Skip to main content

hűség

05. József, mint rabszolga 1Móz 37,12-36

Igehely (történet): József, mint rabszolga 1Móz 37,12-36

Aranymondás/kulcsige: Zsolt. 34.20: "Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az ÚR."

Óracél: József példáján keresztül határozzák el magukban, hogy bármilyen élethelyzetben hűségesek lesznek Istenhez

Fő üzenet, központi igazság: Légy hűséges Istenhez, bármilyen helyzetbe is kerülsz!

Üzenet/téma:

1. Átvezetés, dalismétlés:

    Hangulatkeltő játék:

2. Dicsőítés – énektanítás:

3. Ima:

Egy életen át

Video: 
Video
/:
Örökké Téged imádlak, Te látsz engem, jól ismersz.
Kezeiddel betakartál, és járhatok ösvényeden.
Uram, nincs más, Uram, várok Rád!

Refr.:
Egy új éneket zeng most szívem, a Te csodás hűségedről.
Egy szerelmes dalt, Uram, csak Neked,

Ige - örök

Én népem, mit vétettem ellened, mivel bántottalak? Felelj nekem! (Mik 6,3)
Ugyan ki vagy te, ember, hogy perbe szállsz az Istennel? (Róm 9,20a)

Dicsőséget kaptunk

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, ó Felséges, hirdetni reggel szeretetedet, hûségedet minden éjjel. (Zsolt 92,2-3)

Pásztor-ismeret

Rád tekintek, én Uram, Uram! Hozzád menekülök, ne vedd el életemet! (Zsolt 141,8)
Jézus ezt mondta: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él." (Jn 11,25)

Pásztor - hűség

Milyen nagy alkotásaidnak száma, Uram! Valamennyit bölcsen alkottad, tele van a föld teremtményeiddel. (Zsolt 104,24)
Ami ugyanis nem látható Istenbõl: az õ örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétõl fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. (Róm 1,20a)

Keresztjének súlya

Miért pereltek velem? Hiszen ti hagytatok el hûtlenül - így szól az Úr. (Jer 2,29)
Isten mindenkit egybezárt az engedetlenségbe, hogy mindenkin megkönyörüljön. (Róm 11,32)

Nézz messzire

Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiárasztom a könyörület és a könyörgés lelkét. (Zak 12,10a)
Amikor ezt hallották a Jeruzsálemben összegyûltek, mintha szíven találták volna õket, ezt kérdezték Pétertõl és a többi apostoltól: "Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?" (ApCsel 2,37)

Drágakövek a Bibliában

A Bibliában sok helyen szerepel drágakő. Ezek mindig valamilyen tulajdonságot hordoznak.

szárdiusz (rubint) - Isten szeretete,

topáz (sárga) - öröm

smaragd (zöld) - irgalmasság

karbunkulus - mértékletesség

Légy hű, most!

P. Mark

Ézs 45:22a Térjetek én hozzám, hogy megtartassatok földnek minden határai,

A hűség áldásai

P. Kende

Vasárnap este arról beszéltünk, mennyire könnyen azt hisszük, a kereszténységünk a természeti temperamentumokból áll, és a mi erőnkből megvalósíthatjuk. Isten azonban azért adta a Sz.Sz.-et, hogy rájöjjünk, nincs szükségünk a saját erőnkre, hanem Istenére, ezért kaptuk a gyülekezetet és a Sz.Sz.-et.

Taníts a hűségre!

A mai nap igéi:

Én már azt gondoltam ijedtemben, hogy eltaszítottál magadtól. De te meghallgattad könyörgő szavamat, amikor hozzád kiáltottam segítségért. (Zsolt 31,23)

Jézus ekkor így szólt Bartimeushoz: "Menj el, a hited megtartott téged." És azonnal újra látott, és követte őt az úton. (Mk 10,52) 

Akarod házastársadul? Igen!

Isten a házasságot azért találta ki többek között, hogy az Isten és ember jövőbeli kapcsolatáról tanítson minket. Miről szól a házasság? A vőlegény és a menyasszony szabad akaratából örökre összekötik az életüket. Jóban, rosszban, örökre kitartanak egymás mellett hűségesen.

Az Úr szeretete és hűsége

Kísérje lépteinket szeretet és hűség!

Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit. (Zsolt 25,10)

Szeretet, irgalom, hűség

Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a te hűséged. (JSir 3,22-23)

Atyám! Szereteted az égig ér, jóságod a csillagokig!

Hűségem nem szűnik meg

 Uram! Nézz ma is rám! Ments meg, ha bajban vagyok! Vigasztalj, ha erőtlen vagyok! Légy velem örömömben is. Nélküled elvesznék. Jöjj! Ámen.

A hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginoghatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg - mondja könyörülő Urad. (Ézs 54,10)

Tartalom átvétel