5b. Akár az Ő népéről, akár Bálákról van szó a 6,6-7-ben, a tévelygés és az elv fennmarad.

12.08 Keressétek az Urat

OLVASNIVALÓ: 
Ámós 5,1-6,14

ÁMÓS SIRATJA IZRÁEL kimúlását. Úgy festi le, mint szüzet, akivel sohasem valósult meg Jahve teljes szándéka, 5,1-2.

12.10 Ne zavard össze!

"...maguk mellé vették, és még alaposabban megmagyarázták neki az Isten útját." Cselekedetek 18,26b

Amikor másoknak beszélünk az üdvösség útjáról, rendkívül fontos, hogy a magyarázatunk világos és érthető legyen. Kerülnünk kell mindazt, ami összezavarhatná őket. Hiszen az emberek általában úgyis elég zavartak, mert Sátán, a világ istene, megvakította őket (lásd 2Kor 4,4).

09.29 Az Úrtól jön

„Az Úrtól jön a szabadulás!" Jónás 2,10

Mindnyájan ismerünk túlbuzgó „lélekmentőket", akik szüntelenül nyüzsögnek, a gyanútlan pacienseiket kabáthajtókájuknál fogva megragadják, gyorsan végigmennek velük a lélekmentés valamilyen receptjén, és addig szorongatják őket, míg azok végül is vallást tesznek, csakhogy végre megszabaduljanak ezektől a kellemetlen emberektől. Ezt mint megtértet kipipálják, és további áldozatok után néznek. Ez lenne az evangelizáció?

04.23 Őhozzá a táboron kívülre

„Menjünk ki tehát Őhozzá a táboron kívülre, az Ő gyalázatát hordozva." Zsidók 13,13

Ebből az igeversből elsőként azt tanuljuk meg, hogy Krisztus a központ, aki köré népe összegyülekezik, nem egy felekezethez, egy gyülekezethez, egy épülethez, egy nagy prédikátorhoz, hanem egyedül Krisztushoz! „Gyűljetek hozzám híveim, akik áldozattal kötöttetek szövetséget velem" (Zsolt 50,5).

04.22 Üdvösség elnyerése

„Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz." Róma 10,9

Ez az újszövetségi igehely két igazságra összpontosít, amelyeket a bukott ember oly nehezen fogad el: - az emberré lételre és a feltámadásra. De ha nem fogadjuk el ezt a két tanítást mindazzal együtt, amit jelentenek, akkor nincs üdvösségünk.

01.09 Hétköznapi hit

„...elsősorban a saját házuk népét becsüljék meg..." 1Timóteus 5,4

Talán ismerjük a mondást: „Otthon ördög, kifelé szent." Azt jelenti, hogy valaki a kívülállókkal szemben jóságos és közlékeny, otthon azonban durva és barátságtalan.

Vallásos versek

180 fokos fordulat

Video: 
Video

- Ha megtehetné, lelőné Hitlert?
- Azonnal lelőném, és széttépném.
- Menjünk vissza gondolatban még 30 évet, Adolf Hitler anyukája terhes, méhében ott van Adolf, magánál pedig egy nagy teljesítményű puska. Egy lövése van. Megölné az anyát, hogy megölje őt?
- Mindenképpen. Megölném őt, a fiát és minden rokonát...

Másik videó a szerzőtől: Evolúció kontra Isten

Magyar felirat választható hozzá.

Evolúció kontra Isten (Evolution vs God)

Video: 
Video

- Ateista vagy?
- Teljes mértékben ateista vagyok, igen.
- Miért vagy ateista?
- Mert nem létezik Isten.
- Az ateizmus feltételezi, hogy Isten nem-létezése bizonyítható. Az agnosztikus jobb kifejezés lenne, de én ateista vagyok.
- Az evolúció miatt hajlasz az ateizmus felé?
- Aha. Nem hiszek abban, hogy van egy fickó ott fent, aki az égben lakik...

magyar felirat választható

Szerző másik videója: 180 fokos fordulat

Más Jézus, más lélek, más evangélium

Szerző: 
Szalai András

- Kézikönyv -
Már olyan régóta vártunk erre a könyvre, hogy már nem is tudom az idejét...
Talán tíz éve ígérte a kiadó, hogy jön, jön... de a szerző nem tudta abbahagyni a könyv anyagának a gyűjtését. Mindig jött valami új tantétel vagy plusz tévtanítás, amit nem lehetett kihagyni ebből a kézikönyvből!

Ateizmus - vallás

Az ateisták kritizálják az istenhitet és a vallást, amely szerintük a legjobb esetben mankó a gyenge és alkalmatlan emberek számára, és az ateisták büszkék rá, hogy nincs rá szükségük.

Remek válaszok, de semmi segítség

Egy ősi legenda szerint egy férfi egyszer eltévedt vándorlásai közben, és futóhomokos talajra került.

Konfucius meglátta a férfi nyomorúságát, és így szólt: „Nyilvánvaló, hogy az embernek el kell kerülnie az ilyen helyeket."

Ezután Buddha vizsgálta meg a helyzetet, és ő azt mondta: „Ennek az embernek a szerencsétlensége legyen példa a többiek számára!"

Egyetemes vallástörténet

Szerző: 
Tonhaizer Tibor

A könyv nem csupán lexikális ismeretanyagot nyújt, hanem arra törekszik, hogy főként az eszmei vonatkozásokat kiemelve nyújtson alapvető tájékoztatást a legismertebb vallási irányzatokról az ókortól napjainkig. A különböző világvallások szent irataiból összeállított szemelvénygyűjtemény segíti a tényanyagok megértését.

egyetemesvallastortenet.jpg

Verembe esve (Ember a lyukban)

Video: 
Video

A bűn verméből önerőből nem szabadulhatunk ki! Ha egy kicsit ismerjük a világvallások tanait, ráismerünk a különböző jószándékú tanácsok forrásaira. De segíteni csak egyvalaki tud!

Tartalom átvétel