Skip to main content

szövetség

05.10 Minden összedolgozik a jóra

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 2,1-7; 5,1-16
HÉT ÉV TELT EL azt követően, hogy Dávidot királlyá kenték Júda felett, 2,1-4, mindaddig, amíg Izráel felett is királlyá kenték, 5,1-3. A közbeeső fejezetek a polgárháború véres eseményein vezettek keresztül bennünket, amely elmozdította az utolsó komoly trónkövetelőt Saul leszármazottai közül. Dávid erősebb és mind nagyobb lett, felismerve, hogy „az Úr... volt ővele" és „felmagasztalta az ő királyságát", 3,1; 5,10.12. Sok részlet támaszthat kérdéseket a mi elménkben az élet során, ahogyan a mi ösvényünk mentén is vannak lejtők és zavarok.

05.03 Alig egy lépés van köztem és a halál között

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 20,1-42

AZ ELŐZŐ RÉSZBEN, 19,1-7, Saul beszélt Jonatánnal, aki elmondta ezt Dávidnak, majd pedig jót mondott Dávidról Saulnak. Saul megenyhült és visszafogadta Dávidot. Fejezetünkben Dávid Jonatánhoz menekült, hivatkozva szövetségükre és az ezt követő párbeszédben mindketten megerősítették, hogy bíznak egymásban, 1-2a. v. Saul hiányolva Dávid távolmaradását az ünnepről, megkérdezte Jonatánt, aztán megharagudott rá, hogy pártját fogja annak, aki riválisa a trónért, és utána dobta a lándzsáját; Jonatán elment nagy haraggal, és bánkódott Dávid miatt, 24b-34. v.; vö.

04.08 Vigyázz! Gibeoniták

OLVASNIVALÓ: 
Józsué 9,1-27

MINTHOGY A GIBEONITÁK az ígéret földjének lakói voltak, azokat képviselik, akik már lakosok a hívő ember örökségének területén, Ef 6,12. Vezetőjük az ördög, 11. v., aki csaló is, és képes a „köpönyegforgatásra", 2Kor 11,14; 1Pt 5,8. Izráel előrenyomulása biztosan közeledett a befejezéshez (lásd Józs 10. és 11.; különösen pedig 11,23.), de kezdeti győzelmeik még megdöbbenést keltettek, 9,3; 10,1. A gibeoniták viszont már látták az elkerülhetetlent, és megfelelően felkészültek.

03.19 Bevezetés Mózes 5. könyvéhez (Deuteronomium)

OLVASNIVALÓ: 
5Mózes

A MÓZES 5. KÖNYVE teszi teljessé a TÓRÁ-t, a zsidó Szentírás első szakaszát. Élettel teli újbóli kifejtése és megerősítése azoknak a megállapításoknak és rendelkezéseknek, amelyeket Mózes kapott. A bemutatott törvények nemcsak tényszerű utasítások; a hallgató lelkiismeretére is hivatkoznak. Mózes, amikor elmondja utolsó üzenetét, azután sóvárog, hogy megnyerje nemzetének szívét.

Figyeljük meg a könyv öt fő jellemvonását:

02.11 Közöttük fogok lakni

OLVASNIVALÓ: 
2Mózes 25,1-40

A  szent sátor ALAPVETŐ CÉLJA az volt, hogy Isten a népe között lakhasson, 8. v. Hogy a szent Isten hogyan lakhat egy szentségtelen nép között, azt a rézoltárról való gondoskodás magyarázza meg, amely az udvarban állt, valamint a kegyelem ülőszéke a szentek szentjében. Isten ezek által biztosítja az igazságot, amelyen találkozhat övéivel, miközben megőrzi saját szentségét és igazságát. Erre a célra adományokat szedtek „minden embertől, akit szíve hajt arra", 2. v.

01.21 Íme, én veled vagyok

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 28,10-22

AZ A SZÓ, hogy „ímé", négyszer fordul elő Jákob álmában.

„Ímé egy lajtorja", 12a v. A létra a föld és ég között megszakadt közösséget ábrázolta. Jákobtól - szükségében és magányosságában (mert egyetlen társa a botja volt, 32,10) - Isten közvetlen jelenlétébe vezetett. Jákob megtanulta, hogy noha otthona több mint 80 km-re volt mögötte - és hamarosan még messzebb lesz - a menny nagyon közel van!

10. Ábrahám, szövetség

Igehely (történet): Ábrahám, szövetség, 1Móz.15; 17

Aranymondás/kulcsige: Zsolt.55.23 Vesd az ÚRra terhedet, és ő gondot visel rád! Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz.

Fő üzenet, központi igazság: Isten elkötelezi magát az ember felé. Terve van az ember életével.

Üzenet/téma: Értsék meg, hogy Istennek terve van minden ember életével, ígéreteit megtartja és várja, hogy mi is kötelezzük el magunkat Őmellette.

1. Átvezetés, dalismétlés:

Egyszerű dallam

Video: 
Video

Nem nagyon mentek a dolgok,
Nem is voltam mindig boldog.
Volt idő, hogy kerültem az iskolát.
Gyakran hazaküldtek órákról,
Meg is húztak néhány tárgyból.
Nem nagyon csíptem a matektanárt.

Aztán segédmunkás lettem,
Havi nyolcezret kerestem,
Akik láttak, csak a fejüket csóválták.
Otthon gyakran sírt a lelkem,
Minidg tudtam több van bennem.
Egész lényem érintésre várt.

És akkor megszólalt egy dallam,
És a szívembe lopózott halkan.
Egy szó, egy név, egy jel,
Rögtön tudtam lépnem kell.

Szövetségét régen megkötötte

Tanítani fogom utaidra a hûtleneket, hogy a vétkesek megtérjenek hozzád. (Zsolt 51,15)
Keresztelõ János ezt hirdette: "Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!" (Mt 3,1-2)

Vágyom a közösségre veled, Uram!

Hűségem nem szűnik meg

 Uram! Nézz ma is rám! Ments meg, ha bajban vagyok! Vigasztalj, ha erőtlen vagyok! Légy velem örömömben is. Nélküled elvesznék. Jöjj! Ámen.

A hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginoghatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg - mondja könyörülő Urad. (Ézs 54,10)

Tartalom átvétel