Skip to main content

WatchmanNee

07.12 Milyen mértékkel mérsz?

„Mert azzal a mértékkel mérnek nektek, amellyel ti mértek" (Lk 6,38).

07.11 Amit az ember vet, azt aratja is

„Amit az ember vet, azt aratja is" (Gal 6,7).

07.10 Csendesedjetek el

„Csendesedjetek el és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten! Felmagasztaltatom a nemzetek közt" (Zsolt 46,11).

07.09 Krisztus munkája mindenre elegendő

„Levettetett a mi testvéreink vádolója, aki vádolta őket éjjel-nappal a mi Istenünk előtt" (Jel 12,10).

07.08 Lépj be a nyugalmába

„Mert aki bement az Ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott munkáitól, mint Isten is a magáétól" (Zsid 4,10).

07.07 A halálból fakadó élet

„És lesz, hogy annak a férfiúnak vesszeje, akit kiválasztok, kihajt" (4Móz 17,5).

07.05 Azt használja, amit Neki adunk

„Ekkor Jézus vette a kenyereket" (Jn 6,11).

07.04 Adjatok, és nektek is adatik!

„A jókedvű adakozót szereti az Isten" (2Kor 9,7).

07.03 Odaszánás

„Titeket pedig kézen fogott az Úr, és kihozott titeket a vaskemencéből, Egyiptomból, hogy legyetek neki örökös népe" (5Móz 4,20).

07.02 Ő lehajolt és felemelt

„Egy szamaritánus pedig, aki úton volt, hozzáérkezett, és mikor meglátta, könyörületességre indult" (Lk 10,33).

07.01 Egység - jelenben, jövőben

„Igyekezvén megtartani a Szellem egységét a békességnek kötelében. Egy a test és egy a Szellem, miképpen elhivatástoknak egy reménységében hivattatok el is" (Ef 4,3-4).

06.30 Amiket akartok

„Mert a test a Szellem ellen törekszik, a Szellem pedig a test ellen; mert ezek egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok" (Gal 5,17).

06.29 Oltalmában vagy?

„Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugszik az" (Zsolt 91,1).

06.28 Elismerted nyilvánosan?

„Ővele együtt eltemettettetek a bemerítésben, amelyben vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által" (Kol 2,12).

06.27 Jákob Istene, az én Istenem

„A seregek Ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk" (Zsolt 46,12).

06.26 Mindig a Főtől fogadd el az irányítást !

„Szólt pedig a Szellem Fülöpnek: Menj oda és csatlakozzál ehhez a kocsihoz!" (Csel 8,29).

06.25 Ébredj rá - benned lakozik!

„Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Szelleme lakozik bennetek?" (1Kor 3,16).

06.24 A szellemiség fontossága

„Így az Úr Igéje hatalmasan terjedt és megerősödött" (Csel 19,20).

06.23 A legnehezebb várni

„Áldalak téged örökké, hogy így cselekedtél; nevedben remélek, mert jóságos vagy" (Zsolt 52,11).

Tartalom átvétel