Skip to main content

WatchmanNee

10.20 Ismeri az Úr az övéit

„Megáll az Istennek erős fundamentuma, amelynek pecsétje ez: Ismeri az Úr az övéit" (2Tim 2,19).

10.19 Ne erőltesd!

„Ha a te testvéred az ételért megszomorodik, akkor te nem szeretet szerint cselekszel" (Róm 14,15).

10.18 Itélkezés

„Te pedig miért ítéled meg a te testvéredet? Te meg miért nézed le a te testvéredet? Hiszen mindnyájan odaállunk majd Isten ítélőszéke elé" (Róm 14,10).

10.17 Lázadás, elbizakodottság

„És vettek a férfiak azoknak eledeléből, az Úr tanácsát pedig nem kérték" (Józs 9,14).

10.16 Megerősítve

„Minden erővel megerősíttetvén az ő dicsőségének hatalma szerint minden kitartásra és hosszútűrésre örömmel" (Kol 1,11).

10.15 Egy igazi király

„Az én uramnak, Dávid királynak királyi székénél" (1Kir 1,37).

10.14 Micsoda név!

„Micsoda név által vagy micsoda hatalommal cselekedtétek ti ezt?" (Csel 4,7).

10.13 Kiálts hozzá!

„Hát az Isten nem áll-e bosszút az Ő választottaiért, akik őhozzá kiáltanak éjjel és nappal?" (Lk 18,7).

10.12 Imádságainkra vár

„Jöjjön el a te királyságod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is" (Mt 6,10).

10.11 Az ima ereje

„Nem mondhatja a szem a kéznek: nincs rád szükségem" (1Kor 12,21).

Megvallom, régebben mindig azon fáradoztam, hogy Sanghajban tartott összejöveteleink, főleg imaóráink színvonalasabbak legyenek. Következésképpen nagyon elégedetlen voltam némelyik testvér imádságával. Szinte rossz érzésem támadt miközben imádkozott, és ezt nemegyszer szóvá is tettem. Nemsokára azonban kiderült, mennyire nem volt igazam.

10.10 Vesd Rá a terhedet, hogy használhasson

„Vessed az Úrra a te terhedet, Ő gondot visel rólad" (Zsolt 55,23).

Vannak keresztyének, akiket az Úr azért nem használhat fel az imaszolgálatban, mert túl vannak terhelve. Hagyták terheiket felhalmozódni ahelyett, hogy imádságban kerestek volna megkönnyebbülést. Végül szinte összeroskadtak a terhek súlya alatt, úgyhogy már egyáltalán nem képesek imádkozni.

10.09 Ő a bűnösök barátja

„Vámszedők és bűnösök barátja" (Lk 7,34).

10.08 Mi van a kanálban?

"A  papnak ajkai őrzik a tudományt, és az ő szájából törvényt várnak" (Mal 2,7).

10.07 Mindennapos frissesség

„Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek...Én pedig azt mondom nektek..." (Mt 5,21-22).

10.06 Hozd el neki!

„Ez pedig az ő szegénységéből mindazt beledobta, amije csak volt, az egész vagyonát" (Mk 12,44).

10.05 A hit pajzsa

„Akiket Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre..." (1Pt 1,5).

10.04 Az Ő akarata szerint kérni

„Ez az a bizalom, amellyel Őhozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az Ő akarata szerint, meghallgat minket" (1Jn 5,14).

10.03 Kire támaszkodsz?

„Isten az, aki munkálja bennetek az akarást, és a véghezvitelt is jótetszéséből!" (Fil 2,13).

10.02 Hol van a szíved?

„Emlékezzetek Lót feleségére! Aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt, és aki elveszti, megtartja azt" (Lk 17,32-33).

10.01 Ismerni Istent

„Megemlékezett Isten Ábrahámról, és kiküldte Lótot a veszedelemből" (1Móz 19,29).

Tartalom átvétel