Skip to main content

WatchmanNee

07.27 Az ima hatalma

„És közületek öten százat elűznek, és közületek százan elűznek tízezret, és elhullanak előttetek a ti ellenségeitek" (3Móz 26,8).

07.26 Erősíteni az élet áramlását

„Azért a halál bennünk munkálkodik, az élet pedig bennetek" (2Kor 4,12).

07.25 Győztes vagy

„És láttunk ott óriásokat is, az óriások közül való Ariáknak fiait, és olyanok voltunk a magunk szemében mint a szöcskék, és az ő szemeikben is olyanok voltunk" (4Móz 13,34).

07.24 Élj Krisztusban

„Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és tagjaitokat adjátok az igazságosság fegyvereiül az Istennek" (Róm 6,13).

07.23 Ne magadat vizsgálgasd!

 „A te szemeid előre nézzenek, és szemöldököd egyenesen magad elé irányuljon" (Péld 4,25).

07.22 Kész vagyok a harcra?

„Minden becslésed pedig a szent siklus szerint legyen" (3Móz 27,25).

07.21 Lámpás vagy?

„Ti vagytok a világ világossága" (Mt 5,14).

07.20 Kiben gyönyörködsz?

„Kicsodám van az egekben? Náladnál egyébben nem gyönyörködöm e földön" (Zsolt 73,25).

07.19 Szükségletek, és betöltésük

„Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban" (Fil 4,19).

07.18 Istennek célja van mindennel

„Egy sem esik azok közül a földre a ti Atyátok akarata nélkül" (Mt 10,29).

07.17 Felelősek vagyunk

„Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak megismerésében" (2Pt 3,18).

07.16 Ő kezdi, Ő munkálja, Őreá nézve

„Mert Őtőle, Őáltala és Őreá nézve vannak mindenek. Övé a dicsőség mindörökké" (Róm 11,36).

07.15 Szívünkben kell a harcot megvívnunk

„Amint meghallotta Ábrám, hogy az ő testvére fogságba esett, felfegyverezte házában növekedett háromszáztizennyolc próbált legényét, és üldözve nyomult Dánig" (1Móz 14,14).

Lót sietett letelepedni az országban, nemsokára azonban újból el kellett veszítenie vagyonát. Ezzel szemben - és erre hívja fel ez a fejezet a figyelmünket - Ábrám vándor és zarándok volt. Azoknak van erejük az ellenség elleni küzdelemre, akik mindig úton vannak, és csak átmenő vándorok még az ígéret földjén is.

07.14 Te vagy!

„Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia" (Mt 16,16).

07.13 Előre elkészített jócselekedetek

„Az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jócselekedetekre, melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk" (Ef 2,10).

07.12 Milyen mértékkel mérsz?

„Mert azzal a mértékkel mérnek nektek, amellyel ti mértek" (Lk 6,38).

07.11 Amit az ember vet, azt aratja is

„Amit az ember vet, azt aratja is" (Gal 6,7).

07.10 Csendesedjetek el

„Csendesedjetek el és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten! Felmagasztaltatom a nemzetek közt" (Zsolt 46,11).

07.09 Krisztus munkája mindenre elegendő

„Levettetett a mi testvéreink vádolója, aki vádolta őket éjjel-nappal a mi Istenünk előtt" (Jel 12,10).

07.08 Lépj be a nyugalmába

„Mert aki bement az Ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott munkáitól, mint Isten is a magáétól" (Zsid 4,10).

Tartalom átvétel